EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

photo1699436180

КУШНІР ЛЕСЯ ПАВЛІВНА - кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри туризму.

1998-2003 роки – студентка Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького.

1999-2004 роки – студентка Львівського державного фінансово-економічного інституту (спеціальність «Економіка і підприємництво. Фінанси»).

2003-2006 роки – аспірантка Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького.

2006-2011 роки – асистент кафедри історії України та економічної теорії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

З вересня 2011 року переведена на посаду старшого викладача, а з червня 2012 року – на посаду в.о. доцента кафедри економічної теорії та соціально-гуманітарних дисциплін ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

2014-2016 роки – доцент кафедри історії України та економічної теорії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

З вересня 2 016 року – в.о. завідувача кафедри історії України та економічної теорії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

2018-2023 роки - завідувач кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

2023 рік і до теперішнього часу - в.о. завідувача кафедри туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Дисципліни, які викладає:

- діловий туризм;

- міжнародний туризм;

- зелений туризм;

- організація туристичних подорожей;

- економічна безпека;

- економіка і бізнес.

Сфера наукових інтересів: тіньова економіка індустрії гостинності, екотуризм, сталий розвиток туризму, міжнародний та діловий туризм.

Є автором понад 40 наукових і навчально-методичних праць, 6 статей в наукометричних базах Scopus та Web of Science, а також є співавтором 4 колективних монографій.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zJ3WJ9UAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0001-8456-4935

https://publons.com/researcher/4212399/lesya-kushnir/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225010521

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2941641


 1000009441

Липчук Василь Васильович–доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, професор кафедри туризму.

1974-1979 роки – студент Львівського сільськогосподарського інституту (спеціальність «Економіка і організація сільського господарства»).

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, спеціальність 08.00.05 – економіка і планування народного господарства (сільське господарство)

У 1998 році захистив докторську дисертацію, спеціальність  спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК

1979 – 2018 рр. – молодший науковий співробітник, аспірант, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри статистики та аналізу Львівського сільськогосподарського інституту (Львівського державного аграрного університету, Львівського національного аграрного університету)

 З 2018 - до теперішнього часу професор кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Дисципліни, які викладає:

- організація агротуристичних госпдарств;

- бізнес-планування туристичної діяльності;

-туристична політика;

- прикладні наукові дослідження в туризмі;

-методика викладання у вищій школі;

- соціально-економічний розвиток сільських територій

- економіка туризму і рекреації.

Сфера наукових інтересів: сільський туризм, сільські території, маркетинг, маркетингові дослідження, організація і методологія наукових досліджень, аграрна економіка.

Є автором понад 450 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193770130

https://publons.com/researcher/3327181/vasyl-lypchuk/AAB-1703-2020

https://scholar.google.com/citations?user=NKnQFcgAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-6696-6006


 photo1699436240

КАЛАЙТАН ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму.

У 1992р. закінчила з відзнакою інженерно-економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит на тему: «Облік та аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування». У 2008 році отримала звання доцента кафедри аудиту. З 2004р. по 2020р. працювала на кафедрі аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету. З 2020р. до теперішнього часу – доцент кафедри туризму  ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Педагогічний стаж –  понад 30 років.

Дисципліни, які викладає:

- облік і аналіз діяльності туристичних організацій;

- економіка ресторанного та готельного бізнесу;

- організація ресторанного господарства;

- організація готельного господарства;

- туроперейтинг;

- рекреаційний потенціал територій.

Сфера наукових інтересів: управління доходами суб̕єктів підприємницької діяльності готельного та ресторанного бізнесу, економіка сумісного користування індустрії гостинності, фіскальне стимулювання розвитку туризму,  екотуризм.

Є автором понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 9 наукових статей, опублікованих в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science; двох колективних монографій, одного навчального посібника з грифом МОНУ.  ResearchGate

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Kalaitan

Наукометрія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YD2K2CcAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0003-4774-4990
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215435297
https://www.webofscience.com/wos/author/record/612055

 


 DSC 10735 

ЛИПЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА –  кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туризму.

 1998-2003 роки студентка Львівського державного аграрного університету (спеціальність “ Менеджмент організацій”).

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію , спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2013 році – присвоєно вчене звання доцент.

2006-2008 роки - асистентка кафедри економічної теорії Львівського державного аграрного університету.

2008 -2013 роки – старша викладачка кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університету.

2013-2019 роки – доцентка кафедри економічної теорії Львівського національного аграрного університет.

2022 рік  – доцентка кафедри історії України, економічної теорії та туризму  ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького.

2023 рік – доцентка кафедри туризму ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького.

Дисципліни, які викладає:

- Організація агротуристичних господарств;

- Світові туристичні ринки;

 - Рекреалогія

Сфера наукових інтересів: сільський (зелений) туризм, агротуризм, туристичний ринок, рекреаційні ресурси, мікроекономіка.

 Є автором понад 55 наукових і навчально – методичних  праць, у тому числі 2 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та двох колективних монографій.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GVU-7287-2022
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Vk54X5AAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AILGF5UkvqjOf90KJXDoRtdJnn0FHTTgKAL7qQiv3BtHEF753GwQsf1XdA7wdbbhr_LVGKRTYmby3HtXdJELUCfSd2RP0MeMPAbgVVD-QBy-OQ
https://orcid.org/0000-0003-3437-8063.


1000009439 

БАГРІЙ МАР’ЯНА ВАСИЛІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму.

2006-2011 роки – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Банківська справа»).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

22.09.2015 – 30.06.2017 – асистент кафедри публічного управління та адміністрування ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

01.07.2017 – 31.08.2020 – старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

01.09.2020 – 31.01.2022 старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

01.02.2022 – 22.12.2022  доцент без вченого звання кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

З 23.12.2022 – до теперішнього часу доцент кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Дисципліни, які викладає:

- основи туризмознавства;

- туристично-краєзнавча діяльність;

- світові традиції гостинності;

- організація екскурсійної діяльності;

- етика бізнесу в туризмі.

Сфера наукових інтересів: розвиток української туристичної галузі на засадах дослідження особливостей її формування та функціонування з урахуванням аналізу пріоритетних форм та напрямів її розвитку.

Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

https://scholar.google.com/citations?user=baiyKv4AAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-7357-9418
https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/2314

 


 2023 11 01 19 41 02 570 

МАРТИНЮК УЛЯНА АНДРІЇВНА – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри туризму.

1998 року - закінчила СЗСШ №49 м. Львова, за особливі успіхи нагороджена золотою медаллю.

1998-2003 роки – студентка Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, отримала диплом з відзнакою.

2003–2006 роки – аспірантка лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці в інституті біології тварин НААН.

2007 рік- отримала науковий ступінь к. с.-г. наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

2007-2017 роки – молодший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці в інституті біології тварин НААН

2017-2019- асистент кафедри історії України та економічної теорії туризму

2019 - 2023– старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.

     З 2023 - по теперішній час доцент кафедри туризму

Стажування у Європейському соціально-технічному університеті у Варшаві з 19.10.2022 по 28.11.2022р., Польща).

Сертифікат з польської мови рівня В2.

Дисципліни, які викладає:

- лікувально-оздоровчий туризм;

- організація санаторно-курортної справи;

- курортологія;

- молодіжний туризм;

- туристичні ресурси України;

- організація анімаційної діяльності.

Сфера наукових інтересів: туризм, медичний туризм, біохімія.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=PKgdxIwAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-8739-6356
https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWC-0246-2022

 


Picture1 

ДАНЧЕВСЬКА ІРИНА РОМАНІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри історії України, економічної теорії та туризму.

2007-2012 роки – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Облік і аудит»).

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

20.11.2017- 30.06.2019 – асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького.

З 1.07.2019 – 22.08.2023 - старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького.
З 23.08.2023 – до теперішнього часу – доцент кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького.

Дисципліни, які викладає:
- економічна безпека;
- організація активних форм туризму;
- релігійний туризм та паломництво;
- безпека туризму.

Сфера наукових інтересів: організація туризму, активний туризм, релігійний туризм та паломництво, безпека туризму.
Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Наукометрія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yujuYmcAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_work&hl=uk&user=yujuYmcAAAAJ

 


2 1ТЕРЛЕЦЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму.

2007-2013 роки – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

2007-2012 роки студентка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність «Філологія»).

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

2018 – 2020 роки – асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

2020 рік – до теперішнього часу  – старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

 Дисципліни, які викладає:

- екотуризм;

- географія сфери послуг;

- ландшафтний дизайн;

- рекреаційне природокористування.

Сфера наукових інтересів: туризм, екологія, екологічний туризм, дослідження урбосистем та екосистем.

Є автором понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

https://scholar.google.com/citations?user=cQrWtBkAAAAJ&hl=ua
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3795-8653
https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAF-4351-2021


 

Фартушок

ФАРТУШОК НАЗАР БОГДАНОВИЧ – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри туризму.
2007-2012 – студент Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «Правознавство»).
2012 - 2015 роки – аспірант Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію, 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
06.02.2017 – 30.06.2017 – старший викладач кафедри права;
15.09.2017 – 31.08.2018 – старший викладач кафедри права;
26.10.2018 – 30.06.2019 – старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму;
02.09.2019 – 30.06.2020 – старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму;
18.09.2020 – 30.06.2021 – старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму;
01.09.2021 – 30.06.2022 – старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму;
14.10.2022 – 31.08.2023 – старший викладач кафедри історії України, економічної теорії та туризму;
01.09.2023 – до теперішнього часу – старший викладач кафедри туризму.

Дисципліни, які викладає:
- міжнародний туризм;
- економіка і бізнес.

Сфера наукових інтересів: розвиток готельно-туристичної індустрії, потенціал готельно-туристичного бізнесу в Україні.
Є автором понад 10 наукових праць.
Контакти:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=p-Jn8wUAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0009-0007-9412-5646


ПерігПЕРІГ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА- старша викладачка кафедри.
У 1996 році закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького спеціальність зооінженер
У 2018 році закінчила Львівський інститут економіки і туризму де здобула кваліфікацію магістр з туристичного підприємництва (бізнесу)
Дисципліни, які викладає:
- основи туризмознавства;
- рекреаційний потенціал території;
- основи екскурсійної діяльності;
- туроперейтинг;
- зелений туризм;
Сфера наукових інтересів: рекреаційний потенціал регіонів України, розвиток видів туризму, екскурсійна справа у провідних туристичних центрах західної України.
Є автором понад 15 наукових і навчально- методичних праць.
Контакти:
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Соловій 

СОЛОВІЙ СЕРГЙ БОГДАНОВИЧ – кандидат економічних наук, асистент кафедри туризму.

1994-1999р.-Львівська державна академія ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького(диплом спеціаліста з відзнакою; спеціальність-«Технологія молока і молочних продуктів»;кваліфікація-інженер-технолог).
2002-2003р.-Інститут післядипломної освіти та перекваліфікації кадрів АПК при Львівській державній академії ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького (диплом про перепідготовку; кваліфікація:економіст, спеціальність-«Маркетинг»).
2011-2014рр.-Ужгородський національний університет.Кандидат економічний наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
З 01.09.2021-31.08.2023-асистент кафедри історії України, економічної теорії та туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
З 01.09.2023р. –до теперішнього часу ассистент кафедри туризму ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Дисципліни, які викладає:
-організація діяльності туристичних дестинацій;
-організація екскурсійної діяльності.

Сфера наукових інтересів:
-Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток бізнесу: аспекти менеджменту.
-Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.
-Маркетингова концепція управління економічним розвитком бізнес структур туристичної індустрії.
Є автором 27 наукових праць.
Контакти:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

ORCID 0000-0002-2975-4661

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru