EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького  у рамках угоди про співпрацю підписав "Лист про наміри"  з Національним агентством академічних обмінів (NAWA)  << переглянути >>

Вступ

З 1784 року ветеринарна наука у Львові виходить на академічний рівень. Гідним продовжувачем традицій львівських лікарів ветеринарної медицини є сьогодні Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Цей статус вимагає величезної відповідальності та накладає зобов’язання на всю академічну спільноту нашого вузу. З колись вузькопрофільного вищого навчального закладу ми перетворились у потужний університет, де органічно поєднались ветеринарна медицина, біологічні та харчові технології, економіка та гуманітарна сфера.

Сучасні суспільно-політичні процеси в Україні, глобалізація ризиків, що не визнають кордонів та усталених норм і правил, створюють перед професорсько-викладацьким складом, аспірантами, студентами, допоміжним персоналом нашого навчального закладу нові та складні організаційно-управлінські завдання. Щоб успішно йти в ногу з цими вимогами та конкурувати на міжнародному рівні з престижними навчальними закладами інших країн ми повинні ставати кращими, успішнішими, мобільнішими.

Сьогодні на ринку освітніх послуг визначальною є конкурентно-спроможність  та змагальність, залучення усього нового й прогресивного, інноваційного в усіх напрямах. Готовність до цих змін та здатність колективу до їх реалізації дає шанс підняти на якісно новий рівень діяльність нашого університету, покращити життя та добробут наших співробітників.

Саме тому, основними завданням, є побудова університету справді європейського рівня через забезпечення якісної освіти, інновації, конкуренції. Реалізація цієї мети передбачає створення європейського рівня академічної спільноти викладачів та студентів ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, яка функціонує на засадах діалогу, взаємоповаги, взаємовиручки, відкритості, законності, поваги до традицій та історії рідної Аlma mater; інтеграція у європейський та світовий навчально-науковий простір.

 Отже, розширення міжнародної діяльності є одним із способів вирішенням цих завдань.

Мета, завдання та напрями стратегії міжнародної діяльності.

Стратегія міжнародної діяльності ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького є основою для перспективного, поточного планування роботи по міжнародній співпраці, проведення відповідної політики, вирішення організаційних, фінансових і кадрових питань управління міжнародною діяльністю університету.

Завданнями стратегії міжнародної діяльності є:

- координація діяльності деканатів, кафедр та структурних підрозділів університету пов'язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві;

- розширення діяльності університету у впливових міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;

- розширення міжнародного співробітництва у регіонах світу;

- розширення співдружності з Європейськими країнами, країнами Сходу;

- створення в університеті, сприятливих умов для розбудови міжнародної діяльності.

Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

1) участь у програмах двостороннього і багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та науковими працівниками забезпечення можливості навчання, стажування, обміну студентами, аспірантами та викладачами за кордоном у рамках програм UNESCO, DAAD, Erasmus +, Фонду Фулбрайта тощо.Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про участь у міжнародних освітніх і наукових програмах й проектах;

2) впровадження програм «Подвійний диплом» з іноземними вищими навчальними закладами при підготовці бакалаврів та магістрів;

3) проведення спільних наукових досліджень;

4) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

5) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

6) участь студентів, магістрів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників університету у Державній програмі мобільності;

7) спільна видавнича діяльність;

8) спільна господарсько-підприємницька благодійна діяльність;

9) надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам;

10) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

11) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі в педагогічній, науково- педагогічній та науковій роботі в Університеті;

12) скерування осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у закордонні виші навчальні заклади та проходження стажування на іноземних виробничих підприємствах;

13) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

14) залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм;

15) фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, участі з заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників освітнього процесу для науково-педагогічної та наукової роботи чи стажування відповідно до умов міжнародних договорів, а також договорів між вашими навчальними закладами та іноземними партнерами, укладених на виконання освітніх і наукових проектів, які реалізуються за рахунок міжнародних грантів і коштівтехнічної допомоги:

14) узгодження Національної рамки кваліфікацій з рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти для забезпечення академічної та професійної мобільності та навчання.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru