EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ISBN 978-966-2042-65-8


Факультет економіки та менеджменту

Досліджено теоретичні засади реформування аграрної економіки та історичні аспекти розвитку сільського господарства на різних етапах становлення української державності. Розглянуто інституційне середовище і структурно-функціональне забезпечення системи управління національною аграрною економікою у контексті територіально-адміністративної реформи в Україні та її адаптивності до умов Європейського Союзу. Дано оцінку стану розвитку аграрної економіки в умовах війни в Україні на основі ретроспективного аналізу наявного потенціалу та оцінки галузевих втрат в АПК. Розглянуто питання реалізації функцій менеджменту в агропромисловому виробництві, існуючі моделі систем управління, а також актуальні проблеми управління якістю продукції в умовах уніфікації європейських стандартів. Проведено дослідження стану маркетингового і логістичного забезпечення виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства в контексті євроінтеграційних прагнень України. Акцентовано увагу на забезпеченні умов адаптивності національних логістичних ланцюгів до світових стандартів агропромислового ринку. Обґрунтовано використання інформаційних технологій на основі систем штучного інтелекту для інноваційного розвитку аграрної економіки України. Окремий розділ монографії присвячений питанням розвитку соціальної інфраструктури сільських територій та зеленого туризму як перспективної складової ефективного розвитку національної аграрної економіки у повоєнний період.
Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, працівників органів державної влади та підприємців, для всіх тих, хто цікавиться проблемами аграрної економіки та перспективами її інтеграції до Європейського Союзу.

FULL ISSUE PDFpdf


Скотарство у традиційній звичаєво-обрядовій культурі українців (середина ХІХ – початок ХХІ ст.)

Войтович Н.М., Пожоджук Д.Д.

pdf


Архітектор за дипломом, економіст-організатор за покликанням

Шульський М. Г. 

pdf


Державна політика розвитку аграрної економіки в умовах євроінтеграційних перспектив України

Парубчак І.О., Радух Н.Б., Матвеєва М.П., Ярошович В.І. 

pdf


Процентний та валютний канали передавального механізму грошово-кредитної політики НБУ

Бричка Б.Б. 

pdf


Стан, основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору економіки України в умовах воєнного часу

Чемерис В.А., Максим В.Л. 

pdf


Галузева оцінка аграрної економіки в умовах сучасних викликів

Небоженко Т.Т. 

pdf


Витрати та доходи сільськогосподарських підприємств у контексті надання виробничих послуг: історичний та практичний аспекти

Бричка Г.П., Гримак О.Я. 

pdf


Адміністративно-командна система управління: витоки минулого

Шульський М.Г. 

pdf


Актуальні аспекти управління якістю агропромислової продукції у контексті євроінтеграційних процесів

Вовк М.В.

pdf


Маркетинго-логістичнй підхід до забезпечення ефективного функціонування оптових ринків аграрної продукції та продовольства

Копитко О.В. 

pdf


Глобалізація товарних ринків і гармонізація інструментів їх регулювання у контексті міжнародного маркетингу

Поперечний С.І., Флейчук М.І. 

pdf


Логістичне забезпечення експортного зернового потенціалу України

Колодійчук В.А.

pdf


Експертні системи як прикладний напрямок застосування штучного інтелекту для розвитку агробізнесу

Новосад В.П. 

pdf


Екотуризм і розвиток сільських територій

Калайтан Т.В. 

pdf


Сільський туризм як важлива складова туристичної індустрії

Терлецька О.В. 

pdf


Територіальна локалізація релігійних святинь сільських територій України

Данчевська І.Р. 

pdf


Агротуризм у Європейському Союзі

Липчук В.В., Липчук Н.В. 

pdf 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru