EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2 червня 2021 року в нашому університеті для аспірантів, гарантів освітніх програм та науково-педагогічних працівників відбувся науково-практичний семінар із неформальної освіти й академічної доброчесності для гарантів освітніх програм, здобувачів освітньо-наукових програм та магістрантів ОП «Освітні, педагогічні науки». Доцільність його проведення була обумовлена необхідністю актуалізації інформації щодо освітніх процесів у вищій школі. Серед них чи не найбільш гострими є проблема формування передумов для здобування освіти протягом життя, зокрема через неформальну й інформальну освіту, впровадження практики визнання цих видів та академічної доброчесності як основи формування якості вищої освіти.

20210602 111017

20210602 110915

Із викладом питань щодо педагогічних/андрагогічних засад реалізації різних видів освіти як у ході навчання в університеті, так і виходячи з потреб підвищення кваліфікації, навчання/перенавчання протягом життя виступила гарант ОП «Освітні, педагогічні науки» завідувач кафедри філософії та педагогіки професор Олеся Смолінська. Крім окресленого вище кола питань, жвавий інтерес викликали підходи до визначення т.зв. hard&soft skills як запоруки якісної та повної реалізації освітньо-професійних, освітньо-наукових програм та успішного професійно-кар’єрного зростання їх випускників. Виразно сформульовані ключові педагогічні/андрагогічні засади здійснення (особистістю) й забезпечення (закладом освіти) Lifelong learning (неперервного навчання). Презентація, якою супроводжувався виклад, була підготовлена здобувачкою Вікторією Лехновською (011 «Освітні, педагогічні науки») в рамках проходження магістерської практики.

20210602 113438

Не меншу зацікавленість авдиторії викликав виступ проректора з науково-педагогічної роботи доцента Ігоря Двилюка, який роз’яснив практичні алгоритми реалізації визнання результатів неформальної освіти (на основі чинних організаційних документів), системності як ключової характеристики формування такого типу освітнього середовища в університеті, що гарантуватиме високу якість окремих освітніх програм, отже й загальної атмосфери якості освітніх послуг на університетському рівні.

20210602 113644

Логічним завершенням науково-практичного семінару став аналіз документальної бази щодо втілення освітньої політики академічної доброчесності на рівні ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького у зв’язку із чинними законодавчими документами, проведений Надією Костів. Зі слів доповідачки учасники семінару з’ясували, що честь університету – це, насамперед, чесність у провадженні освітнього процесу й науково-дослідницької діяльності, що тісно пов’язані не лише логікою єдності освіти й науки в університетському лоні, а й відповідальністю всіх учасників освітнього процесу за спільний результат – плекання інтелектуальної еліти України.

20210602 120023

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru