EN   UA

logo

 

 КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ  І ЗДОРОВ’Я

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту України,
суддя міжнародної категорії Семенів Богдан Степанович

e-mail: kfvsiz@lvet.edu.ua

телефон № (0322)- 239- 26-63

   

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Навчально-методичне забезпечення дисциплін 

Теорія і методика обраного виду спорту 

 1. Шандригось В.І., Яременко В.В., Латишев М.В., Первачук Р.В., Чікало В.ЮБоротьба вільна: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо-юнацьких  спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву,  шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів  спортивного профілю. 2019р. 
 2. Пістун А.І. Спортивна боротьба. Навчальний посібник. 2008р. 3. Келлер В.С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. Навчальний  посіб-ник./В.С.Келлер, В.М.Платонов. 1993р. 
 3. Первачук Р.В. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців  вільного стилю з використанням спрямованого впливу на системи  енергозабезпечення. Автореферат дис.канд.наук з фіз. Виховання та  спорту/Первачук Р.В. 2016р. 
 4. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки.2013р. 6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая  теория и ее практические приложения. Учебник для студентов высшых учеб.  Заведений физ.воспитания и спорта. 2004г. 

Методики наукових досліджень у фізичній культурі 

 1. Олешко В.О. Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці.  Підручник для студентів закладів вищої освіти з фізичного виховання і спорту. 2. Андрейчук В.Я. Методичні основи гирьового спорту. Навчальний посібник. 

Методики наукових досліджень у фізичній культурі, основи спортивно педагогічної майстерності 

 1. Костюкевич В.М. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі  спеціальності «Фізична культура і спорт» : Навчальний посібник / В.М.  Костюкевич, О.А Шинкарук., В.І. Воронова, О.В.Борисова. - Олимпийская  литература, 2019. – 528 с.  
 2. Михайлова Н. Д. Математична статистика : навч.-метод. посіб. для бакалаврів і  магістрів факультету фіз. виховання, спорту і здоров’я / Н. Д. Михайлова, В. Г.  Арефьєв. – К. : Вид-во «Міленіум», 2020. – 208 с.  
 3. Михайлова Н. Д. Основи науково-дослідницької діяльності студентів з фізичного  виховання і спорту : навчально-метод. посіб. для студ. і магістрів інституту фіз.  виховання та спорту / Н. Д. Михайлова. – К. : Видавництво ТОВ «Інтер Логістік  Україна», 2018. – 146 с.  
 4. Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів : посібник / В. Г. Арефьєв. – 2- ге видання, стереотипне. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2015. – 256 с.  
 5. http://wrestlingua.com 
 6. www.sportpedagogi/jrg.ua 
 7. http://ukrwrestling.com 
 8. http://unitedworldwrestling.org/database 
 9. http://wrestlingua.com/books 
 10. www.sambo.net.ua
 11. www.sambo-fias.org 
 12. http://www.noc-ukr.org/ 
 13. http://www.olympic.org/ 

14.https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_23_posylannia/dstu_8302.pdf 

Основи теорії і методики фізичного виховання. 

 1. Богдан Шиян. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.1,2. 2001р. 2. Богдан Шиян. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.1,2. 2001р. 3.Келлер В.С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. Навчальний  посібник./В.С.Келлер, В.М.Платонов. 1993р. 
 2. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. 2013р. 5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая  теория и ее практические приложения. Учебник для студентов висших учеб.  заведений физ.воспитания и спорта. 2004г. 
 3. Мар’ян Пітин. Теоретична підготовка в спорті.2015р. 
 4. Теорія і методика фізичного виховання. Під-ручник для студентів вищих  навчальних закладів фізичного виховання і спорту у 2-х томах за ред.  Т.Ю.Круцевич.2017р. 
 5. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання.  Навчальний посібник. 2008р. 

Теорія та методика адаптивної фізичної культури. 

1.Осадченко Т.М., Семенов А.А., Ткаченко В.Т. Адаптивне фізичне виховання.  Навчальний посібник. 2014р. 

Вступ до спеціальності та історія спорту. 

 1. Герцик М.С., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «фізичне виховання і  спорт». 2005р. 

Анатомія людини з основами динамічної морфології. 

 1. Коляденко Г. Анатомія людини. 2018. 
 2. Головацький А.С.. Анатомія людини. Т1. 2015. 
 3. Головацький А.С. [та ін.] ; ред. В. Г. Черкасов, А. С. Головацький. Анатомія  людини. Підруч. 2009. 
 4. Цигикало О.В., Мардар Г.І., Луканьова С.М., .Марценяк І.В.. Динамічна  анатомія. Навч. посіб. 2011. 
 5. Бодян О.П., Зданюк В.В., Заікін А.В. Анатомія людини з основами спортивної морфології. Навч.-метод. посібник. 2009.

6.Бріжата І.А. Анатомія силових вправ. Навчально-методичний посібник. 2012. 

Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання. 1. Мотузюк О.П. , А. І. Хмелькова А.І., Міщенко І.В. Практикум з фізіології  людини. Навч. посіб.2017. 

2.Філімонов. В.І. Фізіологія людини. Підручник 3-тє вид., випр. 2015. 3.Філімонов В.І.. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях. Навчальний  посібник. 2010 р. 

 1. Шевчук Г. Фізіологія. Підручник. 2015.
 2. Вільям Френсіс Ґанонґ (молодший) (пер. Анатолій Невзгода, Андрій 

Цегельський, та ін. Фізіологія людини. Підручник. 2001. 

 1. Климентій Михайлюк. Фізична реабілітація при захворюваннях сечовивідної  системи.2001. 
 2. Електронний журнал з клінічної анатомії. (Англ. мовою). 

http://link.springer.de/link/service/journals/00276/index.htm

 1. Медичний портал Meduniver, розділ «Анатомія людини». 

http://meduniver.com/Medical/Anatom/

 1. Медична електронна бібліотека книг по анатомії. 

http://meduniver.com/Medical/Book/

 1. Довідкова інформація з анатомії людини. 

http://anatomia.ucoz.com/ 

Підвищення спортивної майстерності 

1.Келлер В.С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. Навчальний  посібник./В.С.Келлер, В.М.Платонов. 1993р. 

 1. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. 2013р. 3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая  теория и ее практические приложения. Учебник для студентов висших учеб.  заведений физ.воспитания и спорта. 2004г. 
 2. Мар’ян Пітин. Теоретична підготовка в спорті. 2015р. 

Олімпійський і професійний спорт 

 1. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт.1994р. 
 2. Імас Є.В., Борисова О.В. Неолімпійський спорт. 2015р. 
 3. Теорія і методика фізичного виховання. За ред. Т.Ю.Круцевич. 2017. Т.1., Т.2. 4. Костюкевич В.М., Шинкарук О.А., Воронова В.І., Борисова В.О. Основи науково  -дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура в  спорті». 2018р. 

Атлетизм. Підвищення спортивної майстерності 

 1. Неолімпійські силові види спорту. Підручник під загальною редакцією Мартина  В.Д. 2017р. 
 2. Мартин В.Д., Магльований А.В., Ревін П.О. Силова підготовка студентів та  школярів. Навчально-методичний посібник. 2005р. 
 3. Платонов В.М. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 2004г. 4. Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсменів. Навчальний  посібник. 1995р. 

Легка атлетика з методикою викладання. 

 1. ЛемешкоВ.Й., Приставський Т.Г., Дух Т.І. Основа оздоровлення, навчання та  виховання студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник. 2014р. 2. Лемешко В.Й. Методика навчання легкоатлетичним вправам. Навчально методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури  і спорту 3-4 рівнів акредитації. 2011 р. 
 2. Ахметов Р.Ф., Максименко Г.М., Кутик Т.Б. Легка атлетика. Підручник. 2010р.  4. Андрес А.С., Лемешко В.Й. Легка атлетика у фізичному вихованні студентів  вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації.

Футбол з методикою викладання 

1.Йенс Бенгсбо, Биргер Пейтерсон. Наступательная тактика в футболе. 2012. 2. Йенс Бенгсбо, Биргер Пейтерсон. Оборонительная тактика в футболе. 2012. 3. Воскресенський Б., Сенчило О. Футбольне поле: створення, догляд та вимоги до  футбольних полів України. Навчальний посібник. 2004р.  

 1. І.Яремко, Ю.Назаркевич, В.Михайлов, П.Пилипчук, С.Семак, Т.Радюкін,  Я.Чуйко, А.Омельницький. Персони Львівського футболу.( 1894р.- 2019р.) 2019  рік. 
 2. Люпа Б., Грисьо Я., Яремко І. Хроніки львівського футболу.Т. 1. (П половина  ХІХ ст., 1965р. 2015р. 
 3. Соломонко В, Фалес Й, Хоркавий Б. Футбол. Навчально-методичний посібник,  2007р. 
 4. Соломонко В., Лисенчук Г., Соломонко О. Футбол. Посібник. 200р. 7. Соломонко В., О.Соломонко О. Побудова тренувальних занять з футболу.  Методичні рекомендації, 2005р. 
 5. Чекас В., Соломонко В. Розвиток спритності у навчально-тренувльних заняттях  з футболістами груп спортивного відділення. Методичні рекомен-дації. 9. Фалес Й., Огерчук О. Річний план тренування футболістів КФК. Методична  розробка. 

Теорія і методика обраного виду спорту (спеціалізація – спортивні ігри) 1. Олешко В.О. Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці.  Підручник для студентів закладів вищої освіти з фізичного виховання і спорту. 2. Андрейчук В.Я.. Методичні основи гирьового спорту. Навчальний посібник. 3. Пістун А.І. Спортивна боротьба. Навчальний посібник. 

Гандбол з методикою викладання 

1.Голубева О.Т., Василів О.В., Пацевко А.Й. Методика навчання техніко-тактичних  дій у гандболі. Методичні рекомендації. 

 1. Левків В.І.,Кудріна Н.В., Згоба В.Л.. Теорія і методика викладання гандболу. 

Гімнастика. Оздоровча фізична культура та фітнес 

 1. Дух Т.І., Боднар І.Р., Лемешко В.І. Організація та методика взаємонавчання  студентів у фізичному вихованні. Навчальний посібник. 2021р. 2. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики. Збірник наукових  матеріалів. 2020р. 
 2. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії. Збірник  наукових матеріалів. 2014р. 
 3. Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики. Збірник наукових  матеріалів. 2013р. 
 4. Яремко Є.О., Вовканич Л.С. Фізіологічні проблеми діагностики рівня  самотичного здоров’я. 2009р. 
 5. Сосина В.Ю.. Хореография в гимнастике. 2009р.  
 6. Сосина В.Ю., Нетоля В.А. Колекция забавних гимнастических упражнений.  2013. 
 7. Сосина В.Ю., Нетоля В.А. Акробатика для всех. 2014. 
 8. Спортивна гімнастика. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізова-них дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 

спортивної майстерності.

https://dushbc1.at.ua › gimnastika_sportivna

 1. Програма спортивної аеробіки для ДЮСШ. 

https://bc-sportschool.at.ua › doc › aerobika.

 1. Гімнастика та методика її викладання.  

http://erpub.chnpu.edu.ua › jspui › bitstream › .

https://uni-sport.edu.ua › content › teoriya-ta-metodyka...

 1. Гімнастика. Термінологія, стройові та розви-ваючі вправи. Методична розробка для студентів, 2005.

Спортивні споруди та обладнання 

1.Сборник нормативно-правових документов по использованию физкультурно оздоровительних и спортивних сооружений. Держкомітет по ФК і спорту. Київ,  1988. 

 1. Николаенко Н.В. Спортивные сооружения. Просвещение.1976. 3. Гагин Ю.А. Спортивные сооружения. Учебник для институтов физической  культури. 1976. 
 2. Будвидав. Спортивні і оздоровчі споруди. 1987. 
 3. Луцький Я., Луцький В., Випасняк І., Римик Р. Спортивні споруди та обладнання.  Навчально-методичний посібник. 2010. 

http://lib.pnu.edu.ua

Історія України 

1.Батан О. Націоналізм і націоналістичний рух. -Дрогобич, 1994.

2.Дужий П. Степан Бандера - символ нації. -Львів, 1997.

3.Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху руху 40-50-х років XX ст. -Львів, 2000.

4.Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. 5.Лебедь М. Українська Повстанська Армія.- Дрогобич, 1993.

6.Мірчук П. Українська Повстанська Армія.- 1942-1952. Документи і матеріали.- Львів, 1991.

 1. Стерчо П. Карпато-Українська Держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 - 1939 рр. - Львів, 1994.

Основи екології 

 1. Соломенко Л.І. Загальна екологія: навч. підр. Херсон: Олді-плюс, 2011. – 287с. 2. Кучерявий В.П. Екологія: підручник Львів: Світ, 2010 -520 с. 3. Запольський А.К., Салюк А.І. / За ред. К.М.Ситника. Основи екології:  Підручник К.: Вища школа, 2003. 

Основи нутріціології та харчування спортсменів 

 1. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Дмитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни  харчування та проблеми безпеки харчових продуктів Суми: ТОВ «ВТД  «Університетська книга»», 2015. – 450 с. 
 2. За ред. М.М. Радька . Вплив харчування на здоров’я людини: Підручник Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 
 3. За ред. В.І. Ципріяна. Гігієна харчування з основами нутриціології. К.: Медицина,  2007.

Охорона праці (охорона праці та охорона праці в галузі 

1.Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халимовський М.О. Основи охорони праці:  Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 393 с.  

2.Грибан В.Г., Негодченко О.В.Охорона праці в органах внутрішніх справ: Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2009.335 с.  

3.Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підручник. –Львів –Афіша. 2002. -318с. 4. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. – К., 2005  5. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт,  2005. – 480 с. 6.Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи  охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.  7. Бедрій Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. - 322 с.  8. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та  ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 

Філософія 

 1. Костенко В.Г. Філософія : навч. посібн. Львів, 2008 
 2. За заг. ред. В. Л. Петрушенка. Практикум з філософії : навч. посібн. Львів :  Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003. 
 3. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія : посібн.  для студентів вищих навчальних закладів. К.: Альма матер, 2005. 

Психологія 

 1. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: навч. посіб К. : ТОВ “Філ студія”, 2006. 
 2. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник : навч.пос. К. :  Каравела, 2014. 

Іноземна мова (за фаховим спрям.) 

 1. Череповська Т.В., Падура М. В. English for lawyers Львів, 2009. 2. Череповська Т.В., Бінкевич О.М. General topics (Part I) Львів, 2009. 3. Смолінська О.Є., Ваврін С.І Українська мова за професійним спрямуванням :  навч. посібн. для самостійної роботи студентів Львів, 2010. 

Українська мова(за проф. спрямув.) 

 1. Смолінська О.Є., Ваврін С.І Українська мова за професійним спрямуванням :  навч. посібн. для самостійної роботи студентів Львів, 2010. 
 2. Горбул О.Д., Галузинська Л.І., Ситнік Т.І., Яременко С.А. / За ред. О.Д. Горбула Ділова українська мова: Навч. посіб К.: Знання, 2002. 

Основи права 

 1. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю.  П. Битяка [та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право,  2010. – 624 с.  
 2. Адміністративне право України. Т. 1: Загальне адміністративне право / [В. В.  Галунько та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. – 2011. – 320 с. 30. Гладун З. С. 3.  3. Адміністративне право України : навч. посіб. для підготов. до іспиту / З. С.  Гладун. – К. : Знання, 2010. – 301 с. 31. 
 3. Цивільне право України: підручник: у 3 кн. Кн. 1 / Є. О. Харитонов, Р. О.  Стефанчук, А. І. Дрішлюк та ін.; за ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дрішлюка. – Одеса:  Юридична література, 2005. – 528 с. 32.  
 4. Цивільне право України: підручник / за ред. Р. Б. Шишки. – Київ: Ліра – К, 2015.  – 1024 с.  
 5. Сімейне право України: підручник / за ред. Ю. С. Червоного. – К.: Істина, 2004.  – 400 с. 34. 6.Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник. – 5-те вид., перероб.  і допов. – К.: Знання, 2008. – 860 с. 35. 
 6. Жернаков В. В. Трудове право: підручник. – Х.: Право, 2013. – 496 с. 36.  8. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В. Г.  Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський. – [8–е вид., доп. і перероб.]. – К.: А.С.К., 2008.  – 944 с. 37. 

Основи лікувального та спортивного масажу 

 1. Вакуленко, Л.О.; Прилуцька, Г.В.; Вакуленко, Д.В.; Прилуцький,  П.П.Лікувальний масаж : підручник Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2006. 2. Вакуленко, Л.О.; Вакуленко, Д.В.; Прилуцька, Г.В.; Кутакова О.В.Масаж.  Загальний та самомасаж Укрмедкнига Тернопіль, 2018. 

Спортивна медицина 

В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова [та ін.]. Спортивна  медицина і фізична реабілітація : навч. посібник Київ : Медицина, 2008. 

Соціологія та соціологія спорту 

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь: пер. с англ. – М.:  Экономика, 2004. – 620 с.  
 2. Арон Р. Етапи розвитку соцІологічної думки. – К., 2004. – 687 с.  3. Барвінський А. О. Соціологія: курс лекцій для студ. ВНЗ: навч. посіб. – К.: Центр  навч. л-ри, 2005. – 328 с.  
 3. Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: навч.  посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.  
 4. Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. – М., 2006.  6. Болотіна Є. В., Мішура В. Б. Соціологія: навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2007.  – 128 с.  
 5. Витаньи И. Общество, культура, социология. – М., 2004.  
 6. Волков Ю. Г. Социология: Лекции и задачи. – М.: Гардарики, 2003. – 316 с.  9. Гидденс Э. Социология: пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 632 с.  

Управління фізичною культурою і спортом 

 1. Жданова О. М. Управління фізичною культурою – Львів,1996. – 127 с. 2. Жданова О.М. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і  рекреаційного туризму: Навч. посібник / .–Луцьк: “Вежа”, 2000. – 248с. 3. Жданова О.М., Чеховська Л.Я Управління сферою фізичного виховання і  спорту: навч. посіб. - Дрогобич. Коло: 2009. - 224с. 

Долікарська медична допомога 

В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, В. М. Халтагарова [та ін.]. Спортивна медицина  і фізична реабілітація : навч. посібник Київ : Медицина, 2008

Історія української культури 

1 Бойко О.Д. Історія України : навч. посібн. К. : Академвидав, 2010; 2. Дорошенко Д.І. Нарис історії України Львів: Світ, 1991 

 1. Бойко Ю.М Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку  культури стародавнього світу : курс лекцій Вінниця, 2001 

4.Смолій В.А Історія України: навч. посібн. К. : Альтернатива, 1997 5. Лановик Б.Д. Історія України : навч. посібн. К. : Знання, 2000 

Біомеханіка 

 1. Годик М.А. Спортивная метрология. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 261 с.  2. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. – М.: Знание, 1979. – 189 с.  3. Коренберг В.Б. Спортивная метрология: [учебник] / В.Б Коренберг. – М.:  Физическая культура, 2008. – 368 с.  
 2. Сергієнко Л.П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти: [підручник] /  Л.П. Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.  
 3. Смирнов Ю.Н., Повельщиков М.М. Спортивная метрология. – М.: “Академия”,  2000. – 232 с. 

Політологія 

 1. Дзера М.М. Політологія : навч. посібн. Львів: Вільна Україна, 2008 2. За ред.М.П. Гетьманчука Політологія : навч. посібн. К. : «Знання», 2011 3. За ред. О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко Політологія : підручник К. :Академія,  2010 

Педагогіка 

 1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. пос. К. : Академвидав, 2006 2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч .пос. К. : Центр  учбової л-ри, 2017 
 2. Гладуш В.А., Лисенко Г.І.Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія:  навч.пос. Дніпропетровськ, 2014 

Біохімія та біохімія м’язової діяльності 

 1. Галяс В., Колотницький А. Фізична та колоїдна хімія. Львів, 2007 р. 2. Галяс В., Колотницький А. Біохімічний і Біотехнологічний словник Львів, 2005. 3. Губський Ю,І. Біологічна хімія. Підручник «Нова книга», Вінниця, 2009.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru