EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту. Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро. Серед інших напрямів, 60% бюджету всієї програми планується спрямувати на реалізацію мобільності.

Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів програми Еразмус+. Країнами–членами програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія. Реалізація академічної мобільності в програмі відбувається за двома напрямами: ступенева мобільність і кредитна мобільність.

Програми кредитної мобільності передбачають короткострокові програми навчання (3-12 міс.) для українських бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів з повним визнанням отриманих компетентностей та результатів навчання; а також короткострокові стажування/викладання (1 тиждень – 2 міс) для викладачів та співробітників університетів.

 Індивідуальні можливості для студентів та молоді у рамках програми ЄС ЕРАЗМУС+ 

 Напрям Жан Моне в рамках програми Еразмус +

 Перспективи, які відкриває Програма Еразмус для студентів, аспірантів, НПП та персоналу вищих навчальних закладів

Європейський Союз понад 30 років фінансує Програму Еразмус, завдяки якій майже 4 мільйони європейських студентів скористалися можливістю пройти частину навчання в іншому закладі вищої освіти (ЗВО) Європи. У 2015 році Еразмус+ відкрила цю можливість для індивідуальних осіб та організацій з інших частин світу. У рамках нового напряму «Міжнародна кредитна мобільність» (International Credit Mobility, скорочено – «ICM») європейські ЗВО можуть укладати угоди про мобільність із партнерами з усіх країн світу для обміну студентами та працівниками своїх закладів вищої освіти із такими ж закладами з інших країн світу.

Міжнародна кредитна мобільність спрямована на підвищення потенціалу, привабливості та виходу закладів-учасників на міжнародну арену. Для українських вищих навчальних закладів академічна мобільність – це чудова можливість співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності. Слід також зауважити, що після навчання та повернення до рідного університету відбувається обов'язкове визнання кредитів і періодів навчання.

Проект з міжнародної кредитної мобільності може бути організований вищими навчальними закладами з України та одним ВНЗ-партнером з країни-члена Програми Еразмус+.

Напрям міжнародної кредитної мобільності (ІСМ) підтримує мобільність окремих учасників, які є студентами або які працюють у закладах вищої освіти, а саме :

 • Мобільність студентів короткого циклу, першого циклу (в рамках програм на здобуття ступеню бакалавра або еквівалентних програм) другого циклу (в рамках програм на здобуття ступеню магістра або еквівалентних програм) або третього циклу (для PhD студентів). Період мобільності може тривати від 3-х (або один навчальний семестр) до 12-ти місяців.
 • Мобільність працівників для викладання для працівників-викладачів для викладання у партнерському закладі за кордоном. Тривалість періоду мобільності може становити від 5-ти днів до 2-х місяців.
 • Мобільність працівників для обміну досвідом для викладачів та адміністративного персоналу для участі у тренінгах за кордоном (за винятком конференцій), перейняття досвіду на робочому місці у партнерському ЗВО. Тривалість періоду мобільності становить від 5-ти днів до 2-х місяців.

Термін впровадження проектів загалом триває від 16 до 24 місяців.

Заходи з мобільності студентів і працівників можуть організовуватись за будь-якою предметною сферою або навчальною дисципліною. Також можуть поєднуватися обмін професійним досвідом і тренінгові заходи.

Стипендія для студентів-учасників кредитної мобільності складає 750-850 євро на місяць, а добові для викладачів та працівників складають 100-160 євро на день.

Участь у конкурсах Програми Еразмус+ за напрямом КА1 дає можливість вищим навчальним закладам вдосконалити навички управління міжнародними проектами, покращити свій організаційний потенціал, відкрити нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному, так і на індивідуальному рівнях для свого навчального закладу та своїх студентів, викладачів та працівників задля подальшої участі в майбутніх міжнародних проектах з партнерами з усього світу.

Конкурс для участі у проектах з кредитної мобільності оголошується щорічно у жовтні та триває, як правило, до лютого наступного календарного року.

Країни в яких буде проходити навчання для стипендіатів з України: 33 Країни-члени програми (Programme Countries): 28 держав-членів ЄС; Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія; країни-кандидати - Туреччина, Македонія.

Будь-який ЗВО країни-члена Програми Еразмус+ має право подати проект з ІСМ. ЗВО країн-партнерів із усього світу також можуть взяти участь у Програмі, як партнери. Процес подання та відбору проектів з кредитної мобільності за Програмою Еразмус+ є децентралізованим та є повною відповідальністю Національних агентств країн-членів Програми Еразмус+ . Обмін за між  університетськими проектами з міжнародної кредитної мобільності повинен бути двостороннім.

Студенти і працівники закладів подають проектні заявки безпосередньо до свого закладу.  Критерії обрання для участі в заходах з мобільності визначає ЗВО, в якому вони навчаються або працюють.

Мобільність, яка підтримується цим ключовим напрямом діяльності, має надати наступні переваги для студентів:

 • покращення якості навчання;
 • збільшення можливостей для працевлаштування та перспектив кар’єрного росту;
 • підвищення ініціативності та підприємницького потенціалу;
 • підвищення самооцінки та самовдосконалення;
 • покращення знання іноземної мови;
 • покращення міжкультурної обізнаності;
 • активніша участь у житті суспільства;
 • покращення обізнаності щодо проекту з Європою та цінностей ЄС;
 • мотивація взяти участь у навчанні або професійній підготовці після навчання за кордоном.

Мобільність повинна надати такі переваги для працівників, молодіжних працівників та викладачів у сфері освіти, професійної підготовки і молоді:

 • підвищення професійної кваліфікації (викладання, навчання, робота з молоддю тощо);
 • краще розуміння існуючих практик, реформ і систем у сфері освіти, професійної підготовки та молоді в інших країнах;
 • розвиток потенціалу для запровадження змін в умовах реформ та міжнародної співпраці освітніх організацій;
 • краще розуміння взаємозв’язків між формальною та неформальною освітою, професійно-технічною освітою та ринком праці;
 • покращення якості роботи та іншої діяльності на користь студентів, стажерів, учнів, школярів, дорослих, молодих людей та волонтерів;
 • краще розуміння та сприйняття соціальної, лінгвістичної та культурної різноманітності;
 • збільшення можливості відповідати потребам людей із обмеженими можливостями;
 • збільшення підтримки та заохочення до навчання за обміном;
 • збільшення можливостей у професійному та кар’єрному рості;
 • покращення знання іноземної мови;
 • поява мотивації та задоволення у щоденній роботі.

Проекти, які підтримує цей ключовий напрям, повинні надавати наступні переваги для організацій-учасників програми:

 • розбудова потенціалу для роботи на Європейському/міжнародному рівні: покращення навичок управління та стратегій інтернаціоналізації; посилення співпраці із іноземними партнерами; залучення фінансових ресурсів (відмінних від ЄС), щоб організовувати Європейські/міжнародні проекти; покращення якості підготовки, реалізації, моніторингу та використанню результатів Європейських/міжнародних проектів;
 • інноваційний спосіб працювати з цільовими аудиторіями, використовуючи, наприклад, більше цікавих програм для студентів, стажерів, учнів, молодих людей та волонтерів, відповідно до їх потреб та очікувань; підвищення кваліфікації викладачів та вчителів; зміцнення практик щодо визнання та підтвердження досвіду, який отримано протягом періоду за кордоном; ефективніша діяльність на користь місцевих організацій, покращення методів та практики роботи з молоддю, з метою активно залучити молодь і/або відповідати потребам людей із обмеженими можливостями тощо;
 • новіше, динамічніше, більш прихильне та професійніше середовище в самій організації, а саме, готовність поєднати кращий досвід та нові методи у щоденній діяльності; бути відкритим до співпраці із організаціями, що є активними у різних соціальних, освітніх та робочих сферах; стратегічне планування професійного розвитку кадрів, відповідно до потреб кожного та до цілей організації; якщо можливо, здатність привернути увагу найкращих студентів та викладачів із усього світу.

В довгостроковій перспективі, спільний ефект від декількох тисяч проектів, які очікуються за цим ключовим напрямом діяльності, повинен вплинути на систему освіти, професійної підготовки та молоді у країнах учасницях програми, шляхом заохочення проведення реформ та розроблення нових ресурсів для обміну в Європі і за її межами.

За детальною інформацією щодо участі в Програмі, звертайтеся у відділ міжнародних зв’язків (2-й поверх головного корпусу, м. Львів, вул. Пекарська,50)

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ? 

Інформацію щодо правил участі в конкурсах стипендій розміщено на веб-сайтах програм. Процедура подання документів зазвичай є електронною і включає онлайн-заявку, рекомендаційні листи і документи, що підтверджують ваші академічні і професійні досягнення, мотивацію, рівень знання мови тощо

KA1

 

КА1: НАВЧАЛЬНА (АКАДЕМІЧНА) МОБІЛЬНІСТЬ 

Протягом 2014-2020 років за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність Програмою Еразмус+ передбачається надання грантів та можливостей для навчання біля 4 млн. особам та 125 тис. організаціям, виділивши на це 63% загального бюджету Програми Еразмус+, що складає загалом 14,7 млрд.євро.

Для України як країни-партнера* (Partner Country) Програми Еразмус+ відкриті можливості на організацію та участь в проектах з навчальної (академічної) мобільності з країнами-членами** (Programme Countries) Програми Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, що включає кредитну та ступеневу мобільність.

Детальну інформацію для вищих навчальних закладів щодо правил участі у конкурсах Програми Еразмус+, критеріїв оцінювання заявок, здійснення кредитної мобільності можна знайти в опублікованому Керівництві до Програми Еразмус+ ( Erasmus+ Programme Guide)

Детальна інформація для вищих навчальних закладів  щодо участі у проектах з кредитної мобільності - у відповідному Розділі.

Зверніть увагу, що за реалізацію проектів з кредитної відповідальності в університетах-партнерах відповідальними є відділи міжнародних зв'язків (або відділи академічної мобільності) навчальних закладів. Дізнавайтесь про відкриті конкурси і правила.

Детальна інформація для вищих навчальних закладів  щодо участі у проектах із ступеневої мобільності - у відповідному Розділі.

Детальна інформація для студентів, викладачів, працівників навчальних закладів  щодо участі у проектах з кредитної мобільності - у відповідному Розділі. Дізнайтесь про відкриті конкурси і правила у відділі міжнародних зв'язків або академічної мобільності свого закладу.

Детальна інформація для студентів 4-го курсу, випускників, які мають першу вищу освіту / викладачів навчальних закладів  щодо участі в конкурсах на отримання стипендій на навчання / викладання на спільних програмах Еразмус Мундус (магістра або доктора філософій) - у відповідному Розділі.

Діючі проекти в рамках К1:

InternCreditMobUA_HEIs2015_2016

Application Year

Ukrainian HEIs as Partner Country

City

Projects

Programme Country

Programme Countries HEIs

2015

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

PL

Uniwersytet Pedagogiczny im.Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2015

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

RO

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

PL

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA WGORZOWIE WIELOPOLSKIM PWSZ

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

PL

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

FR

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE - LILLE I

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

LT

VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

PL

Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

PT

UNIVERSIDADE DO PORTO

2016

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Ivano-Frankivsk

RO

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI

 

KA2

В рамках Еразмус+ КА2. Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галзі вищої освіти, наступні можливості відкриті для співпраці з країнами-партнерами програми (включаючи Україну):

Розвиток потенціалу вищої освіти (як апліканти і партнери)

Альянси знань і Альянси професійних компетентностей (як партнери)

Стратегічні партнерства (як партнери)

Короткий опис напрямів.

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-Tempus)

Університети та інші організації з країни-члена програми чи партнера програми можуть ініціювати та/чи взяти участь у спільних проектах розвитку потенціалу вищої освіти, які розробляє і виконує консорціум університетів з країн-членів програми Еразмус+*, з одного боку, та з певного регіону світу, з іншого – країни-партнери (країни-сусіди ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати, Латинська Америка, Азія, Африка-Карибський басейн-країни регіону Тихого океану). Це можуть бути такі проекти:

 • Спільні проекти:допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.
 • Структурні проекти:для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму  і можуть ініціювати проект та подавати як грант-аплікант-координатор у партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проектів та долучатись до написання проектів інших партнерств.

У країнах-партнерах, що є Сусідами ЄС та Західних Балкан, проекти розвитку потенціалу вищої освіти також включають додатковий компонент мобільності для студентів і викладачів із навчальних закладів, що беруть участь у виконанні проекту.

Заявки на проекти з розвитку потенціалу за конкурсом програми Еразмус+ можуть подавати заклади з усього світу.

Детальна інформація про конкурс: KA 2. Cooperation Projects - Capacity Building in Higher Education (CBHE) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Детальні інструкції у відповідному розділі: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Географія учасників напряму Розвиток потенціалу

Країни-члени програми Еразмус+ (Programme Countries):

- 28 держав-членів ЄС;

- Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія;

- Туреччина, Македонія.

Країни-партнери програми Еразмус+ (Partner Countries) eligable for Capacity Building:

- країни Західних Балкан: Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово;

- країни Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (recognized by International Law);

Російська Федерація (recognized by International Law);

країни Південного середземномор'я: Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, територія Палестинської автономії, Сирія, Туніс;

- країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан;

- країни Латинської Америки;

- країни Африки, Карибського і Тихоокеанського басейнів (АСР).

Детальна інформація:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-higher-education_en

Стратегічні партнерства

Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має на меті поширення інновацій в інших університетах  в рамках стратегічного партнерства. Ці ініціативи:

 • Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з широким колом учасників
 • Сприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компаній
 • Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.

Навчальні заклади з країн-членів програми Еразмус+ зможуть подати заявку на управління Стратегічними партнерствами на конкурси програми Еразмус+.

Важливо! Звертаємо увагу, що вищі навчальні заклади з інших країн по всьому світові можуть бути партнерами у консорціумі, але тільки у випадку детального обґрунтування унікальності існуючого потенціалу та досвіду закладу та додаткової вартості до виконання завдань проекту, якщо таке обгрунтування буде невагоме весь проект не буде профінансовано, тому необхідно підходити дуже виважено.

Детальна інформація щодо напряму: Стратегічні партнерства - http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/institutions_en.htm

 Альянси знань

Університети чи інші організації можуть увійти до консорціуму, що має наметі поширення інновацій між вищою освітою, підприємствами та більш широким соціально-економічним середовищем в рамках альянсу знань. Ці ініціативи:

Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до викладання та навчання з широким колом учасниківСприяють підприємництву та підприємницькій компетентності студентів, викладачів та працівників компанійПокращують обмін знаннями, їх потік і створення.

Навчальні заклади з країн-членів програми Еразмус+ зможуть подати заявку на управління Альянсом знань на конкурси програми Еразмус+. Важливо!  Звертаємо увагу, що вищі навчальні заклади з інших країн по всьому світові можуть бути партнерами у консорціумі у випадку детального обґрунтування унікальності існуючого потенціалу та досвіду закладу та додаткової вартості до виконання завдань проекту, якщо таке обгрунтування буде невагоме весь проект не буде профінансовано, тому необхідно підходити дуже виважено.

 

Діючі проекти в рамках КА2:

 

 1. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP-GeSt-Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions
 2. 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine
 3. 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP-Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education

BUSEEG-RU-UA

Набуття професійних і підприємницьких навичок через освіту та консультування 544202-2013-AT-TEMPUS-JPHES

К оротка назва проекту: BUSEEG-RU-UA

Сайт проекту:

http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_upravlinnja_personalom/tempus/tempus100314/

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 1 грудня 2016

Отримувач гранту: Віденський економічний університет, Австрія

Контактна особа: Анастасія Галкіна

Мета і завдання проекту: розроблення та впровадження навчання впродовж життя (Lifelong Learning) в Росії та Україні з метою формування у студентів професійних і підприємницьких навичок; виховання підприємницького духу, проведення консультацій для стартапів на базі університетів і коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти; регіональних торгово-промислових палат і Міністерств освіти.

 Очікувані результати:
1. Навчальні плани та матеріали з розвитку підприємницького духу; зарахування на навчання мінімум 275 студентів у 8 ВНЗ в Росії та Україні.
2. Навчальні програми та матеріали для професійно-технічних училищ і проведення занять мінімум для 400 учнів у Росії та Україні.
3. Індивідуальні консультації для стартапів (start-up) у 8 ВНЗ у Росії та Україні.
4
. Індивідуальні консультації для стартапів у 10 професійно-технічних училищах у Росії та Україні.
5.
Програми курсів підвищення кваліфікації в обсязі 500 годин і підвищення кваліфікації мінімум 60 учителів професійно-технічних училищ у Росії та Україні.
6. Підвищення кваліфікації мінімум 90 викладачів ВНЗ.

Партнери:
Vienna University of Economics and Business
 (Austria),

University of Konstanz (Germany),

University of Gyor (Hungary),

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Russia),

Nizhny Novgorod Institute of the Education development (Russia),

Ministry of Education of the Nizhny Novgorod (Russia),

Chamber of Commerce of Nizhny Novgorod (Russia),

I.I. Polzunov Altai State Technical University (Russia),

Altai Regional In-Service Training Institute for lecturers (Russia),

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна),

Чернігівський державний інститут економіки і управління (Україна),

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Україна),

Торгово-промислова палата України,

Міністерство освіти і науки України

Контактна особа в ПНУ імені Василя Стефаника: Олег Ткач,

Завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, e-mail:mmacola@rambler.ru

 

Acquisition of professional and entrepreneurial skills through education and consultation 544202-TEMPUS-2013-AT-TEMPUS-JPHES

P roject acronym: BUSEEG-RU-UA

Project web-site:

http://fm.kneu.edu.ua/ua/depts3/k_upravlinnja_personalom/tempus/tempus100314/

Project duration: 1 December 2013 – 1 December 2016

Grant holder:Vienna University of Economics and Business, Austria

Contact person: Anastasia Galkina


Project goals: Development and implementation of the concept of lifelong learning in Russia and Ukraine in order to develop students' professional and entrepreneurial skills; nurture the entrepreneurial spirit; consultations of start-ups based on university and colleges with the support of In-service training Centers for lecturers; regional Chambers of Commerce and Ministries of Education.


Expected results:

 1. Curriculum and materials to educate entrepreneurial spirit and start training at least 275 students in 8 universities in Russia and Ukraine.
  2. Educational programs and materials for vocational schools and conduct classes for at least 400 students in Russia and Ukraine.
  3. Individual advice to start-ups at 8 universities in Russia and Ukraine
  4. Individual advice to start-ups in 10 vocational schools in Russia and Ukraine.
  5. Applications for postgraduate courses in the amount of 500 hours of training and at least 60 teachers of vocational schools in Russia and Ukraine.
  6. Education at least 90 university teachers.


Partnership: 
Vienna University of Economics and Business (Austria),

University of Konstanz (Germany),

University of Gyor (Hungary),

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Russia),

Nizhny Novgorod Institute of the Education development (Russia),

Ministry of Education of the Nizhny Novgorod (Russia),

Chamber of Commerce of Nizhny Novgorod (Russia),

I.I. Polzunov Altai State Technical University (Russia),

Altai Regional In-Service Training Institute for lecturers (Russia),

Department of Education and Youth of Altai (Russia),

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine),

Chernihiv State Institute of Economics and Management (Ukraine),

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Ukraine),

Ukrainian Chamber of Commerce and Industry,

Ministry of Education and Science of Ukraine.

Contact person in Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: Mr. Oleg Tkach, Head of the Chair of Management and Marketing,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru