EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

   У кожного є свої права та обов’язки: у студентів та викладачів, керівників та адміністраторів. Але в університету є ще й справа честі: підготувати таких фахівців, які принесуть користь Україні, стануть твердою основою для її розвитку та благою надією на майбутнє.
Цього тижня низка випускових кафедр факультету ветеринарної гігієни, екології та права мали нагоду репрезентувати свої наукові, методичні та організаційні здобутки експертам з акредитації двох нових освітньо-професійних програм.

    Для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти наказом МОН України від 22.10.2018 р. № 1595-л була створена комісія у складі:

Тарасенко Людмила Олексіївна – завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи Одеського державного аграрного університету, доктор ветеринарних наук, професор, голова комісії;
Чорний Микола Васильович – завідувач кафедри гігієни тварин і ветеринарної санітарії Харківської державної зооветеринарної академії, доктор ветеринарних наук, професор.
   З метою здійснення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти наказом МОН України від 22.10.2018 р. № 1594-л утворено комісію в такому складі:
Антонова Олена Євгенівна - завідувач кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;
Ягоднікова Вікторія Вікторівна - завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», доктор педагогічних наук, професор.
Обидві комісії працювали в нашому університеті у період із 24 до 26 жовтня 2018 року.

   Випусковими кафедрами за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», а це кафедри: гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики; ветеринарно-санітарного інспектування, мікробіології та вірусології, та за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» - кафедра філософії та педагогіки був виконаний значний обсяг робіт для того, аби студенти, які обрали собі ці спеціальності, здобули справді якісну освіту, змогли реалізувати свій потенціал у майбутній праці.
   Ретельна та відповідальна робота компетентних експертів завершилася написанням відповідних висновків, де проаналізовані різні аспекти діяльності університету в цілому та кафедр зокрема. Обидві комісії дійшли висновку про можливість акредитації освітньо-професійних програм.


   Віримо, що справа честі університету буде і справою честі наших випускників, знаємо, що їх рівень підготовки відповідає сучасним вимогам, і бажаємо їм успішно завершити навчання та знайти собі гідне місце у суспільстві, бо добрий початок – половина діла.

Акредитація ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза >>завантажити<<

Акредитація Освітні, педагогічні науки >>завантажити<<

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru