EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

011

27 серпня 2021 року завершується дослідницько-аналітична практика здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій та адміністрування», яка тривала з 19 липня 2021 року протягом шести тижнів. Дослідницько-аналітична практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньопрофесійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра і має на меті набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та застосування методики її проведення, результатом чого має стати формування теоретичної основи та наукової складової майбутньої магістерської кваліфікаційної роботи. Науково-дослідна практика направлена на освоєння магістром методики проведення всіх етапів науково-дослідних робіт – від постановки завдань дослідження до апробації його результатів. Магістри-практиканти поділились враженнями своїм науковим керівникам щодо процесу проходження практики та набутим практичним  досвідом.

Детальніше: ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОП «МЕНЕДЖМЕНТ...