EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 00124

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

22 листопада відбулися збори трудового колективу факультету громадського розвитку та здоров’я. Основне питання порядку денного - звіт декана факультету про результати роботи у 2021 -22 н.р.
Професор Руслан Пеленьо доповів про головні здобутки колективу за 2021-22 н.р. У доповіді були представлені результати вступної кампанії, які засвідчили ефективну профорієнтаційну роботу колективу факультету. Цього року вперше здійснювали зарахування на освітньо-професійну програму «Екологічна політика і правове регулювання природокористування» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) рівня. Слід зазначити, що на освітні програми факультету вступило 492 здобувачі вищої освіти, зокрема 390 денної форми здобуття освіти і 102 заочної. На сьогодні контингент здобувачів становить 1184 особи.

2

Отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Розроблено дві нових магістерських програми «Фізична терапія» і «Фізична культура і спорт», на які буде здійснюватися зарахування у 2023 році.
За звітний період посилено кадровий потенціал. На факультеті працює 108 науково-педагогічних працівників, в тому числі 14 докторів наук та 63 кандидати наук. Вчене звання доцента отримали 5 науково-педагогічних працівників.
Декан відзначив також досягнення в науковій, навчально-виховній, методичній роботі цього року.
На кафедрах факультету продовжується розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази. Завдяки підтримці ректора університету за звітній період для покращення матеріальної бази витрачено 2,6 млн.грн.
У своєму виступі Руслан Андрійович окреслив план роботи факультету на майбутнє.
В обговоренні проректор з науково-педагогічної роботи Ігор Двилюк відзначив сильні сторони роботи факультету під керівництвом декана, його лідерську позицію та високі здобутки. Не оминув і деякі слабкі сторони, над якими в подальшому слід працювати.
В обговоренні взяли участь професори Гутий Богдан, Параняк Роман, Андріїв Василь, доценти Сімонов Маріан, Семенів Богдан, Грицина Мирослава, Івасик Наталія. Вони позитивно оцінили роботу декана.

3

5 n
Після обговорення звіт декана факультету громадського розвитку та здоров’я було одноголосно схвалено. Декан подякував колективу деканату, завідувачам кафедр і викладачам усіх кафедр, адже успіх факультету – спільна робота академічної спільноти.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru