EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

 

 1. Andriyiv V. Ewolucja polęcia i treści prawa międzynarodowego / Andriyiv // Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. – 2017.– S. 27-32.
 2. Андріїв В.І. Правове забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні / А.І. Андріїв, Р.Р. Сімонов // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – №4. – С. 122-124.
 3. Капітан О.І. Гарантування соціальних прав людини як основа формування правової держави / О.І. Капітан // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 жовтня 2017 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 78-80.
 4. Капітан О.І. Особливості адміністративно-правового регулювання сфери соціального захисту в Україні / О.І. Капітан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – – Випуск 6-2. Том 1. – С. 47-52.
 5. Капітан О.І. Соціальний захист українських трудових мігрантів / О.І. Капітан // Політичні, соціальні, економічні, психологічні та правові механізми регулювання міграційних процесів в сучасних умовах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17–18 травня 2018 р. - Львів, 2018. - С. 78–80
 6. Капітан О.І. Тенденції розвитку адміністративного законодавства щодо соціального захисту населення / О.І. Капітан // Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали Науково-практичної конференції, м. Львів, 15 березня 2018 р. - Львів, 2018. - С. 56–58. 

 7. Коверко Ю.А. Правові засади сплати податку на доходи фізичних осіб власниками особистих селянських господарств / Ю.А. Коверко, В.А. Карпук // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13-14 жовтня 2017 р. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 80-83.
 8. Коверко Ю.А. Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації / Ю.А. Коверко, Ю.Е. Губені // Економіка АПК. – 2017. – № 1 (267).– С. 68-73
 9. Коверко Ю.А. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю.Е. Губені, Ю.А. Коверко, П.О. Оліщук // Економіка України. – 2017. - № 3 (664). - С. 59-67.
 10. Машталір Х.В. Інтеграція України до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства / Х.В. Машталiр, С.Р. Леськів // Підприємництво, господарство і право. - 2017. – № 6. – С. 163-166.
 11. Машталір Х.В. Конституційно-правовий статус особи в Польській Республіці / Х. В. Машталiр // Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2017р.) – Запоріжжя : ГО «Істина», 2017. – C. 24-26.
 12. Машталір Х.В. Корупція як негативний фактор в сфері євроінтеграційних процесів в Україні / Х. В. Машталiр // Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права : Матеріали Регіональний науково-практичного круглого столу (28–29 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. - C. 149-152.
 13. Машталір Х.В. Правовий аналіз державного устрою Галицько-Волинської держави / Х. В. Машталiр // Людина і закон: публічно-правовий вимір : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 6-7 жовтня 2017р.) – Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017. – C. 17-19.
 14. Ніканорова О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні / О. В. Ніканорова // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 216-222.
 15. Рудковська М. Р. Значення об’єктивної сторони злочину для характеристики суспільної небезпеки діяння / М. Р. Рудковська // Наше право. – 2017. – № 3. – С. 95–100.
 16. Рудковська М. Р. Кримінально-правове значення суспільної небезпеки / М. Р. Рудковська // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1 (7). – С. 222–228.
 17. Шикоряк М.М. Криміналістична характеристика корисливих насильницьких злочинів, вчинених іноземцями : Knowledge. Education. Low. Management. – Lodz (Poland). – №1 (17). – 2017. – С. 57–67.
 18. Шикоряк М.М. Способи вчинення корисливих насильницьких злочинів іноземцями : Актуальні проблеми досудового розслідування : зб. тез доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої Дню слідчого в Україні (Київ, 5 липня 2017 року). – К.: Нац. акад. внутр. справ., 201 – С. 183-186.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru