EN   UA

emblema

 

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Завідувач кафедри,  доктор сільськогосподарських наук, професор Шаловило Степан Григорович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Бойко Андрій Олександрович

 1. Керод М.Л., Строчинський П.І. (наук. керівники - Бойко А.О., Сергєєв М.О.) Ріст та розвиток бугайців української чорно-рябої молочної породи залежно від способу утримання // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 51-52.
 2. Сенчак Л.Р., Романчук В.В. (наук. керівник – ст. викладач Бойко А.О.) Вплив способу утримання на господарсько корисні ознаки бугайців української чорно-рябої молочної породи в СВК «Кременець» Рожищенського району Волинської області.// Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2012. – С. 16-18.
 3. Керод М.Л., Березюк М.В. (наук. керівник – ст. викладач Бойко А.О.) Особливості селекційно-господарських ознак бугайців різних ліній ПМП племзаводу «Клен» // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2012. – С. 46-48.
 4. Сенчак Л.Р., Романчук В.В. (наук. керівник – доц. Бойко А.О.) Вплив способу утримання на відгодівельні якості бугайців поліської м’ясної породи в умовах ФГ «Білаки»// Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. C. 55-57.
 5. Гродзіцька С.В., Булич В.В., Бойко А.О. Вплив лінійної належності на селекційно-господарські показники телиць поліської м’ясної породи в умовах ФГ «Клен».Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2014. – С. 13-15.
 6. Дулиш Ю. В., Курашова А.О., Бойко А. О. Вплив способу утримання на відгодівельні показники бугайців поліської м’ясної породи в умовах племзаводу «Клен». Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2015. – С. 15-17.

Гордійчук Наталія Миколаївна

 1. Гук І.В., Поважук А.П., Гордійчук Н.М. Продуктивні якості корів, одержаних при різних варіантах підбору // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2011. – С. 46-48.
 2. Костирко М.В., Гордійчук Н.М. Аналіз вибуття корів української чорно-рябої молочної породи із стада // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2012. – С. 3-4
 3. Настунчин М.І., Зелінський А.І., Гордійчук Н.М. Продуктивні і технологічні якості корів симентальської породи // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів, 2012. – С. 3-4.
 4. Костирко М.В. Гордійчук Н.М.Молочна продуктивність корів одержаних при різних варіантах підбору // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2013. – С.27-28.
 5. Настунчин М.І., Гордійчук Н.М. Аналіз причин вибуття корів із стада під дією природного і штучного добору в ФГ «Межиріччя» Жидачівського району Львівської області  // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. -  Львів, 2013. – С.3-5.
 6. Миляник Ю.І., Хима О.Я., Гордійчук Н.М.Продуктивні і технологічні якості корів української чорно-рябої молочної породи // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2013. – С.45-46.
 7. Пушинська І.М., Калінський А.В. Вплив тривалості ембріонального розвитку теличок на ріст розвиток та молочну продуктивність корів // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2014. – С.19-20.
 8. Левчук Л.А., Гордійчук Н.М. Ріст і розвиток молодняку волинської мʼясної породи різних ліній в умовах ТзОВ Лан-Волинь» Рожищенського району Волинської області // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів, 2015. – С.38-40.

Дутка Володимир Романович

 1. Бондар П.М. (наук. керівник – асист. Дутка В.Р. Ефективність вирощування на м'ясо відгодівельних бугайців при різних системах утримання // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 26-28.
 2. Максимів Ю.Р., Дутка В.Р. Вплив систем утримання на ріст і розвиток відгодівельних бугайців. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С 15-17
 3. Ярошик Н.В. Дутка В.Р. Величний син українського народу. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. – С 136-137.
 4. Ярошик Н.В. Дутка В.Р. Інтенсивність росту і розвитку відгодівельних бугайців залежно від систем утримання. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2015. – С 25 – 27.

Осередчук Роман Степанович

 1. Чіпак О.С., Осередчук Р.С. Використання різновидів систем поводження з твердими побутовими відходами у світовій практиці -Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні і прикладні аспекти їх вирішення IV Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів і аспірантів. Одеса 2013.-С.327-330.
 2. Шийка Х.Р., Осередчук Р.С Сучасний екологічний стан України / Х.Р.Шийка, Р.С.Осередчук //Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013р. Львів 2013.-С.109-111.
 3. Дзюба У.В., Осередчук Р.С. Принципи раціонального природокористування в аграрному секторі .- Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології (з міжнародною участю) «Проблеми та перспективи харчових технологій і екобезпеки продукції» 14-15 травня 2015р.-Львів 2015.-с.160-162
 4. Омельчак Я.Ю., Осередчук Р.С. Природоресурсний менеджмент в систеиі екологічного управління.- Матеріали студентської наукової конференції факультету харчових технологій та екології (з міжнародною участю) «Проблеми та перспективи харчових технологій і екобезпеки продукції» 14-15 травня 2015р.-Львів 2015.-с.189-190
 5. Харківець А.П., Осередчук Р.С. Щляхи забруднення сільськогосподарської сировини.- Наукові праці студентів.- (за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 6 травня 2015р.-Львів 2015:, с63-64.

Попадюк Світлана Степанівна

 1. Костів Т.С., Попадюк С.С. Господарсько-корисні особливості корів української чорно-0рябої молочної породи в умовах ННВЦ «Комарнівський» // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція.- Львів. 2011. – С. 21-23.
 2. Процик М., Попадюк С.С. Оцінка корів за придатністю їх до машинного доїння // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція.- Львів. 2012. – С. 48-50.
 3. Процик М., Попадюк С.С. Продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи в умовах ТзОВ «Бучач-Агро-Хлібпром» Бучацького району Тернопільської області// Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. – С. 47-48.
 4. Береза І.В., Попадюк С.С. Продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи фермерського господарства «Лелик» Жовківського району Львівської області. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С. 47-49.
 5. Бідюк О.А., Попадюк С.С. Господарсько-корисні особливості корів української чорно-0рябої молочної породи в умовах ННВЦ «Комарнівський» // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція.- Львів. 201- С.50-52.

Приймич Василь Іванович

 1. Дропа О.П., Дутчак В.В., Приймич В.І. Молочна продуктивність і жива маса корів української чорно-рябої молочної породи. Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 29-31.
 2. Дропа О.П., Дутчак В.В., Приймич В.І. Продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх живої маси // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2012. – С. 61-63.
 3. Пиріг О.В., Приймич М.М., Приймич В.І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх живої маси // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2013. – С. 24-26.
 4. Ференц Х.О., Ковтун Ю.Р., Приймич В.І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від тривалості сухостійного періоду. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої 65-річчю біолого-технологічного факультету і 230-річчю від дня заснування університету. - Львів. 2014. – С. 28-30.
 5. Коник К. В., Конотопчик Н.О., Приймич В.І. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх живої маси. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2015. – С. 52-54.

Соколова Галина Олександрівна

 1. Драгомирецька Л.В. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній / Л.В. Драгомирецька, Г.О. Соколова // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 28–29.
 2. Кельбас К.І. Вплив тривалості сухостійного і сервіс-періоду на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / К.І.Кельбас, Г.О. Соколова // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2012. – С. 18–19.
 3. Костюк Р.Л. Оцінка роботоздатності верхових коней залежно від типів вищої нервової діяльності / Р.Л. Костюк, Г.О. Соколова // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2013. – С. 18–19.
 4. Ольшанська А.І. Аналіз роботоздатності рисистих порід коней. / А.І. Ольшанська, Г.О. Соколова. // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Львів. 2014. – С 3-5.
 5. Тимощук І.В. Молочна продуктивність корів білоголової української породи різних ліній / І.В Тимощук. Г.О. Соколова) // Наукові праці студентів (за мат. Всеукраїнської студентської наукової конференції). — Львів, 2015. – С. 27–28.

 

Шаловило Степан Григорович

 1. Березюк М.В., Мороз Р.М. (наук. керівники – проф. Шаловило С.Г., ст..викл. Бойко А.О.) Господарсько-корисні ознаки телиць різних ліній поліської мясної породи племзаводу «Клен» // Матеріали Всеукраїнська студентська наукова конференція. Львів. 2011. – С. 20-21.
 2. Кохман Н.В. (наук. керівники – проф. Шаловило С.Г., в.о. доцента Голуб О.М.) Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2012. – С. 42-44.
 3. Майор С.М., Шум О.В., Карплюк О.В.. (наук. керівники – проф. Шаловило С.Г., доц. Бойко А.О.) Характеристика селекційно-господарських і особливостей корів української чорно-рябої молочної породи залежно від їх лінійної належності в умовах ПОСП ім.. Шевченка Горохівського району Волинської області // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2013. –C. 55-57.
 4. Луць Р.В. (наук. керівник – проф. Шаловило С.Г.) Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній за молочною продуктивністю і відтворною здатністю // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2013. – С. 37-39.
 5. Балик М.Р. (наук. керівник – проф. Шаловило С.Г.) Вплив системи утримання корів у сухостійний період на молочну продуктивність і відтворні властивості. // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. - Львів. 2015. – С. 13-14.

Голуб Оксана Михайлівна

1.Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів/ Кохман Н.В., Голуб О.М., Шаловило С.Г.- Наукові праці студентів.- 2012-С.42-44

2. Народ майя знищила віра в долю?/ Хіжун О.О., Українець Р.В., Голуб О.М.- Наукові праці студентів.- 2013-С.145-147

3. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів/ Українець Р.В., Шолом З.А.,Блох І.В., Голуб О.М./ Наукові праці студентів.- 2014-С.32-34

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru