Друк
joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Закон України про вищу освіту

Закон України про освіту

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу

Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю студентів та атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

Рекомендіції з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про відкрите заняття

Положення про переведення на навчання за рахунок держбюджету

Положення про рейтенгову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про кафедру

Положення про факультет

Положення про порядок підготовки і видання навчальної літератури

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про надання індивідуального графіку відвідування лекційних занять в університеті 

Тимчасовий порядок підготовки рукописів навчальної літератури для надання гриф

Про застосування державної мови в освітньому процесі

Положення про щорічний загальноуніверситетський фестиваль гаївок

Положення про щорічний загальноуніверситетський Шевченківський конкурс студентської творчості"і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь..."

Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені C.З.Ґжицького

Положення про інформаційну систему «віртуальне навчальне середовище» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

Положення про навчально-методичну раду факультету Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про навчально-методичну раду Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про навчально-методичну комісію спеціальності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про освітні програми

Положення про організацію і проведення практики студентів за кордоном

Положення про організацію і проведення практики студентів

Положення про ліквідацію академічної заборгованості та перескладання підсумкових форм контролю здобувачами вищої освіти

Індивідуальний навчальний план студента

Положення про академічну мобільність

Наказ про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників на 2021/2022 н.р.

Положення про раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького

ПРОЄКТИ

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru