Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра публічного управління та адміністрування заснована на базі кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, яка розширила напрями підготовки фахівців, та у квітні 2016 р. була перейменована у кафедру публічного управління та адміністрування.
За період існування кафедру очолювали: к.е.н., доц. Пенцак Т.Г. (2016-2017 рр.) та д.н.з держ.управ., проф. Парубчак І.О. ( 2017 р. – по даний час).
На кафедрі здійснюється підготовка студентів за другим рівнем вищої освіти (магістерським) за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та третім рівнем вищої освіти («доктор філософії») за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти, викладаються дисципліни для студентів першого та другого рівнів вищої освіти (бакалаврського та магістерського) галузі знань «Управління та адміністрування».
Підготовку майбутніх фахівців у сфері публічного управління та бізнес-адміністрування забезпечує науково-педагогічний склад кафедри: 2 доктори наук з державного управління, 2 кандидати наук з державного управління та 6 кандидатів економічних наук. Вагомий внесок у розвиток кафедри зробили професори Парубчак І.О. та Балашов А.М.; доценти Вороний І.В., Гринишин Г.М., Матвеєва М.П., Пенцак Т.Г.; старші викладачі Радух. Н.Б., Харечко Д.О.; асистенти Ярошович В.І., Брейовська М.Д.; лаборанти Ковальська І.Є. та Гут О.М.
Колектив кафедри працює над науково-дослідною темою «Інвестиційно-інноваційні механізми соціально-економічного розвитку держави в умовах трансформації системи публічного управління». У здобутку кафедри налічується: 3 навчальні посібники, 7 монографій та понад 370 статей у фахових наукових виданнях, в тому числі і закордонних.
На базі кафедри здійснюється підготовка аспірантів та діє студентський науковий гурток. Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри та студенти-гуртківці беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах.
Налагоджено тісну наукову співпрацю з багатьма спорідненими кафедрами навчальних закладів України, а також за кордоном, зокрема укладено договір про співпрацю в особі кафедри публічного управління та адміністрування між ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького та Вищою школою управління «Edukacja» (м. Вроцлав, Польща).
Високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових соціально-економічних умовах.

foto

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru