EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 00124

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Розпочалася Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародний досвід застосування Каністерапії: виклики, результати та перспективи» з Каністерапії 27-28.05.22.

Початок конференції 27.05.2022 о 10:00.

Конференція буде проходити на платформі Webex. Підключитися з комп'ютера можна з більшості існуючих інтернет браузерів, з телефону чи планшету - тільки з додатку доступного у GPlay ta Appstore.

Посилання для підключення до конференції:
Секція 1 - https://harmonicdog-com-ua.my.webex.com/meet/section1

Ця секція створена для англомовних доповідачів:
11.00 -11.30 Dr. Tetyana L. Delaney, Professor Department of Biology Chair of Health Professions Committee, St. Joseph's University, New York, USA .
Daniela Acevedo, Biology Laboratory Supervisor St. Joseph's University, Certified Professional Dog Trainer - Knowledge Assessed New York, USA
11.40 -12.20 Inna Manoilova, Clinical psychologist at the Animal Assisted Intervention Project - Four Paws Bulgaria Sofia, Bulgaria
12.30 -13.30 Eran Hessing, Head of the Talking with Dogs Center, Israel, Tel Aviv
13.40 -14.20 James Portwood (USA)

Посилання для підключення до конференції:
Секція 2 - https://harmonicdog-com-ua.my.webex.com/meet/section2

10.00 - 11.00 Відкриття конференції: Стибель В.В., Пеленьо Р.А., Береговенко О.О.
11.00 - 11.30 Антоніна Вдовиченко, практичний психолог Обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження» у м. Чернігів., Нейропсихолог., Кандидат психологічних наук., Досвід роботи в каністерапії 4,5 роки., Україна, Чернігів
11.30 - 12.00 Тетяна Скрипник, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київський університету імені Бориса Грінченка, Голова Ради ГО "Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц", Україна, Київ
12.00 -12.30 Ольга Бєляєва, президент Шепетівської молодіжної гро-мадської кінологічної організації «Фенікс», керівник гуртків «Юні кінологи» і «Юні хендлери» дитячої організації ЦЕНТУМ, інструктор-дресирувальник з кінологічного фрістайлу КСУ, власниця розплідника Cryshtaleva Mriya, Україна, Шепетівка
12.30 -13.00 Тетяна Ковальчук, директор Закладу дошкільної освіти «Центр Пагінець» - центру ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Вчитель-реабілітолог вищої категорії зі стажем роботи 29 років. Досвід роботи в каністерапії 8 років. Інструктор-кінолог з робочих якостей КСУ. Україна, Рівне
13.00-13.20 Мельничук Олена, психолог, інструктор-дресирувальник КСУ, президент Української асоціації каністерапії. Україна, Київ
13.20-14.00 Марина Рудакова, керівник соціального проєктів «Кіміко Такара. Читаємо разом», член Української асоціації каністерапії. Україна, Херсон

До скорої зустрічі!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello!

Thank you for registering as a participant (listener) in the International Conference on Canine Therapy 27-28.05.22.

The conference will start on May 27, 2022 at 10:00.

The conference will be held on the Webex platform. You can connect from a computer from most existing Internet browsers, from your phone or tablet - only from the application available in GPlay and Appstore.

Links to join the conference:
Section 1 - https://harmonicdog-com-ua.my.webex.com/meet/section1

This section is created for English speakers:

11.00 -11.30 Dr. Tetyana L. Delaney, Professor Department of Biology Chair of Health Professions Committee, St. Joseph's University, New York, USA.
and Daniela Acevedo, Biology Laboratory Supervisor St. Joseph's University, Certified Professional Dog Trainer - Knowledge Assessed New York, USA

11.40 -12.20 Inna Manoilova, Clinical psychologist at the Animal Assisted Intervention Project - Four Paws Bulgaria Sofia, Bulgaria
12.30 -13.30 Eran Hessing, Head of the Talking with Dogs Center, Israel, Tel Aviv

13.40 -14.20 dr. James Portwood (USA)
Links to connect to the conference:

Section 2 - https://harmonicdog-com-ua.my.webex.com/meet/section2

10.00 - 11.00 Opening of the conference: Stibel VV, Pelenyo RA, Beregovenko OO.

11.00 - 11.30 Antonina Vdovychenko, practical psychologist of the Regional Center for Comprehensive Rehabilitation of Children with Disabilities "Renaissance" in Chernihiv., Neuropsychologist., Candidate of Psychological Sciences., Experience in canine therapy 4.5 years., Ukraine, Chernihiv

11.30 - 12.00 Tetyana Skrypnyk, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Special and Inclusive Education at the Borys Hrinchenko University of Kyiv, Chairman of the Board of the NGO "Systematic Assistance to Children with Autism" Little Prince ", Ukraine, Kyiv

12.00 -12.30 Olga Belyaeva, President of the Shepetivka Youth Public Cynological Organization "Phoenix", head of the groups "Young Cynologists" and "Young Handlers" of the children's organization CENTUM, instructor-trainer in cynology, Owner of the nursery Cryshtaleva Mriya, Ukraine, Shepetivka

12.30 -13.00 Tetyana Kovalchuk, director of the Preschool Educational Institution" Paginets Center "- the center of early pedagogy rehabilitation and social adaptation of children with special needs. Rehabilitation teacher of the highest category with 29 years of experience. 8 years of experience in canine therapy. Dog training instructor on the working qualities of the CCU. Ukraine, Rivne

13.00-13.20 Melnychuk Olena, psychologist, instructor-trainer of KSU, president of the Ukrainian Association of Canister Therapy. Ukraine, Kyiv

13.20-14.00 Maryna Rudakova, Head of Social Projects “Kimiko Takara. Let's read together ", a member of the Ukrainian Association of Canine Therapy. Ukraine, Kherson

See you soon!

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru