EN   UA

 КАФЕДРА ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ІХТІОПАТОЛОГІЇ

logoЗавідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук, Данко Микола Миколайович

 (032) 239-26-94
vetparazytologia@gmail.com

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Патенти:

1. Деклараційний патент на корисну модель № 14610, Україна МПК (2006) G01N33/15, А61Р 33/00, С12Q 1/00, С12R 1/91 (2006/01) / Стибель В.В. «Спосіб виявлення генотоксичної і цитотоксичної дії антигельмінтиків». Заявл. 12.08.05 р. Опубл. 15.05.06 р. Бюл. №5.
2. Патент на корисну модель № 23398 Україна, МПК (2006) А61К 31/655, А01К 61/00. Застосування антигельмінтика Бровадазол 20% - мікрогранулят як профілактично-лікувального засобу при ботріоцефальозі коропових риб / І. Д. Юськів, В. Ф. Галат (Україна); u 2006. № 13411; Заявл. 18.12.2006; Опубл. 25.05.2007; Бюл. № 7.
3. Патент на корисну модель № 23399 Україна, МПК (2006) А61К 33/00, А01К 61/00. Спосіб профілактики і лікування ботріоцефальозу коропових риб / І. Д. Юськів (Україна); u 2006. № 13446; Заявл. 18.12.2006; Опубл. 25.05.2007; Бюл. № 7.
4. Патент на корисну модель № 24944 Україна, МПК (2006) А61К 33/04, А61К 31/47, А61К 33/10 (2007.01). Лікувально-профілактичний препарат при ботріоцефальозі коропових риб - Інвазол / І. Д. Юськів, А. В. Березовський (Україна); u 2007 - № 00580; Заявл. 22.01.2007; Опубл. 25.07.2007; Бюл. № 11
5. Деклараційний патент на корисну модель № 45687, Україна МПК (2009) G01N33/48, G01N15/08 / Глечик М.В., Стибель В.В. „Спосіб виготовлення препаратів метафазних хромосом курей”. Заявл. 6.05.09 р. Опубл. 25.11.09 р. Бюл. №22.
6. Деклараційний патент на корисну модель № 65569, Україна МПК (2011) А61D 7/00, А61К/00 / Прийма О. Б., Стибель В. В. „Спосіб корекції обміну речовин у собак при лікуванні токсокарозної інвазії”. Заявл. 16.05.11 р. Опубл. 25.12.11 р. Бюл. №23.
7. Патент на корисну модель № 70312 Україна, МПК (2012.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Застосування антигельмінтика «Бровермектин-грануляттм» як профілактично-лікувального засобу при ектопаразитозах коропових риб / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель (Україна); u 2011.- №12742; Заявл. 31.10.2011; Опубл. 11.06.2012; Бюл. №11. – 4 с.
8. Патент на корисну модель № 81657 Україна, МПК (2013.01) А01К 61/00, А61К 35/00. Спосіб корекції обміну речовин у коропових риб при лікуванні ектопаразитозів антигельмінтним препаратом «Бровермектин-грануляттм» / Ю. В. Лобойко, А. В. Березовський, В. В. Стибель, О. В. Федорович (Україна); u 2012.- №15116; Заявл. 28.12.2012; Опубл. 10.07.2013; Бюл. №13. – 6 с.
9. Патент на корисну модель № 70350 Україна, Спосіб копроскопічної діагностики еймеріїдозів свиней; заявник Данко М. М., Стибель В. В. Заявл. 07.11.2011 р. Опубл. 11.06.2012 р. Бюл. № 11.
10. Патент на корисну модель № 108565 Україна, МПК (2016.01) А 61 М 1/14. Спосіб насичення крові киснем / С. М. Лесів, Л. С. Гармата, В. В. Стибель, В. Г. Стояновський (Україна); u 2015.- №12949; Заявл. 28.12.2015; Опубл. 27.07.2016; Бюл. №14. 4 с.
11. Патент на корисну модель № 107927 Україна, МПК (2016.01) А23К 20/20. Спосіб збільшення маси яловичини у відгодовувальної худоби / С. М. Лесів, Л. С. Гармата, В. В. Стибель, В. Г. Стояновський (Україна); u 2015.- №12958; Заявл. 28.12.2015; Опубл. 24.06.2016; Бюл. №12. 4 с.
12. Деклараційний патент на корисну модель № 106772. Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф., Стибель В. В., Величко В. О., Курилас Л.В., Гута З.А. «Спосіб корекції стану глутатіонової системи у молодняку великої рогатої худоби при гострому нітратно-нітритному токсикозі». Опубл. 10.05.16 р. Бюл. № 9.
13. Деклараційний патент на корисну модель № 106775. Гутий Б. В., Стибель В. В. «Спосіб оцінки ступеня негативного впливу оксидаційного стресу на організм свиней». Опубл. 10.05.16 р. Бюл. № 9.
14. Деклараційний патент на корисну модель № 108971. Куляба О. В., Стибель В. В., Турко І. Б., Семанюк В. І., Гутий Б. В. «Спосіб корекції активності ферментів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими мікобактеріями корів». Опубл. 10.08.16 р. Бюл. № 15.
15. Гутий Б. В., Стибель В. В., Соболта А. Г. «Спосіб корекції функціонального стану печінки корів за фасціольозної інвазії». (Реєстраційний номер заявки u 2016 07870, Україна від 27. 10. 2016).
16. Деклараційний патент на корисну модель № 118538. Мазур І. Я., Березовський А. В., Стибель В. В. «Спосіб корекції функціонального стану печінки при лікуванні індиків за кокцидіозної інвазії». Опубл. 10.08.17 р. Бюл. № 15.1. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Спосіб кількісної копроовоскопічної діагностики нематодозів травного каналу жуйних тварин: пат. на корисну модель № UA 141207, Україна: U (51) МПК (2020.01) А61В 1/00 G01N 33/00 (2020.01): u 2019 09684; заявл. 06.09.2019; опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6. 4 с.
17. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Спосіб виявлення яєць нематод у пробах грунту: пат. № 135972, Україна: (51) МПК (2019.01) А01G 13/00 G01N 33/24 (2006.01) u 201901823; заявл. 22.02.2019; опубл. 25.07.2019. Бюл. № 14. 4 с.
18. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Спосіб отримання щільної фекальної культури яєць гельмінтів роду Trichuris, виділених від овець: пат. № 134550, Україна: МПК (2006) G01N 1/00 G01N 33/48 (2006.01) u 201812231; заявл. 10.12.2018 ; опубл. 27.05.2019. Бюл. № 10. 4 с.
19. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Спосіб кількісної копроовоскопічної діагностики нематодозів травного каналу жуйних тварин: пат. На корисну модель № 141207, Україна: U (51) МПК (2020.01) А61В 1/00 G01N 33/00 (2020.01): u 2019 09684; заявл. 06.09.2019 ; опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6. 4 с.

Методичні рекомендації:

1. Методичні рекомендації щодо попередження та ліквідації інвазійних захворювань овець / Березовський А. В., Стибель В. В., Власенко О. А., К.: Ветінформ, 2010. 35 с. (Затв. Держав. Комітетом ветер. мед. М-ва аграр. політ. України під №1 від 20.12. 2009 р.).
2. Методичні рекомендації щодо профілактики та ліквідації хвороб риб / Лобойко Ю. В., Березовський А. В., Стибель В. В., Данко М. М. К.: Ветінформ, 2011. 57 с. (Затв. Держав. ветер. та фітосан. служб. України №1 від 20.12. 2010 р.).
3. Прийма О. Б., Стибель В. В., Данко М. М., Сварчевський О. А., Лобойко Ю. В. Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики токсокарозу собак. Львів, 2012. 28 с. (Затверджено науково-методичною радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України (протокол №4 від 21 грудня 2011 р.).
4. Данко М. М., Стибель В. В. Методичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики ізоспорозу та еймеріозу свиней. Львів, 2013. 27 с. (Затверджено науково-методичною радою Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України (протокол №1 від 21 грудня 2012 р.).
5. Лобойко Ю. В., Березовський А. В., Стибель В. В., Петров Р. В. Методичні рекомендації щодо профілактики та ліквідації хвороб риб. Київ, 2013. 52 с.
6. Голубцова М. В., Гірковий А. Ю., Стибель В. В., Данко М. М. Методичні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики еймеріозу курей. Львів, 2014. 32 с. (Затверджено науково-методичною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (протокол №1 від 19 грудня 2013 р.).
7. Методичні рекомендації «Застосування клозаверму А та катозалу для корекції імунної системи організму корів за фасціольозної інвазії» / О. В. Куляба, В. В. Стибель, І. Б. Турко, Б. В. Гутий. Львів, 2015. 35 с.
8. Мазур І. Я., Стибель В. В., Щебентовська О. М., Пеленьо Р. А. Методичні рекомендації. Еймеріоз індиків (діагностика, патогенез, терапія та профілактика). Львів, 2018. 29 с.
9. Стибель В. В., Сімонов М. Р. Управління безпечністю продуктів харчування: практичний посібник. Львів, ТзОВ Галицька видавнича спілка, 2018. 230 с.
10. Мельничук В. В., Юськів І. Д. Методичні рекомендації з діагностики та диференційної діагностики збудників нематодозів травного каналу овець: [методичні рекомендації розглянуто і прийнято до впровадження в практику вет.мед. Наук-метод. радою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (протокол № 3 від 20 грудня 2018 р.). Львів: ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького, 2019. 44 с.
11. Ефективність антигельмінтиків: загальні вимоги. VICH GL7 «Efficacy of anthelmintics: General regirements»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. — Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 11 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
12. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для великої рогатої худоби. VICH GL 12 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for Bovine»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 8 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
13. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для овець. VICH GL 13 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for ovines»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 8 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
14. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для кіз. VICH GL 14 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for caprines»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 8 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
15. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для коней. VICH GL 15 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for Equine»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 7 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
16. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для свиней. VICH GL 16 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for Porcines»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 7 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
17. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для собак. VICH GL 19 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for Canines»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 7 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
18. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для котів. VICH GL 20 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for Felines»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 7 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
19. Ефективність антигельмінтиків: спеціальні рекомендації для домашньої птиці. VICH GL 21 «Efficacy of anthelmintics: Specific Recommendations for Poultry-GALLUS GALLUS»: [методичні рекомендації] / І. Я. Коцюмбас, І. Д. Юськів, О. Л. Тішин та ін. Львів, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. 2019. 5 с. (Затверджено Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 13.10.2017 р. та розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» Держспоживстандарту України, протокол № 7 від 17.10.2017 р.).
20. Плис В. М., Стибель В. В., Фотіна Т. І., Березовський А. В. Методичні рекомендації щодо лікування мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці препаратом «Бровермектин 2%». Суми, 2019. 29 с.
21. Плис В. М., Стибель В. В., Фотіна Т.І . Методичні рекомендації з гістологічної та гістохімічної діагностики мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці. Суми, 2019. 29 с.
22. Плис В.М., Фотіна Т.І., Стибель В.В., Шендрик Л.І., Короленко Л.С. Методичні рекомендації щодо проведення епізоотологічного моніторингу і прогнозування епізоотичного процесу за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці. Суми, 2020. 29 с.
23. Етіотропна терапія за гельмінтозів свиней: [методичні рекомендації]. О. Л. Тішин, І. Д. Юськів, І. Я. Коцюмбас, А. Ю. Остап’юк, Л. Л. Юськів, В. П. Музика, Ж. М. Періг, Т. І. Стецько, С. А. Пономарьова. Львів: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2022. 84 с. (Розглянуті та затверджені ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки», протокол № 1 від 31.05.2022 року та Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, протокол № 4 від 04.10.2022 року).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru