EN   UA

КАФЕДРА ЕПІЗООТОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Куртяк Богдан Михайлович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

Протягом 2022–2024 років за загальною редакцією доктора ветеринарних наук, професора кафедри епізоотології Ярослава Кісери, разом із асистентом Юлією Мартинів, доцентом Тарасом Матвіїшиним підготовано та видано 3 україномовних та 3 англомовних навчально-методичних посібники, два з яких під грифом ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Подано матеріал для проведення лабораторних занять зі загальної епізоотології, спеціальної епізоотології – з інфекційних захворювань, які спільні для різних видів тварин, хвороб жуйних та свиней. Посібники розроблені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”. Їх наявність дасть змогу покращити методичне забезпечення навчального процесу і підвищити якість підготовки майбутніх спеціалістів.

1

Допис підготувала Юлія МАРТИНІВ, доктор філософії

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru