EN   UA

 

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ 
ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. В. СТОЯНОВСЬКОГО

  

 
 fb     іnstagram    telegram     e mail

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1 1
Практична підготовка студентів є надзвичайно важливою складової їх навчання. На факультеті ветеринарної медицини для поліпшення рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти, окрім навчальних і виробничих практик, широко застосовують виїзні заняття, під час яких студенти мають змогу у виробничих умовах виконувати завдання передбачені навчальною програмою та отримувати навики необхідні для подальшої професійної діяльності. В межах програми дисципліни «Ветеринарна патофізіологія» для студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини було проведено виїзне лабораторне заняття, на базі Інституту біології тварин НААН, в.о.завідувачем кафедри нормальної та патологічної фізіології, д.вет.н. Іриною Ковальчук та доцентом, к.вет.н. Колотницьким В.А.

 unnamed

Інститут біології тварин НААН відкрив свої лабораторії для того, аби студенти могли отримати додатковий досвід, поспілкуватися з досвідченими та успішними науковцями і отримати нові знання. Перед початком лабораторного заняття студенти ознайомилися з історією Інституту біології тварин НААН, правилами техніки безпеки в лабораторії та пройшли інструктаж.
Після ознайомлення з основними напрямками досліджень в лабораторіях інституту, науковці зупинили увагу здобувачів на особливостях утримання тварин у віварії, проведення лабораторних досліджень і їх аналізу. Студенти ознайомилися з дослідженнями вивчення дії теплового стресу на організм тварин, реакціями тварин на підвищену температуру навколишнього середовища, що перевищує зону теплового комфорту, особливостями відбору крові у різних видів тварин, функціональні зміни й клінічні ознаки порушення периферичного кровообігу, а також причини і механізми розвитку гіперемії.

2 1

3 3

Науковці зазначили, що донедавна вивчення параметрів мікроклімату здійснювали за загальноприйнятими методиками. Проте, науковці Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН розробили аналізатор повітряного середовища - прилад для контролю мікроклімату у тваринницьких приміщеннях, що визначає температуру, вологість, вміст газів, рівень атмосферного тиску. Прилад містить внутрішню пам’ять, після завершення дослідження інформацію зчитують за допомогою комп’ютерної програми.


Здобувачі вищої освіти брали безпосередню практичну участь у лабораторному занятті, мали можливість ставити актуальні запитання до науковців, на які отримали вичерпні та змістовні відповіді. Такий формат проведення занять є значно ефективнішим для студентів за формою та змістом на противагу традиційним заняття. Викладений інформаційний матеріал за темою заняття передбачав використання новітніх інноваційних підходів до проведення лабораторних досліджень й викликав жвавий інтерес здобувачів.

Виїзне заняття пройшло успішно і дуже інтенсивно. Мету і завдання заняття розкрито і одержані компетентності є важливими в контексті практичної спрямованості підготовки лікарів ветеринарної медицини. Викладачі отримали змогу доповнити теоретичні знання студентів практичною роботою в реальних виробничих умовах, а здобувачі вищої освіти в комплексі побачили проведення наукових досліджень.

unnamed 1

Студенти отримали задоволення від проведеного заняття та висловили побажання щодо доцільності проведення подібних заходів. Колектив кафедри вдячний адміністрації Інституту біології тварин НААН за можливість обміну досвідом та діючу співпрацю з університетом. Такі виїзні заняття ефективно доповнюють теоретичний лекційний матеріал експериментальним характером, слугують чудовою можливістю всебічного розвитку та навчання майбутніх ветеринарних лікарів, які будуть відновлювати і розвивати нашу країну!

Ірина Ковальчук
Віктор Колотницький

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru