EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
Всеукраїнська науково-практична конференція «Відновлення та інноваційний розвиток тваринництва в умовах сучасних викликів»,
23-24 квітня 2024 року 
(Державний біотехнологічний університет, м. Харків)
V науково-практична конференція «НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОКАГРОВИРОБНИЦТВА ЯК ЗАПОРУКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»
м.Київ 18-19 квітня 2024 року

ІІІ міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю від дня народження, доктора біологічних наук, професора, академіка Української Академії Наук та Нью-Йоркської Академії Наук, КОНОНСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ІВАНОВИЧА 28–29 лютого 2024 року


Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців
«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

15 вересня 2023 року. Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/g2KWNfCgU6L6F3ZBA


XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "МІКРОБІОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ" 25 жовтня 2023 року, м. Чернігів


XXIV Міжнародний науково-практичний форум:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
4-6 жовтня 2023 р.
м. Київ


ІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців «Біоінтенсивні та SMART-технології у тваринництві»
29 – 30 червня 2023 року

 


Міжнародна науково-практична конференція «Протидія геноциду українського народу»
8 травня 2023 р.


 

І Міжнародна науково-практична конференція «Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес»,
18 травня 2023 року


Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики», 11-12 квітня 2023 р.


 

VI Міжнародна конференція молодих учених «Харківський природничий форум», 18-19 травня 2023 року


І Міжнародна науково-практична конференція «Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес»,

18 травня 2023 року


Міжнародна науково-практична конференція «Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики»,

11-12 квітня 2023 р.Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми фізіології", присвячена 100-річному ювілею ректора С.В.Стояновського


Перша міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни»
06–08 червня 2023 року


IV міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2023)", м. Черкаси 
Реєстраційна картка учасника: IMTSK-2023


Конференція «Молоді вчені 2023 – від теорії до практики». Конференція відбудеться 23 березня 2023 р. в заочному (та/або он-лайн) форматі. Конференцію включено до відповідного плану конференцій в системі МОН України на 2023 рік (лист №21/08-9 від 10.01.2023, у списку - №300).

Основні напрямки роботи (секції) конференції:

1. Металургія, металообробка, машинобудування. Нові матеріали.

2. Економіка і управління. Муніципальне господарство.

3. Інформатика, ІТ-технології, робототехніка. Прикладна математика.

4. Харчова і переробна промисловість, транспортна галузь і сільське господарство. Екологія та безпека життєдіяльності.

5. Природничі, гуманітарні, соціально-політичні науки, в т.ч. педагогіка і психологія.

Бланк заявки і детальна інформація – на сайті НФ УДУНТ (https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3749).


ІІ Міжнародна конференція аспірантів "Навколишнє середовище-Рослина-Тварина-Продукт" у Люблінському природничому університеті, Польща


ІІІ науково-практична конференція «НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРОВИРОБНИЦТВА ЯК ЗАПОРУКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА» м. Київ, 19-20 квітня 2023 року


ХХІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві», присвяченій 85-й річниці від дня народження академіка НААН Михайла Зубця та Дню науки в Україні


Міжнародна науково-практична конференція «Виклики для туристичного бізнесу в Україні: європейська практика», 4-5 травня 2023 року у м. Львів


ІIІ Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині», 24 березня 2023 року, Національний фармацевтичний університет


ХXI всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, присвяченій 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шавкуна Василя Юхимовича (07.07.1923 – 18.11.2012)


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ»
15-16 жовтня 2022 р. м. Пшеворськ (Польща), м. Луцьк (Україна)


IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Євроінтеграція екологічної політики України»


Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених
«Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді»
26 жовтня 2022 р.


Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «Біобезпека, захист і благополуччя тварин», 21 листопада 2022 року


V-a Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 27-28 жовтня 2022 року, м. Херсон, Україна


Міжнародна наукова конференція «Російські воєнні злочини – від документування до покарання».
2-3 грудня 2022 р., м. Івано-Франківськ


Міжнародна  науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених «Досягнення та перспективи ветеринарної науки», присвяченої 30-річчю створення факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
20 жовтня 2022 року


Міжнародна наукова конференція «Єдине здоров’я- 2022».
22-24 вересня 2022 року, Київ, НУБіП


ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики»


XIX міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні дослідження в соціальній
 сфері»


І Міжнародна наукова конференція
присвячена 100-річчю Дніпровського державного
аграрно-економічного університету
«Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2022»
20 травня 2022 року


XX всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених,
присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук,
професора, член-кореспондента НААН,
заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича
19 травня 2022 року в дистанційній формі


 XVІІ Конференція Українського наукового товариства паразитологів
20 – 23 вересня 2022 року.
м. Полтава
http://www.izan.kiev.ua/ussp/


Міжнародна науково-практична конференція
“Економіка, фінанси, облік та право: теорія, методологія, концепції розвитку” 
10 лютого 2022 року


І Всеукраїнська науково-практична конференція
"Захист прав людини в умовах пандемії"


Друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»
23 листопада 2021 року
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/konferenciji/2021-2/zaproshennja-na-internet-konferenciju/


 Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
25 – 26 листопада 2021 року,
Харків, Україна


Міжнародна науково-практична конференція
“Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в XXI столітті”
26 жовтня 2021 року
м. Полтава


Всеукраїнська наукова конференція здобувачів вищої освіти
"Механізм функціонування громадянського суспільства (осінні читання)"
19 листопада 2021 року
м.Львів
Львівський державний університет внутрішніх справ


Міжнародна науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН"
присвячена пам’яті доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН України, заслуженого працівника ветеринарної медицини Левченка Володимира Івановича
Біла Церква, 3-5 листопада 2021 року


ІХ Міжнародна науково-практична конференція "ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ: РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ"
Львів, Вересень 19-22, 2021


Вебінар «Від студентського проєкту до українського єдинорога» 
7 вересня 2021 року Організатори конкурсу стартапів IT_EUREKA, Міністерством освіти і науки України, інкубатор стартапів Sigma Software Labs, ІТ-консалтингова компанія Sigma Software.

<< Інформаційний лист >>


Конференція "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" 18-19 листопада 2021 року

<< Переглянути >>


Запрошення до публікації у науковому виданні категорії Б Одеського національного економічного університету категорії Б "Вісник соціально-економічних досліджень".
Вимоги до публікації та детальна інформація про видання - на  сайті http://vsed.oneu.edu.ua/

<< Information booklet >>

<< Інформаційний буклет >>


Х Міжнародна науково-практична конференція
"Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"
м. Одеса
10-11 вересня 2021 року


IX Міжнародна науково-практичноа конференція
«ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН»
25 травня 2021 року


XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»
(м. Київ)
Галузь: Міждисциплінарна
Дата проведення: 14 травня 2021 р.
Прийом матеріалів: до 14 травня 2021 р. (включно)
Посилання: https://openscilab.org/ua/

Збірник ISSN: 2708-1257


Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю
"ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА НОВАЦІЇ У ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Й ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ"
27 травня 2021 року
м. Київ


Міжнародний форум
«Стратегія інтеграції аграрної освіти, науки, виробництва: глобальні виклики продовольчої безпеки та змін клімату»
26-29 травня 2021 року
м.Миколаїв


XIV Міжнародна науково-практична конференція
"Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти"
20 травня 2021 року


І Міжнародна науково-практична конференція
АГРАРНА ГАЛУЗЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
14 травня 2021 року
м.Слов'янськ


І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«YOUTH PHARMACY SCIENCE»
(посвідчення УкрІНТЕІ № 241 від 03.03.2021 р.)
27-29 квітня 2021 р.
м. Харків


Науково-практична конференція
"Актуальні питання використання та збереження природних ресурсів прикордонних територій України і Польщі"
11 травня 2021 року
м. Львів


Міжнародна науково-практична конференція
«Біобезпека, захист та благополуччя тварин».
27 травня 2021 р., м.Миколаїв


Всеукраїнська науково-практична конференція
«Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології і освіти»
*(присвячена 60-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський»),
3-4 червня 2021 року
с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл.


 Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва»
22-23 квітня 2021 року
м. Харків


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики»
14 травня 2021 року


 Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва»
22-23 квітня 2021 року
м. Харків


І науково-практична інтернет-конференція
"Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах євроінтеграції"
5 квітня 2021 року
м. Суми.

Детальніше з умовами участі можна ознайомитись на сайті webconference.org.ua
Контактний телефон +38 (068) 821 01 91 (Viber, Telegram)


Міжнародна науково-практична конференція
ХIV Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького
14 травня 2021 року
КИЇВ - 2021


Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
22 квітня 2021 року
м. Вінниця


XХIV Всеукраїнська науково-практична конференція
"Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції".
2 квітня 2021 року,
м. Київ


Міжнародна науково-практична онлайн-конференція:
«Сучасний стан та проблеми розвитку кролівництва і хутрового звірівництва в Україні»
17 квітня 2021 року
м. Черкаси


 V Всеукраїнська наукова конференція
«Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021»
10 квітня 2021 року,
м. Дніпро


Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕЗАРАЗНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН»
22 квітня 2021 року
м. Полтава


ПРОПОНУЄМО ВАМ ОПУБЛІКУВАТИ СТАТТЮ У
Збірнику наукових праць "Науковий вісник ветеринарної медицини"
м.Біла Церква
http://nvvm.btsau.edu.ua/


Науково-практична міжнародна дистанційна конференція
«Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин»
17 березня 2021 р.
м. Харків


VIIІ Міжнародна науково-практична конференція
«Хімія, Біо- і Нанотехнології, Екологія та Економіка в Харчовій та Косметичній Промисловості»
26-27 листопада 2020р
м. Харків, Україна


Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція присвячена 100-річчю факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту
"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
17 грудня 2020 р

м. Харків


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ І КРАЩІ ПРАКТИКИ 21 СТОЛІТТЯ»
1 листопада 2020 року
м. Мелітополь


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв» 

24 листопада 2020 року,
м. Мелітополь 

V Міжнародна науково-практична конференція
"Органічне агровиробництво: освіта і наука"
4 листопада 2020 року, 

м.Київ


Вебінар
«Сучасна судово-ветеринарна експертиза тварин, постраждалих від жорстокого поводження».
17.09.2020 року

V Міжнародна науково-практична інтернет - конференція
«Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»
26 листопада 2020 р. 


Х Міжнародна науково-практична конференція
"Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики"
11-12 вересня
м. Одеса


Міжнародна науково-практичній конференція
“Перспективи розвитку економіки та управління в умовах кризи”
,

20 липня 2020 року 
м. Одеса.
Сайт конференції: https://researcheurope.org/economics


Міжнародна науково-практична конференція
“Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права”
9 липня 2020 року


ІХ Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики».
Одеса 11-12 вересня, 2020 року


Наукова конференція, присвяченій 90-річчю
заснування Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
«Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття»
6–8 жовтня 2020 року


 IX Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»,
23 квітня 2020 року


ХХІІ Всеукраїнська конференція студентів і молодих учених 
"Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених".

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів»
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
3 жовтня 2019 р.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://visen.knau/kharkov.ua/
099-177-04-93 або 067-542-50-91
066-928-13-28
066-761-88-43


«Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки»
09 жовтня 2019 року, м. Київ
(067) 766-47-53
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
(066) 223-48-36, (096) 770-44-64


“Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, майбутнє”

14–15 листопада 2019 року


VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ: РОЗРОБКА, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ»
2 - 4 жовтня 2019 р.
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів)
Web-site: www.scivp.lviv.ua в розділі «Новини»

(032) 252-33-72 – приймальна

(032) 252-11-71, 067-674-68-88, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Музика
Віктор Павлович

096-45-11-706, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Брезвин Оксана Марківна

(032) 231-63-76, 067-674-68-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Чайковська
Олександра Іллівна


1. Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні
проблеми теорії та практики"Одеський національний економічний університет, кафедри
економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
м.Одеса, 13-14 вересня 2019 року
(048) 723-84-03, (048) 723-29-80
<Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.>
Секретар оргкомітету Семенова Валентина Григорівна
0677313105

2. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний аграрний менеджмент: теорія,
методологія, практика"
м.Суми, 23-24 травня 2019 року
+38(0542)701042
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. II Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток людини в інформаційному
суспільстві та у суспільстві знань"
м.Київ, 21 травня 2019 року
Матусевич Вікторія Володимирівна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+380503515922; (044)521-00-70

4. II Міжнародна науково-практична конференція "Discovery Science"
м.Київ, м.Карлові Вари, 17 вересня 2019 року
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

5. Міжнародна науково-практична конференція "Репродуктологія тварин - виклики
сьогодення"
м.Київ, 19-20 вересня 2019 року
Факультет ветеринарної медицини, Національний університет біоресурсів і
природокористування
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38(044) 527-83-46; +380968214221


Міжнародний семінар

Голландські ефективні Програми моніторингу та викорінення захворювань ВРХ для впровадження в Україні
19.02.2019 року
м. Київ
Кокоріна Вікторія +380503161600 / Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Міжнародна наукова конференція

«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»
28 лютого 2019 року
м. Штутгарт, Німеччина
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія і практика розвитку кролівництва і хутрового звідництва» та
виставка-ярмарок кролів і хутрових звірів
19 квітня 2019 року
м. Черкаси
http://www/bioresurs.inf.ua/index.html
+38 (0472) 31-40-52, 067-472-70-88 / Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Міжнародне науково-педагогічне стажування
на базі Університету Collegium Civitas Варшава, Польща. 
Подача заявок на участь у стажуванні : до 10 листопада 2018 року.
тел.: +38044 333 9189, +38063 333 9152, +38066 333 9152, +38067 333 9152

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ»
17 жовтня 2018 року,
м.Херсон


Всеукраїнська науково-практична конференція
"Органічне агровиробництво: освіта і наука"
1 листопада 2018 року,
м.Київ


XI Міжнародна виставка LABComplEX "Аналітика.Лабораторія.Біотехнологія. Hi-Tech",
17-19 жовтня 2018 року,
м.Київ


V Міжнародна науково-практична конференція
"Цифрова освіта в природничих університетах"
17-18 жовтня 2018 року


Міжнародний науково-практичний форум
"Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні"
2-4 листопада 2018 року


XI Міжнародна науково-практична конференція
"Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління"
18 жовтня 2018 року,
м. Київ


V Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція
"Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК"
19-23 листопада 2018 року,
м.Миколаїв


Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
26 листопада 2018 року


Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru