Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

30 березня співробітники кафедри менеджменту – доценти Гірняк К.М., Минів Р.М. та Коробка С.В. провели онлайн семінар на тему: «Академічна доброчесність – запорука якісної освіти»  для студентів 2 кусу СП та магістрів 2 курсу спеціальності «Менеджмент».

 

1

На семінарі розглядалися основні положення чинного законодавства щодо запобігання порушенням принципів академічної доброчесності.

Основним порушенням принципів академічної доброчесності вважається науковий/академічний плагіат, який полягає у привласненні отриманих результатів іншою особою і може виражатися в публікації наукових, навчально-методичних та інших текстів під іншим прізвищем без згоди автора та без посилань на першоджерело.

До різновидів плагіату відносять: фабрикацію, обман, списування та хабарництво.

2

На семінарі зверталася увага на те, що постійне заохочення студентів до етичної поведінки під час навчальних занять та при самостійній роботі закладає фундамент для довготривалої академічної доброчесності. Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання.

3

Завдання викладача — передати потрібні знання, навички та компетенції. Навчити всього неможливо, тому в процесі навчання студент, завдяки самостійному опрацюванню частини матеріалів, вчиться самостійно вчитися, що допоможе підтримувати кваліфікацію та рівень знань у майбутньому. Знання студента повинні бути об’єктивно оцінені, щоб він мав можливість вжити адекватних заходів. Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти є проявом академічної недоброчесності.

Завдання студента — чесно та відповідально виконувати навчальну програму. Недопустимі такі явища, як списування або використання заборонених джерел, обман і шахрайство під час проведення оцінювання, відсутність на заняттях без поважної причини, хабарництво, інше. Важливою для студента є мотивація, завдяки якій збільшується відповідальність перед самим собою.

Завдання закладу вищої освіти — забезпечити ефективну роботи Системи забезпечення якості діяльності академічної установи шляхом створення відповідних підрозділів, упровадження інноваційних технологій, популяризації  принципів академічної доброчесності серед працівників і здобувачів освіти, виховання високоморальної особистості та інші заходи.

Отже, таке поняття в освіті, як академічна доброчесність це чесна робота викладача і навчання студента, коли людина у виші здобуває справжні знання й навички, а не лише диплом.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru