EN   UA

emblema pyta

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор Парубчак Іван Орестович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Державну кадрову політику формують не лише органи публічної влади, але й заклади вищої освіти, оскільки безпосередньо дотичні до гуманітарної сфери. Резонанси професійної підготовки висококваліфікованих фахівців повинні стимулювати можливості національного освітнього простору для формування ефективної державної кадрової політики. До важливих питань надання освітніх послуг, які у тому числі детермінують державну гуманітарну політику належать також особливості функціонування закладів вищої освіти.

>> умови вступу <<

Кафедра публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького уже протягом 4 років готує висококваліфікованих фахівців магістерського рівня у галузі публічного управління та адміністрування. Про особливості навчання та перспективи працевлаштування майбутніх управлінців було висвітлено у розмові журналіста Leopolis.news із завідувачем кафедри публічного управління та адміністрування ЛНУВМБ ім. С. Ґжицького, доктором наук з державного управління, професором Парубчаком Іваном Орестовичем.

Іване Орестовичу, у чому ви вбачаєте основну мету навчання молодих людей на спеціальності «Публічне управління та адміністрування»?

Стратегія розвитку кадрової політики у державі повинна бути спрямована на удосконалення кадрового потенціалу в реалізації управлінської функції. Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягає у наданні майбутнім магістрам теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з публічного управління. Акцентується увага на застосуванні законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні об'єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах принципів демократичного врядування. Для цього, під час навчання студенти беруть участь в науково-комунікативних заходах, конференціях за участю представників громадських організацій та органів публічної влади.

Які завдання ставить перед собою кафедра публічного управління та адміністрування під час підготовки магістрів за даною спеціальністю?

Основними завданнями підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є: опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях. Важливими є набуття навичок розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери та систематизація основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного адміністрування. Також кафедра працює над питаннями пошуку нових підходів у розвитку окремих регіонів та галузей економіки, здійснення експертизи, моніторингу очікуваних результатів реалізації політики державних та місцевих органів публічної влади.

Іване Орестовичу, чи визначаєте ви стратегічні орієнтири у навчанні магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»?

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» - це можливість подальшого кар'єрного зростання для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах публічної влади та адміністративних підрозділах територіальних громад. Під час навчання у кожного студента є можливість професійної самореалізації завдяки стажуванню в органах публічної влади і підприємницьких структурах державної та комунальної форми власності. Практикується участь студентів у наукових конференціях, а також виконання магістерської роботи на замовлення стейкхолдерів з подальшим впровадженням у практичну діяльність відповідних суб'єктів. Для бажаючих зайнятися науковою діяльністю існує можливість вступу до аспірантури університету за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» як на денну, так і на вечірню форму навчання.

У чому полягають переваги освітньої програми «Публічне управління та адміністрування», що впроваджуються в навчальному процесі ?

Основні завдання підготовки фахівців – надати здобувачам вищої освіти інформацію в галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження. Кафедра працює над розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, із широким доступом до працевлаштування з метою підготувати студентів до певних сфер публічного адміністрування, що дасть їм можливість працювати самостійно в якості експертів, аналітиків, викладачів, радників-консультантів. Освітня програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальні спеціальності, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Іване Орестовичу, які перспективи працевлаштування відкриваються у магістрів публічного управління на сучасному ринку праці?

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зможуть працювати керівниками та провідними фахівцями органів публічної влади обласного, районного рівня, керівниками комунальних підприємств, установ і організацій різних форм власності, директорами та менеджерами у соціально-гуманітарній сфері, а також керівниками окремих ланок профспілкових організацій. Загалом спеціальність «Публічне управління та адміністрування» у нашому університеті спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення з реалізації політики економічного та соціально-гуманітарного розвитку на національному та регіональному рівнях.

Який термін навчання в магістратурі на очолюваній вами кафедрі та у чому полягають переваги вечірньої форми, про яку ви зазначали ?

Термін навчання за 281 спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» становить 1 рік і 4 місяці як для денної, так і для вечірньої форми. На основі диплома бакалавра для вступників обов’язковим є позитивний результат здачі ЗНО з іноземної мови для вступу в магістратуру.

Для осіб, що вже отримали попередньо диплом магістра, або спеціаліста, ЗНО з іноземної мови не потрібно, а іспит з іноземної мови складається на відповідній кафедрі нашого університету як й іспит з фаху за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Вечірня форма навчання на нашій кафедрі є зручною для осіб із повним зайнятим робочим днем, що дозволяє майбутнім магістрам навчатися без відриву від основного місця праці. Так що запрошуємо до нас на навчання, колектив кафедри радо зустріне кожного бажаючого здобути диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Розмовляв Андрій БОЛКУН, Leopolis.news

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru