EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
  • Демчина Р.О. Лабораторний практикум. Методичні вказівки для студентів напрямку “Деревооброблювальні технології” та “лісове і садово-паркове господарство” // Р.О. Демчина, Г.В. Нощенко, О.М. Січевич, М.І. Хмільовська, Л.О. Кобрин, М.Ф. Федина // Львів : НЛТУ України, 2010. - 83 с.
  • Берко Й.М. Самостійна робота з практичного курсу ботаніки / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Навч. – метод. посібник. - Львів, 2012. - 102 с.
  • Дідович А.П. Біологія. Частина І. / Дідович А.П., Грицина М.Р. // Навч. – метод. посібник. - Львів, 2012. – 62 с.
  • Дідович А.П. Біологія. Метод. рекомендації для проходження навчальної практики / Дідович А.П., Грицина М.Р. //. – Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2012. – 62 с.
  • Бура О.С. Джерела здоров’я. Серцево-судинні захворювання. Захворювання системи крові. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вузів). Ч.1. / О.С. Бура, В.О. Бура, О.І. Лісняк, В.А. Годованець, І.В. Карплюк // Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012 – 16 с.
  • Бура О.С. Джерела здоров’я. Серцево-судинні захворювання. Захворювання системи крові. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вузів). Ч.2. / О.С. Бура, В.О. Бура, О.І. Лісняк, В.А. Годованець, І.В. Карплюк // Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012 – 20 с.
  • Дідович А.П. Прикладна зоологія. Метод. вказівки до лабораторних занять /Дідович А.П., Макогон Х.Г. // Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, - 54 с.
  • Дідович А.П. Прикладна зоологія. Метод. рекомендації для проходження навчальної практики // Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2013. –  34   с.
  • Берко Й.М. Індивідуальне навчально-дослідне завдання з ботаніки (тематика, програма, методика виконання). Видання 2. / Берко Й.М., Грицина М.Р. // Метод. вказівки. - Львів, 2013. – 88 с.
  • Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових. Методичні рекомендації до написання та вимоги до оформлення курсових робіт – Львів: Л НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2014. – 23 с .
  • Бура О.С. Джерела здоров’я. Дерматологічні захворювання. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вузів). Ч. 1. // О.С. Бура, В.О. Бура, О.І. Лісняк, В.А. Годованець, І.В. Карплюк, Т.О. Лісняк // - Львів – Луцьк, 2014. – 26 с.
  • Бура О.С. Джерела здоров’я. Дерматологічні захворювання. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вузів). Ч.2. //О.С. Бура, В.О. Бура, О.І. Лісняк, В.А. Годованець, І.В. Карплюк, Т.О. Лісняк // - Львів – Луцьк, 2014. – 28с.
  • Грицина М.Р. Навчальна практика з гідроботаніки. Метод. вказівки // Львів, 2015. – 68 с.
  • Берко Й.М., Грицина М.Р. Заповідна справа. Метод. вказівки. - Львів, 2015. - 68 с.
  • Калитовська М.Б. Методичні рекомендації з аналітичної хімії до лабораторних занять для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) з терміном навчання 4,5 років / І.Й. Галькевич, С.Ю. Крамаренко, Л.П. Костишин, М.Б. Калитовська // Львів. – 2016. – 100 с.
  • Калитовська М.Б. Методичні рекомендації з дисципліни «Фактори і механізми зміни фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики» (практичні заняття) для студентів третього курсу фармацевтичного факультету (очна форма навчання) з терміном навчання 5 років / І.Й.Галькевич, Ю.І. Бідниченко, М.Б. Калитовська // Львів. – 2016. – 24 с.
  • Бура О.С. Джерела здоров’я. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вищих навчальних закладів) / О.С. Бура, В.О. Бура, О.І. Лісняк, В.А. Годованець, І.В. Карплюк, Р.О. Лень // – Львів: 2016. – 30 с.
  • Лісняк О.І. Джерела здоров’я. Серцево-судинні захворювання. Практичний навчальний посібник для студентів, лікарів і провізорів // Львів, ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. - 30 с.
  • Лісняк О.І. Патологія шлунку та її фармакотерапія. Практичний навчальний посібник для студентів, лікарів і провізорів // Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. - 35 с.
  • Грицина М.Р. Біологія з основами генетики. Навч. – метод. посібник для студентів спеціальності «226 «Фармація. Промислова фармація // Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2017. –  82 с.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru