EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

30 листопада 2023 року відбулося чергове засідання Вченої ради Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, у якому взяло участь 49 осіб із 62 членів колегіального органу управління Університетом.

Розпочалося засідання з урочистого вручення атестатів доцентам Вікторії Саварин, Галині Бричці, Богдану Бричці, Надії Гринчишин, Олесі Приступі, Яромиру Турку, Дмитру Харечку.

За співпрацю під час акредитації освітньо-професійної програми “Освітні, педагогічні науки” у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії подяку від ректора цієї академії вручено завідувачеві кафедри філософії та педагогіки, професору Олесі Смолінській.

 Поважну нагороду Профспілки Кабінету міністрів України – медаль “За сумлінну працю” – отримав Голова Вченої ради ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, в. о. ректора, професор Іван Парубчак.

Серед важливих робочих питань проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Ігор Двилюк подав на затвердження Вченій раді зміни та доповнення до Положення про силабус навчальної дисципліни Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, а також Положення про Інноваційний центр розвитку сталого скотарства, які колегіальний орган одноголосно ухвалив.

Також проректор Ігор Двилюк порушив питання реорганізації ННВЦ ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, окреслив передумови цього рішення та аргументував його доцільність.

Підсумки вступної кампанії 2023 року підвела відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Олена Кіндрат, надавши Вченій раді вичерпні статистичні та аналітичні матеріали щодо освітніх рівнів зарахованих здобувачів освіти та їх кількості пофакультетно і за спеціальностями.

Перший проректор Ігор Турко доповів про проведену профорієнтаційну роботу з потенційними абітурієнтами, проаналізував її результати, озвучив наявні проблеми та труднощі у цьому напрямі. Також перший проректор ознайомив членів Вченої ради зі статистичною інформацією щодо шляхів популяризування Університету, у цьому контексті відзначив ефективність використання соціальних мереж та проведення живих зустрічей із майбутніми студентами, зокрема, наприклад, Дня Університету та Днів факультетів.

Відповідно до порядку денного Вчена рада заслухала та затвердила Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, про що доповідала уповноважена з питань запобігання і виявлення корупції Христина Кульгавець.

З підсумками внутрішнього та наглядового аудитів системи забезпечення якості ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького у 2023 році та новою редакцією стандарту СМЯ-9.3 “Аналізування з боку керівництва” Вчену раду ознайомила завідувач відділу забезпечення якості освіти та акредитації, доцент Наталія Сусол.

Завідувач кафедри філософії та педагогіки, професор Олеся Смолінська представила Вченій раді підручник “Конституційне право України”, укладачем якого є доцент кафедри права Богдан Мелех. Працю рекомендовано до друку з грифом.

Одноголосно ухвалено рішення Вченої ради про створення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Марти Портенко. Це питання доповіла відповідальна за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад із присудження ступеня доктора філософії Ірина Мазур.

Також одноголосно ухвалено рішення Вченої ради щодо зміни теми дисертаційної роботи аспіранта четвертого року навчання кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії В’ячеслава Ігоровича Чулюка та зміни теми дисертаційної роботи аспірантки четвертого року навчання кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Христини Василівни Орєхової, про що доповіла відповідальна за аспірантуру та докторантуру, доцент Ірина Курляк.

Пресслужба

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru