EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Правила поведінки здобувача вищої освіти в університеті

Відповідно до пункту 17.1.6. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького здобувачі вищої освіти зобов’язані:

- дотримуватися вимог законодавства України, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету;

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- виконувати вимоги освітньої (наукової) програми, індивідуального навчального плану студента (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання;

- з повагою ставитись до викладачів Університету;

- систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати культурний рівень;

- відповідально і творчо ставитись до виконання навчальних завдань;

- користуватись під час контрольних заходів дозволеними джерелами інформації;

- виконувати графік навчального процесу, вимоги індивідуального навчального плану студента;

- системно відвідувати заняття, вчасно інформувати співробітників деканатів про неможливість відвідування занять;

- підтримувати належний порядок в Університеті та бережливо ставитись до його майна;

- дбайливо ставитись до студентських документів, берегти їх.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru