EN   UA

КАФЕДРА ЕПІЗООТОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Куртяк Богдан Михайлович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна робота
Поряд із забезпеченням навчального процесу науково-викладацький штат кафедр виконує науково-дослідну роботу, спрямовану на поглиблене вивчення найбільш актуальних проблем ветеринарної медицини, розробкою концептуальних підходів до вивчення рушійних сил епізоотичного процесу при інфекційних захворювань тварин. Кафедра здійснює моніторингові дослідження, розробляє нові методи діагностики та профілактики інфекційних захворювань тварин.
У своїй науковій роботі співробітники кафедри опираються на сучасний рівень знань ветеринарної медицини з основних проблем профілактики найбільш поширених інфекційних захворювань тварин і птиці. Особливої уваги в останні роки приділяється питанням діагностики лікування та імунопрофілактики шлунково-кишковим захворюванням молодняку тварин бактеріального та вірусного походження. Враховуючи темпи зростання наукових знань імунології, співробітники кафедри намагаються свої дослідження проводити на новітньому рівні науки щодо підвищення імунного захисту тварин.
Тема науково-дослідної роботи кафедри епізоотології на 2016-2020 р.р: «Особливості епізоотичного процесу, вдосконалення методів діагностики та імунокорекції, розробка профілактичних і протиепізоотичних заходів при інфекційних хворобах тварин і птиці у Західних областях України».
Доцент Левківський Д.М., як співшукач, продовжує працювати над темою докторської дисертації: «Епізоотологія заразних хвороб овець у Західному регіоні України, профілактика та заходи боротьби».
Доцент Лаврів П.Ю., як співшукач, працює над виконанням докторської дисертації на тему «Формування імунофізіологічного статусу у молодняка худоби при сальмонельозах та корекції їх мікроелементами у формі хелатів». Про наукову новизну роботи свідчать два отриманих патенти на корисну модель: «Спосіб підвищення ефективності проведення специфічної імунопрофілактики телят проти сальмонельозу за корекції мікрофлори травного тракту» та « Спосіб підвищення ефективності специфічної імунопрофілактики телят при сальмонельозі».
У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію старший викладач кафедри Пундяк Т.О. за темою: «Ретроспективний серологічний скрінінг сальмонельозу ВРХ у західних областях України».
Асистент кафедри Сторчак Ю.Г. завершила роботу над дисертаційною роботою та успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливсоті імунопрофілактики пневмококової інфекції телят», яка є розділом комплексної теми кафедри. Уперше в Україні проведені комплексні дослідження по розробці профілактичного засобу «Пневмо-Про» із штаму Streptococcus pneumoniae проти пневмококової інфекції телят з використанням в якості одного із складників препарату – прополісу, а також застосування його у поєднанні з імуностимулятором на основі органічного Селену та Феруму – Селефер.
Співшукачем Собко Г.В. проаналізовано кількість хворих корів на скриті форми маститу, надано практичну допомогу у лікуванні корів при застосуванні антибіотикотерапії та розроблених в Інституті біології тварин – НААН препаратів «Ліманін», «Антимаст».
Основні публікації
1. Hunchak V.M., Hufriy D.F., Maslianko R.P., Hutіy B.V., Levkivsky D.M., Levkivska N.D., Storchak Y.G. Тhe toxicity effect of selected drugs in animals / V.M. Hunchak, D.F. Hufriy, R.P. Maslianko, B.V. Hutіy, D.M. Levkivsky, N.D Levkivska., Y.G. Storchak // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №2(59), Ч.1. – С.369-385.
2. Kurtyak B.M., Maslyanko R.P., Levkivsky D.M., Pundyak T.O., Sobko G.V. Мucosal immunity of the respiratory tract in chickens / B.M. Kurtyak, R.P. Maslyanko, D.M. Levkivsky, T.O. Pundyak, G.V. Sobko // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3 (60), Ч.1. – С.424-435.
3. Maslianko R.P. The immune system and aging / Maslyanko R.P., Stoyanovsky V.G., Romanovych M.S., Bozhyk L.Ya., Rapa O.I. // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014. - Т. 16. - № 3(60). - 4.2. -С. 376-394.
4. Maslianko R.P., Hutyj B. V., Semaniuk V.I., Levkivsky D.M. Еvolution of longevity in mammals / R.P. Maslianko, B. V. Hutyj, Semaniuk V.I., D.M. Levkivsky // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60), Ч.1. – С.469-477.
5. Maslianko R.P., Kisera Y.V., Levkivsky D.M., Levkivska N.D., Storchak Y.G. Interaction of antigen presentation and antibacterial immunity / R.P. Maslanko, Y.V. Kisera, D.M. Levkivsky // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60), Ч.1. – С. 456 – 468.
6. Maslianko R.P., Kozumbas G.I., Romanovych M.S., Levkivskiy D.M., Bozhyk L.Ya., Levkivska N.D., Rapa O.I., Matviishin T.S. The effect of T-2 toxin on percentages of T-lymphocytes and their cytokines / R.P. Maslianko, G.I. Kozumbas // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60), Ч.1. – С. 435 – 441.
7. Maslianko R.P., Padovsky A.I., Shekel V.F., Levkivska N.D., Matviishin T.S. Modern notion of immune formation during evolution / R.P. Maslanko, A.I. Padovsky, V.F . Shekel // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60), Ч.2. – С. 362 – 375.
8. Maslianko R.P., Semaniuk N.V., Levkivska N.D. Meeting the demand for innate and adaptive immunities during evolution / R.P. Maslanko, N.V. Semaniuk, N.D. Levkivska // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60), Ч.2. – С. 395 – 410.
9. Maslianko R.P., Stefanyk V.Y., Bozhyk L.Ya., Levkivska N.D., Matviishin T.S., Rapa O.I. Seminal plasma protein and their importance in the improvement of the reproductive function / R.P. Maslianko, V.Y. Stefanyk // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №3(60), Ч.1. – С. 442 – 455.
10. Stybel V.V. Host resistance to bacterial and parasitic infections / Stybel V.V., Maslianko R.P., Bozhyk L.Ya., Bozhyk O.V. // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014. - Т.16. - № 2(59). - 4.1. -С. // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014. - Т.16. -№2(59). - 4.1.-С.
11. Лаврів П.Ю. Взаємозалежність між формуванням імунофізіологічного статусу у телят проти сальмонельозу та рівнем антинатального розвитку організму. Наук, вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького.-Львів, 2014. - Т.16. - № 3 (60).-4.1.- С. 194-204.
12. Лаврів П.Ю. Значення імуноглобулінового захисту слизової оболонки у теляти в протидії збудникам та алергенам сальмонельозу. Наук, вісник ЛНУВМтаБТ ім.С.З.Ґжицького.-Львів, 2014.-Т.16.-№ 3(60).-Ч.І.-С.185-192.
13. Лаврів П.Ю. Імунологічні наслідки проникнення сальмонельозного антигену в кишечник молодняку худоби. Наук, вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького - Львів, 2014. -Т.16.-№ 1 (59).-Ч.1.-С. 146 - 156.
14. Лаврів П.Ю. Роль кишкової мікрофлори в процесах травлення у молодняку худоби і попередження ураження його патогенними мікроорганізмами. Наук, вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Ґжицького.-Львів, 2014.-Т.16. - № 1 (59).- Ч.І.- С. 141 - 145.
15. Маслянко Р.П. Природжені компоненти імунітету в інфекційній патології тварин / Р.П. Маслянко, Л.Я. Божик, П.Я. Пукало // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014. - Т.16. - № 2(59). - 4.2. -С. 231-237.
16. Маслянко Р.П. Роль апоптозу в імунних реакціях організму / Маслянко Р.П., Божик Л.Я., Левківська Н.Д., Рапа О.І.,Собко Г.В // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2014. - Т.16. - № 2(59). -4.2. -С. 225-230.
17. Маслянко Р.П., Романович М.С., Левківський Д.М., Божик Л.Я., Левківська Н.Д. Імунокорекція в системі мікрофлора-шлунково-кишковий тракт / Р.П. Маслянко, М.С. Романович, Д.М. Левківський // // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №2 (59), Ч.1. – С.215-224.
18. Маслянко Р.П., Романович М.С., Левківський Д.М., Божик Л.Я., Левківська Н.Д., Матвіїшин Т.С., Рапа О.І. Протиінфекційний захист та імунна відповідь у тварин / Р.П. Маслянко, М.С. Романович, Д.М. Левківський, Л.Я. Божик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16, №2(59), Ч.1. – С.224-231.
19. Пундяк Т.О. Імунологічний моніторинг сальмонельозу серед молодняка великої рогатої худоби на молочнотоварних фермах неблагополучних щодо шлунково-кишкових захворювань новонароджених телят. / Т.О. Пундяк // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2014. – Т.16. - № 3 (60). – Ч.1. – С. 265-272.
20. Сторчак Ю.Г. Вміст імуноглобулінів у сироватці крові телят при проведенні специфічної профілактики пневмококової інфекції./Ю.Г. Сторчак, Я.В. Кісера //Науковий вісник Білоцерківського національного аграрного університету. - Біла Церква, 2014, № 14 (109). 4.2. - С. 143-150.
21. Сторчак Ю.Г. Показники імунорективності організму телят на тлі специфічної профілактики стрептококової інфекції з використанням аутовакцини /Ю.Г. Сторчак, Я.В, Кісера //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - Львів, 2014. - Т.16. - № 3 (60). - 4.1. - С.340-349.
22. Maslianko R.P. The role of blood platelets in immune system / Maslianko R.P., Bozhyk L.Ya., Romanovysh M.S., Pukalo P.Ya. // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. - Львів, 2015. - Т.17. - № 1(61). --4.2. -С. 233-237.
23. Кисера Я.В., Сторчак Ю.Г. Гистологичексие изменения в органах иммунной системы кроликов при введении инактивированной вакцины против диплококковой инфекции /Я.В. Кисера, Ю.Г. Сторчак //РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им.С.Н.Вышелесского».–Минск,2/2015.–с.47-54.
24. Левкивская Н.Д. Показатели неспецифической резистентности организма телят при лечении катаральной бронхопневмонии / Н.Д. Левкивская // РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». – Минск, 2/2015. – с. 39-46.
25. Левківська Н.Д., Левківський Д.М. Показники неспецифічної резистентності організму телят за лікування катаральної бронхопневмонії / Н.Д. Левківська, Д.М. Левківський // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, № 1 (61), Ч.1.- с. 87-94.
26. Маслянко Р.П. Молекулярна і біологічна діагностика в інфекційній патології та біотехнології / Маслянко Р.П., Божик Л.Я., Пукало П.Я., Романович М.С. // Наук, вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького.-Львів, 2015.-Т.17.-№ 1(61). - 4.1. - С. 115-119.
27. Сторчак Ю.Г. Гістологічна характеристика органів імунної системи кролів за введення інактивованої вакцини проти диплококової інфекції з додаванням імуностимулюючого препарату Селефер /Ю.Г. Сторчак, Я.В, Кісера //Науковий вісник Білоцерківського національного аграрного університету.-Біла Церква, 2015, № 15 (110). 4.2.-С. 117-123.
28. Сторчак Ю.Г. Показники імунореактивності організму телят у господарствах західної біогеохімічної зони України з низьким вмістом селену /Ю.Г. Сторчак, Я.В, Кісера //Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина» ННЦІЕКВМ. - Харків, 2015, №101. - С. 143-145.
29. Maslianko R.P. The role of blood platelets in immune system / Maslianko R.P., Bozhyk L.Ya., Romanovysh M.S., Pukalo P.Ya. // Наук. вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17. – № 1(61). – – Ч.2. – С. 233-237.
30. Кісера Я.В., Сторчак Ю.Г. Гистологические изменения в органах иммунной системы кроликов при введении инактивированной вакцины против диплококковой инфекции // РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». – Минск, 2015, № 2. – С. 39-46.
31. Кісера Я.В., Сторчак Ю.Г. Показники імунореактивності організму телят в господарствах західної біогеохімічної зони України з низьким вмістом Селену // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина». Харків, 2015, № 101. – С.143-145.
32. Куртяк Б.М. Формування креативної особистості під час навчання на кафедрі епізоотології / Б.М. Куртяк, Д.М. Левківський, А.І. Падовський, Н.Д. Левківська //Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ».. – Львів, - 2015. – с. 155-160.
33. Куртяк Б.М., Романович Л.В. Імунокорекція курчат – бройлерів за їх вакцинації // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17. - №2(62). – С. 97 – 100.
34. Куртяк Б.М., Романович М.М. Застосування пробіотиків у птахівництві – основа епізоотичного благополуччя господарств // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т. 17. - №2 (62). – С. 100 – 103.
35. Куртяк Б.М., Собко Г.В., Бойко О.П. Бактеріологічний моніторинг прихованих форм маститів – важлива складова у програмі профілактики маститів // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17. - №2 (62). – С. 281 – 287.
36. Лаврів П.Ю. Вітамінно- мінеральний премікс у поєднанні з пробіотиком для профілактики сальмонельозу у телят. Тваринництво України.–Київ, 2016. – № 1-2.– С.30 -34.
37. Лаврів П.Ю., Левківський Д.М., Шекель В.Ф., Гункевич М.Б. Роль стратегічного управління у діяльності підприємств ветеринарної медицини // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18, №1(65), Ч.4. – С. 201-204.
38. Левкивская Н.Д. Показатели неспецифической резистентности организма телят при лечении каральной бронхопневмонии // Международный научно – практический журнал. РУП «Институт экспериментальной ветеринари им. СН. Вышелесского. – Минск, 2015. – С. 39-46.
39. Левківська Н.Д., Левківський Д.М. Показники неспецифічної резистентності організму телят за лікування катаральної бронхопневмонії // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17, № 1 (61), Ч.1.–С. 87–94.
40. Маслянко Р.П. Молекулярна і біологічна діагностика в інфекційній патології та біотехнології / Маслянко Р.П., Божик Л.Я., Пукало П.Я., Романович М.С. // Наук. вісник ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17. – № 1(61). – Ч.1. – С. 115-119.
41. Пукало П.Я. Дезінфекція як метод профілактики хвороб риб / П.Я. Пукало, Л.Я. Божик, О.В. Божик // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького. – 2016. – Т.18, №1(65). – Ч.1. – С. 13-134.
42. Собко Г.В., Брода Н.А., Віщур О.І., Куртяк Б.М. Вплив препарату «Антимаст» на стан системи антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18. - №1(65). Ч.1. – С. 154 – 160.
43. Стецько Т.І., Пундяк Т.О., Собко Г.В. Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препарату Даноксан – 50 на свинях при лікуванні клебсієльозу // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17. - №2(62). – С. 293 – 300.
44. Сторчак Ю.Г. Зміни морфологічних і імунологічних показників у разі застосування інактивованої аутовакцини з місцевого штаму Streptococcus pneumoniae проти пневмококової інфекції телят /Ю.Г. Сторчак, Я.В. Кісера //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015, № 217, Ч.1. – С. 171-180.
45. Гутий Б.В., Мурська С.Д., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Левківська Н.Д., Назарук Н.В., Гайдюк М.Б., Прийма О.Б., Білик О.Я., Гута З.А. Вплив кадмієвого навантаження на систему антиоксидантного захисту організму бугайців /Б.В. Гутий, С.Д. Мурська з співавт. // Visn. Dnipropetr. Univ. Ser. Biol. Ekol. – Дніпропетровськ, 2016, Т 24(1) – С. 96 – 102.
46. Кісера Я.В. Динаміка титру специфічних антитіл у сироватці крові телят і корів після введення профілактичного засобу проти пневмококової інфекції /Я.В, Кісера, Ю.Г. Сторчак //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2015. – Т.17. – № 2 (62). – Серія „Ветеринарні науки”. – С.62-68.
47. Кісера Я.В. Епізоотичний моніторинг пневмококової інфекції телят в Україні /Я.В, Кісера, Ю.Г. Сторчак //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18. – № 1 (65). – Ч. 1, Серія „Ветеринарні науки”. – С.51-57.
48. Куртяк Б.М., Вантух А.Є., Пундяк Т.О, Собко Г.В., Гудзій Р.І. Порівняльна характеристика деяких методів виділення збудників грунтових інфекцій // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18. - №1(65). Ч.1. – С. 80 – 88.
49. Куртяк Б.М., Романович М.С., Вантух А.Є., Романович М.М. Стовбурові клітини кровотворних органів їх роль і значення в організмі // ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18. - №1(65). Ч.1. – С. 75 – 80.
50. Кисера Я. В. Гистологические изменения в органах иммунной системы кроликов при введении им профилактического препарата «Пневмо-Про» /Я.В. Кисера, Ю.Г. Сторчак //РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». – Минск, 2016, № 2. – С. 44-51.
51. Кісера Я.В. Видовий склад циркулюючої мікрофлори та її стійкість до антибактеріальних препаратів в умовах ПАФ «Бережниця» Жидачівського району Львівської області /Я.В. Кісера, Ю. Г. Сторчак, Л.Я. Божик //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів. – 2017. – Т. 19. – № 78. – с. 172-176.
52. Кісера Я.В. Структурно-функціональні особливості органів імунної системи кролів після введення їм профілактичного засобу «Пневмо-про» з імуностимулятором «Селефер» /Я.В. Кісера, Ю.Г. Сторчак, Т.І. Фотіна, Ж.Є. Кліщова //Вісник ЖНАЕУ – Ветеринарна медицина. – Житомир, 2017. – Т. 3. – № 1(60). – С. 232-239.
53. Фотіна Т.І. Поєднання іонів цитратів з органічними кислотами та їх вплив на фізіологічні показники крові курей /Т.І. Фотіна, Ю.Г. Сторчак, Ж.Є. Кліщова //Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2017. - № 11 (41). – с. 43-46.
54. Кісера Я.В. Вплив Геокліматичних факторів на захворюваність тварин у Львівській області/Я.В. Кісера, В.П. Подоляк, Ю.Г. Сторчак //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ, Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр «Агроосвіта», 13-14 березня 2018 р.). – Київ. – 2018. – с. 707-711.
55. Кісера Я.В. Імунологічна перебудова червоподібного відростка кролів після антигенного навантаження з використанням проти пневмококового профілактичного препарату «Пневмо-Про» /Я.В. Кісера, Д.М. Левківський, Ю.Г. Сторчак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів. – 2018. – Т. 20. – № 83. – с. 235-239.
56. Кісера Я.В. Розробка імунопрофілактичного протипневмококового засобу та визначення його імуногенних властивостей на білих мишах // Я.В. Кісера, Ю.Г. Сторчак, Б.В. Гутий. Ukrainian Journal of Ecology (Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University). – 2018. – №8 (1). С. 307-316.
57. Волошин Р.В. Аналіз біологічних загроз на прикладі заразного вузликового дерматиту з метою забезпечення біобезпеки країни / Р.В. Волошин, Я.В. Кісера, В.П. Подоляк, Ю.Г. Сторчак, Ю.С. Стронський // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина». – Харків. – 2018. – № 104. – С. 51-56.
58. Kysera Ya. Immunogenic properties of the preventive agent “Pneumo-Pro” /Ya. Kisera, Yu. Storchak, L. Bozhyk //Lwowsko-wroclawska szhkola weterynariyna. Miedzynarodova Konferencja Naukowa, Wroclaw. – 2018. – s. 91-96.

Патенти, авторські свідоцтва, технічні умови
1. Левківська Н.Д., Захарів О.Я. «Спосіб лікування маститів та корекції імунного статусу у корів» Патент України на корисну модель № 25104 № u200703095; заявл. 23.03.07 р., опубл. 25.07.07 р. Бюл. № 11.
2. Левківська Н.Д. «Імуномодулюючий засіб для лікування маститів у корів» Патент України на корисну модель № 27172 № u200704497; заявл. 23.04.07 р., опубл. 25.10.07 р. Бюл. № 17.
3. Левківська Н.Д. «Спосіб одержання спиртово-водної емульсії прополісу для лікування маститів у корів» Патент України на корисну модель № 28877 № u200709227; заявл. 13.08.07 р., опубл. 25.12.07 р. Бюл. № 21.
4. Левківська Н.Д., Левківський Д.М. «Спосіб лікування телят, хворих на бронхопневмонію» Патент України на корисну модель № 48886 № u200910223; заявл. 08.10.09 р., опубл. 12.04.10 р. Бюл. № 7.
5. Сторчак Ю.Г., Кісера Я.В. «Профілактичний засіб для боротьби із пневмококовою інфекцією телят» Патент України на корисну модель № 99019 № u201413768; заявл. 22.12.2014 р., опубл. 12.05.2015 р. Бюл. № 9.
6. Сторчак Ю.Г., Кісера Я.В. «Спосіб виготовлення вакцини для профілактики пневмококової інфекції телят» Патент України на корисну модель № 99020 № u201413771; заявл. 22.12.2014 р., опубл. 12.05.2015 р. Бюл. № 9.
7. Сторчак Ю.Г., Кісера Я.В. «Профілактичний засіб «Пневмо-Про» Технічні умови України ТУ У21.2–00492990–010:2015, Затв. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» від 05.11.2015. - 24 с.
8. Лаврів П.Ю. «Спосіб підвищення ефективності проведення специфічної імунопрофілактики телят проти сальмонельозу за корекції травного тракту». Патент України на корисну модель № 106920 № u201511472, заявл. 20.11.2015 р., опубл. 10.05.2016 р. Бюл. № 9.
9. Лаврів П.Ю. «Спосіб підвищення ефективності специфічної імунопрофілактики телят при сальмонельозі». Патент України на корисну модель № 106856 № u201510974, заявл. 9.11.2015 р., опубл. 10.05.2016 р. Бюл. № 9.
Тема наукових дисертацій
Куртяк Богдан Михайлович. Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А, D, E і селену в його корекції.
Кісера Ярослав Васильович. Морфофункціональні, імунологічні та біохімічні зміни в патогенезі лейкозу великої рогатої худоби.
Падовський Андрій Іванович. Вдосконалення профілактики респіраторного мікоплазмозу птхів на основі застосування лікарських засобів і серологічного контролю.
Левківський Дмитро Миколайович. Етіологія, епізоотологія і профілактика післяродових ендометритів у корів на молочних комплексах.
Лаврів Павло Юркович. Особливості фізіологічних процесів і продуктивності лактуючих корів при згодовуванні їм високобілкових сумішок за різного рівня нітратів в організмі.
Божик Людмила Ярославівна. Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов годівлі та утримання свиноматок.
Романович Микола Степанович. Вдосконалення терапії і профілактики шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят шляхом застосування нових засобів імунокорекції.
Левківська Наталія Дмитрівна. Мікрофлора секрету молочної залози та імунологічна реактивність організму корів, хворих на мастит.
Матвіїшин Тарас Степанович. Профілактика захворювань телят шляхом корекції умов утримання та використання імуномодуляторів.
Пундяк Тарас Олегович. Ретроспективний серологічний скринінг сальмонельозу великої рогатої худоби у західних областях України.
Сторчак Юлія Георгіївна. Особливості імунопрофілактики пневмококової інфекції телят.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru