EN   UA

emblema pyta

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор Парубчак Іван Орестович 

 

фото 1 1

З 26 по 28 жовтня 2022 року відбувся акредитаційний візит (акредитаційна справа № 1165/АС-22) для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОП «Публічне управління та адміністрування» (ІД ОПП у ЄДЕБО 39760) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Детальніше: Освітню програму «Публічне управління та адміністрування» успішно акредитовано !

фото 1

13-17 березня 2023 року студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та менеджменту Наталія Зровко, Володимир Максимович, Юрій Фетісов, Олеся Маренич прийняли участь у ХХ Міжнародній студентській науковій конференції «Економіка і суспільні науки перед обличчям криз ХХІ століття», яка проходила у Вроцлавському університеті на факультеті права, адміністрування та економіки (м. Вроцлав, Польща).

Детальніше: ХХ Міжнародна студентська наукова конференція «Економіка і суспільні науки перед обличчям криз...

23 грудня, у п'ятницю у навчально-методичному кабінеті факультету економіки та менеджменту відбулася підсумкова атестація здобувачів магістерського рівня за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". Здобувачі як денної, так і вечірньої форми навчання склали кваліфікаційний іспит у формі тестових завдань за стандартами експериментального ЄДКІ за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". Також відбувся прилюдний захист магістерських дипломних робіт, під час якого здобувачі кафедри "Публічного управління та адміністрування" мали змогу представити результати своїх напрацювань протягом проходження переддипломної практики та написання кваліфікаційної праці у форматі висновків та пропозицій. Державна екзаменаційна комісія у присутності декана ФЕМ Олега Гримака та завідувача кафедри, професора Івана Парубчака затвердили результати підсумкової атестації здобувачів магістерського рівня кафедри "Публічного управління та адміністрування".

Детальніше: Підсумкова атестація

фото 1

8-9 листопада 2022 року в онлайн форматі відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького», яка цьогоріч була присвячена 20-річчю створення факультету економіки та менеджменту. Вітальне слово до студентської наукової спільноти виголосили: ідейний натхненник створення факультету професор кафедри інформаційних технологій в менеджменті, кандидат фізико-математичних наук, доцент Кухар Роман Богданович; перший декан, кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович; декан, кандидат економічних наук, доцент Гримак Олег Ярославович.

Детальніше: Всеукраїнська студентська наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному...

фото 1

У четвер, 06 жовтня 2022 року Видавничим Домом «Гельветика» (м. Одеса) в особі заступника генерального директора, доктора юридичних наук, професора Михайла Віхляєва та науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти магістерського рівня і аспірантів кафедри публічного управління та адміністрування, завідувача кафедри, доктора наук з державного управління, професора Івана Парубчака, був проведений семінар з питань дотримання академічної доброчесності та протидії можливим формам плагіату у вітчизняній науці.

Детальніше: Семінар «Забезпечення академічної доброчесності наукової спільноти через призму діяльності...

28 вересня в онлайн форматі Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, начальник Ярослав Коваль, за участі науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти магістерського рівня кафедри публічного управління та адміністрування ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, завідувач Іван Парубчак, був проведений інформаційний семінар з питань особливостей стажування молоді в органах державної влади на сучасному етапі.

01 29 09

Детальніше: Інформаційний семінар Національного агентства України з питань державної служби за участі кафедри...