EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

Відповідно до освітньо-професійної програми “Право” атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відбувається у формі кваліфікаційного фахового іспиту та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ).

30 листопада студенти-правники успішно склали ЄДКІ, що засвідчило належний рівень засвоєних ними фахових компетентностей, визначених стандартом вищої освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за спеціальністю 081 “Право”. А 29 грудня у них відбувся кваліфікаційний фаховий іспит. Оскільки особливістю освітньо-професійної програми, за якою відбувалася підготовка здобувачів, є акцентування уваги на правовому забезпеченні і проблематиці адвокатури та адвокатської діяльності, іспит містив питання із таких освітніх компонентів: “Адвокатура України”, “Проблеми кримінально-правової кваліфікації” та “Міжнародно-правові механізми захисту прав людини”.

MyCollages 20

Детальніше: Атестація здобувачів магістерського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Право”