EN   UA

 logoКАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН ІМ. Г.В. ЗВЄРЄВОЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Стефаник Василь Юрійович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

СТЕФАНИК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ – завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г.В. Звєрєвої, доктор ветеринарних наук, професор, академік АН вищої освіти України, гоноровий професор Вроцлавського природничого університету.
Освіта: вища у 1984 р. закінчив факультет ветеринарної медицини Львівського зооветеринарного інституту за спеціальністю «Ветеринарія».
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за шифром 16.00.07 – ветеринарне акушерство
У 2010 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за шифром 16.00.07 – ветеринарне акушерство на тему: «Обґрунтування етіології, патогенезу акушерської патології та патогенетичної неспецифічної терапії у системі профілактики неплідності худоби в окремих геохімічних зонах західного регіону України»
У 2012 році отримав наукове звання професора.
Кар’єра: у 1986–1992 роках працював головним спеціалістом Національного центру трансплантації ембріонів.
З 1993 по 1995 рік аспірант кафедри акушерства.
З 1996 р. асистент кафедри акушерства.
З 2002 р. доцент кафедри акушерства.
З 2009 року завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Коло наукових інтересів: основний напрям наукових досліджень стосується вивчення патогенезу захворювань, що призводять до порушення репродуктивної функції, а також розробки інноваційних методів діагностики, лікування та профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних захворювань тварин. Координатор спільних наукових досліджень, проектів, грантів, співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів та семінарів.
Член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій. Член наукової ради Шльонської ветеринарної поліклініки, член Товариства біології репродукції, член та експерт Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України та вчених рад університету.
У 2010 році отримав відзнаку Західного наукового центру.
У 2015 році отримав відзнаку факультету ветеринарної медицини Вроцлавського природничого університету (Республіка Польща).
У 2019 році отримав титул гонорового професора Вроцлавського природничого університету.
Наукова школа налічує сім учнів, які захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат наук, та доктора філософії протягом 2016-2024 років.
Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор понад 200 наукових праць, з них більше 150 наукових та 50 навчально-методичного характеру, зокрема праць, які опубліковані у наукових виданнях, проіндексованих у базі даних Web of Science Core Collection та Scopus – 5 (дві публікації у виданнях Q1), навчальних посібників – 6, монографії – 1, ТУУ на препарати – 3, патентів на корисну модель – 8, методичних рекомендацій – 30
Підвищення кваліфікації: Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща). Сертифікат від 26 лютого 2022 року. Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща). Сертифікат від 05 грудня 2023 року тема: «Designing new internationalization paths through the EU GREEN consortium».
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Ветеринарне акушерство
Ветеринарна гінекологія
Ветеринарна перинатологія
Ветеринарна мастологія
Ветеринарна андрологія
Біотехнологія відтворення тварин

Наукометрія:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId 57558593800

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ HNR-6649-2023
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user= INMz7aQAAAAJ
ORCID: 0009-0002-9630-6540

Додаткові відомості: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


8

КАВА СВІТЛАНА ЙОСИПІВНА - кандидат ветеринарних наук, доцент, заступник завідувача кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


2ІВАШКІВ РОМАН МИРОНОВИЧ - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


3ДМИТРІВ ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


4

КОСТИШИН ЄВГЕНІЙ ЄВСТАХОВИЧ – доцент кафедри акушерства, гінекології і біотехнології відтворення тварин імені Г.В.Звєрєвої.
Освіта: вища, у 1983 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ І ТРОФІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ КОРІВ ТА РОЗВИТКУ ПЛОДА» (16.00.07 – ветеринарне акушерство). З 2006 року – доцент кафедри акушерства, гінекології і біотехнології відтворення тварин імені Г.В.Звєрєвої.
Кар’єра: з 1983 по 1994 рік практична робота за спеціальністю ветеринарна медицина
З 1983 по 1985 рік лікар ветмедицини у колективних сільськогосподарських підприємствах Тернопільської та Львівської областей. З 1985 по 1994 рік лікар ветмедицини в установах державного ветеринарного контролю на кордоні і транспорті України.
З 1994 по 1998 рік – навчання в аспірантурі на кафедрі акушерства, гінекології і біотехнології відтворення тварин імені Г.В.Звєрєвої.
З 2006 року і дотепер доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології тварин імені Г.В.Звєрєвої.
У період з 2011 по 2017 рр. виконував обов’язки керівника навчально-методичного відділу університету.
З 2021 по 2022 року – член спеціалізованої вченої ради К35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицькогo.
Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, ветеринарне акушерство, гінекологія, перинатологія, розробка і впровадження у практику нових безпечних засобів для лікування і профілактики акушерських, гінекологічних захворювань, хвороб неонатального періоду та патології молочної залози. Досвід вивчення макро- та мікроморфологічної структури плаценти корів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 150 наукових праць, серед яких – наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН України – 88. Є укладачем і розробником 56 довідників, навчальних посібників, навчально-методичних і науково-практичних рекомендацій, співавтором монографії та 3 деклараційних патентів на корисну модель.

Підвищення кваліфікації: ННІ освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України «НПП аграрних вищих навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі» - 108 годин(свідоцтво СС00493706/002973-17) 05.05.2017 р
Стажування у Природничому університеті м.Вроцлав (Польща) при кафедрі акушерства з клінікою свійських тварин (з 3 червня по 1 липня 2019р.). на тему «Акушерські проблеми дрібних тварин» (Посвідчення MDD0000.0722.1.2019 від 01.07.2019 року)
Стажування у Поліському національному університеті (м.Житомир) з 04.03.2024р. по 12.04.2024р. на кафедрі внутрішньої патології, акушерства, хірургії та фізіології на тему: «Інноваційні підходи з використанням діагностичних методів та лікарських засобів у системі діагностики, терапії та профілактики при акушерських і гінекологічних захворюваннях у корів» (Довідка №156/23-18 від 12.04.2024 року).

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Ветеринарне акушерство
Ветеринарна гінекологія
Ветеринарна перинатологія
Ветеринарна мастологія
Ветеринарна андрологія
Біотехнологія відтворення тварин
Наукометрія:
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=7bO820QAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-7953-8051
Додаткові відомості:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


7КАЦАРАБА ОРЕСТ АНДРІЙОВИЧ  - кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


5ІВАХІВ МАР'ЯНА АРКАДІВНА -  кандидат ветеринарних наук, старший викладач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої. 


12БАСАРАБ ТАРАС ПЕТРОВИЧ - асистент кафедри акушерства, кандидат ветеринарних наук кафедри гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


11ГОЛУМБІЙОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА - асистент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


13КУДЛА ОКСАНА ІВАНІВНА -  старший лаборант кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.


14

ОМЕЛЯН ІВАННА ОМЕЛЯНІВНА -  старший лаборант кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин імені Г.В. Звєрєвої.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru