EN   UA

 КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ІХТІОПАТОЛОГІЇ

logoЗавідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук, Данко Микола Миколайович

 (032) 239-26-94
vetparazytologia@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Паразитологію спершу викладали у Ветеринарній школі як частину курсу зоології. Від кінця 90-х років XIX століття і до 1917 року  її викладав професор Йосиф Нусбаум-Гілярович (1859-1917) – учень О. Ковалевського та І. Мечникова, засновник польської школи еволюціоністів. З 1917 року тривалий час, поруч із іншими предметами, зоологію і паразитологію читав професор Володимир Кульчицький (1838-1936), який двічі ставав проректором (1907-1908; 1919-1920), а у 1917 році був обраний ректором Львівської ветеринарної академії і очолював її до 1919 року. Науковий доробок проф. Володимир Кульчицького в галузі ветеринарної медицини складає 41 праця, зокрема, два підручники для студентів із паразитології: «Комахи, що паразитують у людей і тварин» та «Паразитичні і хвороботворні найпростіші». У 1930 році в академії створено кафедру зоології з паразитологією (з 1939 року кафедра носила назву паразитології), котру з невеликою перервою (1940-1941) очолював до кінця 1944 року професор Ґустав Полюшинський (1887-1959).

Ґустав Полюшинський народився 15 вересня 1887 року у селі Шешори на території сучасної Івано-Франківської області. У 1911 році закінчив Львівський університет. У 1930 році Ґ. Полюшинський став професором надзвичайним і завідувачем кафедри зоології, паразитології і загальної біології Львівської академії ветеринарної медицини. Від 1945 до 1951 року завідував кафедрою зоології і паразитології Вроцлавського університету, а впродовж 1952-1959 рр. очолював кафедру заразних та інвазійних хвороб Вроцлавської рільничої школи. Помер 15 лютого 1959 року у Вроцлаві.

Професор Чеботарьов Роман Семенович очолював кафедру у 1944-1949 роках.

Чеботарьов РРоман Семенович Чеботарьов народився 15 жовтня 1905 року в селі Старинка Вітебської губернії (Білорусія). У 1928 році закінчив Вітебський ветеринарний інститут. Від 1928 року працював на кафедрі паразитології та інвазійних хвороб Вітебського ветеринарного інституту. З 1932 по 1935 рр. працював у Ленінградському ветеринарному інституті. Від 1935 року очолював кафедру паразитології Київського ветеринарного інституту, а з 1944 по 1949 рік – кафедру паразитології Львівського ветеринарного інституту. Від 1949 по 1961 рік працював в Інституті зоології АН УРСР. Від 1961 по 1976 рік займав посаду директора Білоруського науково-дослідного інституту ветеринарії.

Є автором понад 160 наукових праць. Під його керівництвом захищено десять кандидатських дисертацій.

Помер Р. С. Чеботарьов 20 травня 1981 року у Києві.

Від 1949 до 1976 року кафедрою завідував доцент Сутягін Василь Степанович.

У 1955 році кафедра паразитології була об’єднана із зоологією і називалася кафедрою паразитології і зоології з основами дарвінізму та рибництва. У 1968 році курс зоології було передано новоорганізованій кафедрі біології, і з цього часу вона називається кафедрою паразитології та рибництва.

Сутягін ВВасиль Степанович Сутягін народився 17 лютого 1905 року в селі Старі Костичі Симбірської губернії (Росія). У 1929 році закінчив Казанський ветеринарний інститут. Від 1931 року працював асистентом Єреванського зооветеринарного інституту, де в 1938 році став доцентом і до 1945 року завідував кафедрою паразитології. Від 1945 року він у Львові: спочатку в Інституті епідеміології і мікробіології, а з вересня 1949 року призначений завідувачем кафедри паразитології Львівського ветеринарно-зоотехнічного інституту, де довший час був деканом ветеринарного факультету.

Опублікував 60 наукових праць з ветеринарної паразитології та хвороб риб. Під його керівництвом дев´ять здобувачів захистили кандидатські дисертації. Помер В. С. Сутягін 22 липня 1993 року у Львові.

З жовтня 1976 по липень 2008 року кафедрою (паразитології та рибництва; паразитології та водних біоресурсів – з 2002 року; паразитології та іхтіопатології – з 2005 року) завідував доктор біологічних наук, професор Секретарюк Кім Васильович.

Секретарюк ККім Васильович Секретарюк народився 21 січня 1936 року в селі Бокове Долинського району Дніпропетровської області. У 1954 році вступив до Львіського зооветеринарного інституту, який закінчив у 1959 році. У 1962 році вступив до аспірантури на кафедру фізіології Львівського зооветеринарного інституту. У 1966 році захистив дисертацію на тему «Специфическое действие кукурузного силоса и бобов у овец» і здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук. У 1970 році за конкурсом обраний деканом факультету заочної освіти, у 1973 р. призначений проректором з наукової роботи, а в 1975 році – проректором з навчальної роботи. У 1986 році захистив докторську дисертацію на тему «Морфофункциональные взаимоотношения при ботриоцефалезе и филометроидозе карпа в системе паразит-хозяин», а у 1988 році отримав атестат професора.

Проф. К. В. Секретарюк є автором понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Був членом двох спеціалізованих вчених рад в університеті із захисту наукових дисертацій з фізіології тварин та екології. Під його керуванням захищено сім кандидатських та докторську дисертацію.

Помер К. В. Секретарюк 17 грудня 2014 року у Львові.

З липня 2008 року по серпень 2016 року кафедру паразитології та іхтіопатології очолював доктор ветеринарних наук, професор Стибель Володимир Володимирович – ректор університету з 31 січня 2014 року.

Стибель ВВолодимир Володимирович Стибель народився 29 січня 1968 року в селі Більче Миколаївського району Львівської області. У 1992 році з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут. У 1992 році працював на посаді старшого препаратора кафедри паразитології та рибництва. З 1993 по 1995 рік навчався в аспірантурі при кафедрі паразитології та рибництва. Від 1996 року – асистент кафедри паразитології та рибництва. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментальний аскаридоз: цитогенетичні, імунологічні та біохімічні зміни у поросят і показники мутагенності Ascaris suum та авермектинів» (науковий керівник – д-р біол. наук, проф. Секретарюк К. В.). Від 2003 року доцент кафедри паразитології та рибництва. У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармакотоксикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)» (наукові консультанти: д-р біол. наук, проф. Секретарюк К. В.; д-р вет. наук, проф. Гуфрій Д. Ф.) У 2011 році В. В. Стибелю було присвоєно вчене звання професора.

Професор В. В. Стибель є автором понад 300 наукових і навчально-методичних праць. Під його керівництвом створюється наукова школа ветеринарних паразитологів: захищено вісім кандидатських і дві докторські дисертації. Професор В. В. Стибель є головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за трьома спеціальностями. Почесний член Українського наукового товариства паразитологів. Почесний професор Вроцлавського природничого університету. Почесний Doctor Honoris Causa Люблінського природничого університету. У 2018 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 2020 році професор В. В. Стибеля обрано член-кореспондентом НААН України.

Від вересня 2016 року завідувачем кафедри є кандидат біологічних наук, доцент Данко Микола Миколайович.

Данко ММикола Миколайович Данко народився 6 грудня 1957 року в місті Виноградів Закарпатської області. У 1984 році з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут. З 1984 по 1987 рік навчався в аспірантурі при кафедрі зоології Львівського зооветеринарного інституту. З січня 1988 року працював на посаді асистента кафедри паразитології та рибництва. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ручейники (Trichoptera) и их симбионты бассейна верхнего Днестра» (науковий керівник – д-р біол. наук, проф. Кулаковська О. П.). З вересня 1997 року працює на посаді старшого викладача, а з червня 2000 року – доцента кафедри паразитології та рибництва.

Доцент М. М. Данко є автором понад 80 наукових і навчально-методичних публікацій, зокрема, двох навчальних посібників для студентів.

У різні періоди на кафедрі працювали: професор Літвінський Ярослав Петрович, доценти Івасик Володимир Михайлович, Сковронський Ришард Вікентійович, Ланько Зенон Іларійович, Данильчак Володимир Дмитрович, Угрин Іван Миколайович, Божик Володимир Йосипович, Лобойко Юрій Васильович, асистенти Стрижак Ольга Іванівна, Цицяло Юрій Михайлович, старший лаборант Івантишин Любомир Софронович, лікарі-ординатори Зеленюх Андрій Іванович, Токарчук Андрій Богданович, лаборанти Рушель Антоніна Михайлівна, Коляда Назар Миколайович, Гірський Сергій Ігорович.

Станом на 2020/2021 навчальний рік у всіх видах роботи кафедри участь беруть: Данко Микола Миколайович – завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, доцент; Стибель Володимир Володимирович – доктор ветеринарних наук, професор; Юськів Ігор Дмитрович – доктор ветеринарних наук, професор; Сварчевський Олег Анатолійович – кандидат ветеринарних наук, доцент; Тафійчук Роман Іванович – кандидат ветеринарних наук, доцент; Соболта Андрій Григорович – кандидат ветеринарних наук, доцент; Прийма Оксана Богданівна – кандидатка ветеринарних наук, доцентка; Федорович Олександр Васильович – кандидат ветеринарних наук, доцент; Голубцова Мар’яна Вікторівна – кандидатка ветеринарних наук, старша викладачка; Мазур Ірина Ярославівна – кандидатка ветеринарних наук, старша викладачка; Гірковий Андрій Юрійович – кандидат ветеринарних наук, асистент; Дверій Леся Романівна – старша лаборантка.

Юськів ІІгор Дмитрович Юськів народився 21 липня 1958 року в місті Львові. У 1980 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут. У 1980-1985 рр. обіймав посаду молодшого наукового співробітника лабораторії іхтіопатології Львівського відділення Українського науково-дослідного інституту рибниго господарства та робочої групи кафедри фармакології і патологічної фізіології, а згодом лабораторії біології клітини при кафедрі фізіології с.-г. тварин Львівського зооветеринарного інституту (1985-1990). Від січня 1990 року працював на посаді асистента кафедри паразитології та рибництва. У 1992 році захистив  кандидатську дисертацію на тему «Показники іонного складу сироватки крові сухостійних корів і народжених від них телят під впливом вітаміну В6 і магнію» (науковий керівник – д-р біол. наук, проф. Стояновський С. В.). Від 1998 року доцент кафедри паразитології та рибництва. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Фізіолого-біологічні процеси у системі паразит-хазяїн при ботріоцефальозі коропа та хіміопрофілактика» (наукові консультанти: д-р біол. наук, проф., акад. НААН України Кравців Р. Й.; д-р вет. наук, проф. Гуфрій Д. Ф.) Від липня 2009 І. Д. Юськів працює на посаді професора кафедри паразитології та іхтіопатології.

Професор І. Д. Юськів є автором понад 180 наукових і навчально-методичних праць. Є членом двох спеціалізованих вчених рад в університеті із захисту наукових дисертацій з паразитології та фізіології людини і тварин.

Фахову підготовку лікарів ветеринарної медицини кафедра проводить з таких дисциплін: «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», «Глобальна паразитологія», «Санітарна паразитологія», «Інвазійні хвороби собак та котів», «Діагностика паразитарних хвороб», «Хвороби риб», «Іхтіопатологія». Викладачі забезпечують також перепідготовку з цих дисциплін слухачів післядипломної освіти.

Для проведення навчальної роботи кафедра має належну матеріальну базу: необхідну площу, достатню кількість оптичних приладів, колекцій макро- і мікропрепаратів, візуального матеріалу. У навчальному процесі широко використовується паразитологічний музей, який систематично поповнюється новими, часто унікальними експонатами. Окрім макро- і мікропрепаратів самих збудників (трематоди, нематоди, акантоцефали, найпростіші, кліщі, комахи), в музеї зберігаються макропрепарати різних органів і тканин тварин, що загинули внаслідок захворювання на гострий фасціольоз, диктіокаульоз, аскароз, ценуроз, ехінококоз, стробілоцеркоз, естроз, еймеріоз тощо. Деякі із цих препаратів відображені на фотографіях у спеціальній паразитологічній літературі.

У навчальному процесі колектив кафедри активно використовує різні технічні засоби навчання, елементи проблемного і контекстного навчання, що значною мірою підвищує ефективність лекційного та лабораторного курсів, успішно практикує виконання дипломних робіт з паразитології, здійснює керівництво навчальною і виробничою практиками.

Навчальний процес тісно пов’язаний з методичною роботою, котра ведеться на кафедрі з часу її заснування. Однак дидактичні матеріали найбільш інтенсивно стали розроблятися від 1968 року; багато нового в цю ділянку роботи вніс завідувач кафедри проф. Секретарюк К. В. Було складено деталізовані структурно-логічні схеми дисциплін, навчальних і виробничих практик, а також типові програми і робочі навчальні плани, котрі за своїм рівнем та якісними характеристиками відповідають усім вимогам сучасної вищої школи. У навчальний процес впроваджено моделювання професійної діяльності лікаря ветеринарної медицини, комп’ютеризацію підсумкових занять, контекстне навчання, що містить вимоги кваліфікаційної характеристики лікаря ветеринарної медицини в галузі паразитології та іхтіопатології.

Кафедрою зроблено вагомий внесок у розвиток ветеринарної паразитології та іхтіопатології.

Науково-дослідна робота проводиться за темою: «Еколого-фауністичний моніторинг, прогнозування та заходи боротьби з основними інвазійними хворобами тварин, птиці і риб у Західному регіоні України».

Основні напрями наукових досліджень:

  • Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування антгельмінтиків).
  • Фізіолого-біохімічні процеси у системі паразит-хазяїн за паразитозів риб та хіміопрофілактика.
  • Генотоксична та цитотоксична дія гельмінтів і антгельмінтиків на геном тварин.
  • Кокцидіози свиней, курей та індиків (поширення, патогенез та спеціальні заходи профілактики).

За період існування кафедри викладачі надрукували понад 800 наукових праць, зокрема, за роки незалежності України видали навчальні посібники: «Ветеринарна протозоологія» (Юськів І. Д., 1997), «Акарологічні дослідження тварин та акарициди» (Юськів І. Д., 1998), «Лабораторна діагностика інвазійних хвороб риб» (Секретарюк К. В., 2001), «Ветеринарна санітарія і гігієна в рибництві» (Секретарюк К. В., Данко М. М., Стибель В. В., 2002), «Ветеринарна іхтіопаразитологія» (Секретарюк К. В., 2003), «Гельмінтози свиней» (Стибель В. В., 2004), «Гельмінтологічні дослідження тварин і навколишнього середовища у ветеринарній медицині» (Секретарюк К. В., Сварчевський О. А., Тафійчук Р. І., 2005), «Основи екологічної зоопаразитології» (Секретарюк К. В., Сварчевський О. А., 2007), «Гельмінтози жуйних тварин» (Стибель В. В., Сварчевський О. А., Данко М. М., Тафійчук Р. І. та ін., 2011), «Інвазійні хвороби риб» (Стибель В. В. та ін., 2016), «Телязіоз великої рогатої худоби» (Стибель В. В. – співавтор, 2017), «Кишкові інвазії курей» (Голубцова М. В. – співавтор, 2017), «Малофагози голубів» (Стибель В. В. – співавтор, 2017).

Про наукову кваліфікацію викладацького складу і підготовку молодих наукових кадрів свідчить захист 21 дисертації, у тому числі шести докторських (Секретарюк К. В., 1986; Літвінський Я. П., 1989; Стибель В. В., 2007; Юськів І. Д., 2008; Лобойко Ю. В., 2018; Пеленьо Р. А., 2019) і 15 кандидатських. Роботою докторантів та аспірантів керують професори Стибель В. В., Юськів І. Д.

При кафедрі постійно працює студентський науковий гурток. Студенти-гуртківці широко залучаються до науково-дослідної роботи як у галузі ветери­нарної паразитології, так і в іхтіопатології, беруть активну участь у студентських наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах. Зокрема, студентки Анастасія Ковба, Олена Дивак та Владислава Склярова, за результатами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина», що проходила 23-25 квітня 2019 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті, нагороджені дипломом ІІ ступеня та визнані переможцями з практичної підготовки з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин». Наслідком проведених студентами досліджень є праці, що мають певне теоретичне і практичне значення. Студенти-гуртківці, які успішно захистили свої дипломні роботи з паразитології та іхтіопатології, досягали згодом вагомих результатів у науково-дослідній та практичній роботі після завершення навчання в університеті. Добрим прикладом для студентів можуть бути наукові досягнення і професійний ріст колишніх студентів-гуртківців. Це, зокрема, В. В. Стибель – д-р вет. наук, проф., член-кореспондент НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор університету, В. В. Снітинський – д-р біол. наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Львівського національного аграрного університету, В. Г. Стояновський – д-р вет. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського, І. Д. Юськів – д-р вет. наук, проф. кафедри паразитології та іхтіопатології, Ю. В. Лобойко – д-р с.-г. наук, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Н. Є. Гриневич – д-р вет. наук, проф., завідувачка кафедри іхтіології та зоології Білоцерківського національного аграрного університету.

Кафедра налагодила і підтримує тісні наукові зв’язки з кафедрами паразитології закладів вищої освіти, а також із вченими науково-дослідних інститутів України, Польщі, Угорщини, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Таджикистану та інших країн. Це такі заклади, як Білоцерківський національний аграрний університет, Дніпровський держаний аграрно-економічний університет, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Львівське відділення Українського НДІ рибного господарства (Великий Любінь), Львівський державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, Інститут біології тварин НААН, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут спадкової патології НАМН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Одеський державний аграрний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, Вроцлавський природничий університет, Люблінський природничий університет, Азербайджанський ветеринарний науково-дослідний інститут, Таджикистанський аграрний університет імені Ширіншох Шотемура, Вітебська державна академія ветеринарної медицини, Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної ветеринарії імені К. І. Скрябіна, Інститут зоології АН Молдови, Будапештський університет ветеринарної медицини.

На базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького18-21 вересня 2017 року, за сприяння ректора університету, проф. В. В. Стибеля, була проведена XVІ міжнародна конференція Українського наукового товариства паразитологів (УНТП), в якій взяли участь науковці з 17 країн світу. Всі викладачі кафедри, які, до того ж, є постійними членами УНТП, були залучені до організації та проведення конференції.

Активними учасниками колективів художньої самодіяльності університету в різні періоди були співробітники кафедри: Л. Р. Дверій, А. Г. Соболта – народний ансамбль народних інструментів «Намисто»; М. В. Голубцова, А. Б. Токарчук – народний ансамбль танцю «Підгір´я»); І. М. Угрин, В. Й. Божик, М. М. Данко – народний чоловічий хор «Дзвін».

Основними перспективами подальшого розвитку кафедри паразитології та іхтіопатології є забезпечення навчального процесу на інноваційних засадах з використанням сучасного обладнання, підвищення якості освіти студентів та формування їх фахової конкурентоспроможності, інтеграція науково-освітнього потенціалу викладачів і студентів у міжнародну науково-освітню спільноту.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru