EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Студентський науковий гурток «Пізнай науку»
Керівник студентського наукового гуртка – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Мусій Любов Ярославівна

Науковий гурток – це об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями у галузі харчових технологій.
Діяльність наукового гуртка спрямована на розвиток творчих здібностей здобувачів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних, конгвітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.
Науково-педагогічне спрямування активовано в форматі співпраці зі здобувачами та студентськими організаціями в рамках проведення майстер-класів, зустрічей з експертами, екскурсій на харчові підприємства, попереднього захисту кваліфікаційних робіт, а також у наданні різних консультацій. В рамках культурного спрямування здійснюється організація різних поїздок і виставок, культурних програм і співпраця з культурними та освітніми центрами.
Науковий гурток кафедри технології молока і молочних продуктів забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у закладі вищої освіти, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
Метою роботи студентського наукового гуртка є:
• поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю здобувачів;
• залучення здобувачів до науково-дослідної діяльності;
• придбання навичок наукової роботи.

Науковий гурток діє при кафедрі технології молока і молочних продуктів. Керують гуртком за напрямами викладачі кафедри:
1. Цісарик О. Й., завідувач кафедри, д.с-г.н., професор
2. Наговська В. О., к.т.н., доцент кафедри
3. Сливка Н. Б., к.т.н., доцент кафедри
4. Михайлицька О. Р., к.т.н., доцент кафедри
5. Білик О. Я., к.т.н., доцент кафедри
6. Мусій Л. Я., к.т.н., доцент кафедри
7. Сливка І. М., к.с-г.н., доцент кафедри
8. Скульська І. В., к.т.н., ст. викладач кафедри.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться кожного місяця з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.
Ознайомитись із списком студентів-членів наукового гуртка << завантажити >>
Здобувачі вищої освіти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:
1. Ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи.
2. Приймати участь в науковому житті університету.
3. Розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідження найактуальніших питань розвитку харчових технологій.
4. Брати участь у проведенні круглих столів, дебатів, де обговорюються актуальні проблеми сучасної харчової науки.
5. Застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.
Результати роботи гуртка щорічно публікуються в студентському науковому збірнику факультету харчових технологій та біотехнології. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців у галузі харчових технологій.
Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти підсилює активні, творчі начала в навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл.

• План роботи студентського наукового гуртка на 2022-2023 н.р. << завантажити >>
• Звіт про роботу студентського наукового гуртка за 2022-2023 н.р. << завантажити >>
• План роботи студентського наукового гуртка на 2023-2024 н.р. << завантажити >>

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru