EN   UA

 logoКАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИН ІМ. Г.В. ЗВЄРЄВОЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Стефаник Василь Юрійович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 1. Робочий зошит навчальної практики для студентів з акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. Стефаник В.Ю., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., . Кацараба О.А., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Кудла І.М., Івахів М.А., Басараб Т.П.
 2. Штучне осіменіння корів і телиць : Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є., Кудла І.М., Кацараба О.А., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Музика В.П., Панич О.П., Шаран М.М. За ред.. Коцюмбаса І.Я. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького – ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014. - 50 с., іл.
 3. Фізіологія та патологія розмноження коней: Навчальний посібник / Березовський А.В., Харенко М.І., Подвалюк Д.В., Харута Г.Г., Хомин С.П., Калиновський Г.М., Стефаник В.Ю., та ін. К.: ДІА, 2014.- 440 с.
 4. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби. Г.Калиновський, В.Яблонський, М.Пелехатий, С.Хомин, В.Любецький, М.Харенко, В. Стефаник та інші Навчальний посібник. - Житомир: Полісся 2011 – 464 с. з грифом МОН
 5. Мастит у свійських тварин(методи діагностики, лікування та профілактики): Навч.-метод. посібник (Костишин Є.Є., Стефаник В.Ю., Дмитрів О.Я., Кава С.Й., Кудла І.М., Кацараба О.А., Івахів М.А., Панич О.П., Музика В.П.- Львів: Вид. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014 .– 115 c. ( з грифом МАПУ ).
 6. Штучне осіменіння корів і телиць : Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є., Кудла І.М., Кацараба О.А., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М., Музика В.П., Панич О.П., Шаран М.М. За ред.. Коцюмбаса І.Я. Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького – ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2014. - 50 с, іл.
 7. Гінекологічні хвороби самок: Навчально-методичний посібник (Костишин Є.Є., Дмитрів О.Я., Івашків Р.М.,Кава С.Й., Кацараба О.А., Кудла І.М. та ін. За ред. Стефаника В.Ю.- Львів: ДНДКІ, 2015 – 143 с.
 8. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин / / А.В. Березовський, М.І. Харенко, С.П. Хомин, В.П.Кошевой, В.П. Пономаренко, В.Ю. Стефаник та ін.// навчальний посібник: 2-е видання, перероблене і доповнене - Житомир: «Полісся», 2017.- 392 с.
 9. Клінічні і лабораторні методи діагностики вагітності корів, кобил, свиноматок та вівцематок:навчальний посібник /Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Кацараба О.А., Кава С.Й., Івашків Р.М., Кудла І.М., Івахів М.А., Басараб Т.П./За редакцією доктора ветеринарних наук, професора Стефаника В.Ю. – Львів-2017р. 30 с.
 10. Біотехнологія трансплантації ембріонів корів / Кудла І.М., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Кацараба О.А., Тирановець В.І., Івахів М.А. Методичні вказівки, для студентів ОКР «бакалавр» та магістр, за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. – Львів,2013. – с. 32.
 11. Акушерська, гінекологічна диспансеризація корів і телиць / Кацараба О.А., Кудла І.М., Дмитрів О.Я., Кава С.Й., Костишин Є.Є., Івашків Р.М., Панич О.П., Музика В.П., АтаманюкІ.Є, Падовський В.Н. Методичні вказівки, для студентів ОКР «бакалавр» та «магістр», за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина»та «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва. – Львів,2013. – с. 36.
 12. Рекомендації щодо застосування фітопрепарату «Мазь для ран» у ветеринарній дерматології /Р.М. Сачук ,С.В. Жигалюк, Я.С. Стравський, М.С. Мандигра, С.М. Катюха , О.А. Кацараба// Методичні рекомендаціїКиїв-2017.- 23с.
 13. Технологія ветеринарних заходів у молочному скотарстві з профілактики акушерських хвороб корів: Методичні рекомендації для фахівцівветеринарної медицини та фермерів / Завірюха В.І., Стефаник В.Ю., Кацараба О.А., Дмитрів О.Я., Кудла І.М., Костишин Є.Є., Кава С.Й., Івашків Р.М., Басараб Т.П.//- Львів, 2017.- 24 с.
 14. Діагностика, лікування та профілактика акушерської патології у корів: Методичні рекомендації для лікарів ветеринарної медицини та студентів спеціальності 211«Ветеринарна медицина» /Стравський Я.С., Панич О.П., Стефаник В.Ю., Кобилюх І.Б., Музика В.П., Чайковська О.І., Атаманюк І.Є., Падовський В.Н.//- Львів, 2017.- 67с.
 15. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби. Навчальний посібник. /Г.М. Калиновський, М.С. Пелехатий, В.Ю. Стефаник,таО.А. Кацарабата інші всього 13 осіб.Житомир: 3-тє видання, переробл. і доповн., 2020.- 500 с.

 16. Клінічна діагностика репродуктивної системи великої рогатої худоби з використанням методу УЗД: Навчально-методичний посібник / Шаран М. М., Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є. та ін. За ред. Шарана М.М. - Львів,2021. 46 с.

 17. Штучне осіменіння корів і телиць: Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Стравський Я.С., Костишин Є.Є. та ін. За редакцією доктора ветеринарних наук, професора Стефаника В.Ю.- Львів, 2021. - 50 с, іл.

 18.  

  Клінічна діагностика репродуктивної системи великої рогатої худоби з використанням методу УЗД: Довідник / Шаран М. М., Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є. та ін. За ред. Шарана М.М. Львів, 2022. 46 с.

 19. Клінічні і лабораторні методи діагностики вагітності у самок: Методичні вказівки з дисципліни «Акушерство,гінекологія та біотехнології відтворення тварин» для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Кацараба О.А., Івашків Р.М., Івахів М.А., Басараб Т.П., Костишин Л.-М.Є., Шаран О.М. Львів: ЛНУВМБТ імені С.З Гжицького, 2022, 48с.

 20. Трансплантація ембріонів сільськогосподарських тварин: Методичні вказівки з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнології відтворення тварин» для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Кацараба О.А., Івашків Р.М., Івахів М.А., Басараб Т.П, Костишин Л.-М.Є., Шаран О.М. Львів: ЛНУВМБТ імені С.З Гжицького, 2022, 22 с.

 21. Гінекологічні хвороби самок : Навчально-методичний посібник / Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кава С.Й., Дмитрів О.Я., Кацараба О.А., Івашків Р.М., Івахів М.А., Басараб Т.П, Костишин Л.-М.Є., Шаран О.М Львів: ЛНУВМБТ імені С.З Гжицького, 2022, 114 с.

 22. Костишин Є.Є. Навчально-методичний збірник для лабораторно-практичних занять з курсу «Технологія відтворення тварин» для студентів напряму 204 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - 3-тє видання, доповнене та перероблене. Львів, 2022. 105 с.

  Монографії

  Аліментарна неплідність корів та телиць: монографія / П.М. Скляров, С.Я. Федоренко, С..В. Науменко, В.Ю. Стефаник, Є.Є. Костишин, О.І. Стадницька, О.Онищенко, О.Безалтична. За заг. ред. П.М. Склярова. Дніпро: «Журфонд», 2023. – 165 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru