EN   UA

1uy

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ

Завідувач кафедридоцент, кандидат ветеринарних наук, професор університету Калініна Ольга Сергіївна

контакти:
Телефон: 239-26-61
е-mail: microbiology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 Для забезпечення НМКД на кафедрі мікробіології та вірусології за 20014 – 2018 роки видано такі навчально-методичні посібники:

 Для лабораторних занять:

 1. Бенч О.О. Морфологія та особливості розмноження грибів. Змістовний модуль ІІІ. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» для студентів ФХТЕ спеціалізації «Біотехнологія» – Львів, 2014.– 11 с.
 2. Бенч О.О. Морфологія та систематика мікроорганізмів. Змістовний модуль І. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів ФХТЕ спеціалізації «Біотехнологія». – Львів, 2014.– 34 с.
 3. Бенч О.О., Калініна О.С. Особливості організації вірусів. Змістовний модуль ІV. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія і вірусологія» для студентів ФХТЕ спеціалізації «Біотехнологія» / О.О. Бенч, О.С. Калініна. – Львів, 2014.– 16 с.
 4. Бенч О.О., Турко І.Б. Фізіологія та генетика мікроорганізмів. Змістовний модуль ІІ. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія» для студентів ФХТЕ спеціалізації «Біотехнологія». – Львів, 2014. – 32 с.
 5. Калініна О.С. Методичні вказівки для санітарно-вірусологічного контролю об’єктів довкілля і харчових продуктів. – Львів, 2014. – 26 с.
 6. Калініна О.С. Методи санітарно-вірусологічного дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів. – Львів, 2014. – 36 с.
 7. Калініна О.С. Методичні вказівки для лабораторних занять із ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2015. – 97 с.
 8. Калініна О.С. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять із ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2018. – 182 с.
 9. Калініна О.С. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять із ветеринарної вірусології для студентів ІІ курсу СП ФВМ. – Львів, 2018. – 100 с.
 10. Калініна О.С. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять із вірусології для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. – Львів, 2018. – 154 с.
 11. Пеленьо Р.А. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Загальна мікробіологія» студентам спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». – Львів, – 98 с.
 12. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Практична загальна мікробіологія. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП «Корпан Б.І.», – 108 с.
 13. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Мікробіологічний контроль довкілля, кормів і продуктів тваринного походження. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП «Корпан Б.І.», – 24 с.
 14. Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Турко Я.І., Пеленьо Р.А. Мікробіологія довкілля, кормів і продуктів тваринного походження. Робочий зошит і питання тестового контролю. – Львів, 2018. – 224 с.
 15. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Куляба О.В. Методичні вказівки «Теоретичний матеріал для вирішення ситуаційних завдань» для вивчення курсу «Ветеринарна мікробіологія». – Львів, – 59 с.
 16. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Куляба О.В., Турко Я.І., Семанюк Н.В. Диференційна діагностика інфекційних хвороб бактеріальної етіології. Навчальний посібник. – Львів, – 85 с.
 17. Турко І.Б., Семанюк В.І, Пеленьо Р.А., Турко Я.І. Загальна мікробіологія. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2018. – 82 с.
 18. Турко І.Б., Семанюк В.І, Пеленьо Р.А., Турко Я.І., Семанюк Н.В., Куляба О.В., Гащук Є.С. Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Зошит з лабораторних робіт. – Львів, 2018. – 58 с.

Для тематичної самостійної роботи:

 

 1. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура вірусів тварин і людини. – Львів, 2015. – 30 с.
 2. Калініна О.С. Тематична самостійна робота з ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2015. – 39 с.
 3. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура вірусів тварин і людини. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2017. – 38 с.
 4. Калініна О.С. Навчальний посібник із тематичної самостійної роботи з ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2017. – 54 с.
 5. Калініна О.С. Навчальний посібник із тематичної самостійної роботи з ветеринарної вірусології для студентів ІІ курсу СП ФВМ. – Львів, 2018. – 40 с.
 6. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура вірусів хребетних тварин і людини. Навчальний посібник. – Львів, 2018. – 50 с.
 7. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Куляба О.В., Семанюк Н.В., Гащук Є.С. Самостійна робота. Загальна мікробіологія та імунологія. – Львів, 2017. – 70 с.
 8. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А. Загальна мікробіологія та імунологія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Львів, 2017. – 126 с.
 9. Турко І.Б., Семанюк В.І., Турко Я.І. Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Львів, 2016. – 203 с.

 

Для навчальної практики:

 

 1. Калініна О.С. Методичні вказівки для навчальної практики з ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, – 24 с.
 2. Пеленьо Р.А., Семанюк В.І. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики студентам спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» освітнього ступеня «Магістр». – Львів, – 19 с.

 

 Програмні підручники, посібники, конспекти лекцій:

 

 1. Калініна О.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна вірусологія: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Нічлава, 2015. – 261 с. (Рекомендовано вченою радою НУБіП України)
 2. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія» для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2015. – 118 с.
 3. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія». – Львів, 2018. – 134 с.
 4. Скибіцький В.Г., Калініна О.С., Козловська Г.В. Спеціальна ветеринарна вірусологія: Навчальний посібник. – Київ: ЦП Компринт, – 430 с. (Рекомендовано вченою радою НУБІП)
 5. Антоненко П.П., Суслова Н.О., Ростоєнко В.О., Арделян В.М., Ушкалов В.О., Пеленьо Р.А. Лікарські рослини у тваринництві. Навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 423 с. (гриф МОН України)
 6. Руденко А.Ф., Сосницкий А.И., Руденко А.А., Пеленьо Р.А. [и др.] Паразитоценозы животных. Учебное пособие– Луганск, «Елтон-2», 2014. – 591 с.
 7. Севастянов О.Г., Кірович Н.О., Антоненко П.П., Пеленьо Р.А., Ковальчук Р.Л., Пушкар Т.Д. Технологія м’яса та м’ясопродуктів. Навчальний посібник. – Одеса: Видавництво «Бартенєва», 2015. – 292 с. (гриф МОН України)
 8. Скибіцький В.Г., Ташута С.Г., Козловська Г.В., Калініна О.С. Інфекціологія вірозів тварин: Навчальний посібник.  –Київ: Нічлава, 2014.– 376 с. (Гриф МОН України)
 9. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Ветеринарна імунологія. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП «Корпан Б.І.», – 216 с.
 10. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А. Імунопатологія та імунокорекція, методи дослідження імунної системи. Львів, 2014. – 86 с.
 11. Турко І.Б., Семанюк В.І. Імунопатологія та імунокорекція. Теоретичний матеріал. – Львів, 2014. – 74 с.
 12. Турко І.Б., Семанюк В.І., Ушкалов В.О. Імунологія. Теоретичний матеріал для самопідготовки. – Львів, 2016. – 44 с.
 13. Турко І.Б., Семанюк В.І., Пеленьо Р.А., Загальна мікробіологія в запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2017. – 154 с.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru