EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Навчально методична література:

1. Гунчак В. М., Гутий Б. В., Винярська А. В., Васів Р. О. Харів І.І. навчальний посібник для лабораторно-практичних занять з Ветеринарної фармакології. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2019. 276 с.
2. Слободюк Н.М. Навчальний посібник «Лікарські рослини». – Львів, 2020. – 158 с.
3. Гунчак В.М., Гутий Б.В., Винярська А.В., Васів Р.О. Спеціальна ветеринарна фармакологія: практикум Львів, 2020. 204 с.
4. В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Винярська, Р. О. Васів. І.І. Харів навчальний посібник: Ветеринарна фармакологія. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. 279 с.
5. В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Винярська, Р. О. Васів. І.І. Харів навчальний посібник: з ветеринарної рецептури Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. 176 с.
6. Гунчак В.М., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Васів Р.О, Гунчак А. В., Винярська А.В., Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. «Ветеринарні препарати в Україні»: довідник. Львів. 2021. 176 с.
7. Hunchak V., Gutyj B.V., Vasiv R.O., Leskiv Kh.Ya. Substances regulating the functions of systems and organs: an educational manual of laboratory and practical lessons for applicants the second level of education (master) specialty 211 "Veterinary medicine." in the discipline of "Veterinary Pharmacology." Lviv: Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, 2022.93 p.
8. Leskiv Kh.Ya., Hunchak V.M., Gufrij D.F., Slobodyuk N.M., Vynyarska A.V., Vasiv R.O., Hariv I.I.: Educational practice. Veterinary pharmacology: educational - methodical recommendations to applicant students' educational practice, the second level of education (master) specialty 211 "Veterinary medicine" in the discipline of “Veterinary Pharmacology”. Lviv: Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, 2022. 33 p.
9. Hunchak V.M., Leskiv Kh.Ya. Antimicrobial drugs: an educational manual of laboratory and practical lessons for applicants the second level of education (master) specialty 211 "Veterinary medicine." in the discipline of "Veterinary Pharmacology." Lviv: Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, 2022. 115 р.
10. Васів Р.О. Правила виписування рецептів: навчально-методичний посібник Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2022. 102 с.
11. Hunchak V. M., Leskiv Kh. Ya., Gufrij D. F., Gutyj B.V.,Vynyarska A. V., Slobodyuk N. M., Vasiv R. O., Hariv I. I. Educational - methodical manual “ Veterinary prescription ” of laboratory and practical lessons for applicants the second level of education (master) specialty 211 "Veterinary medicine." in the discipline of "Veterinary Pharmacology" in Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies in Lviv. Навчальний посібник. Lviv. – 2022. 160 р.
12. Leskiv Kh. Ya., Vynyarska A. V., Slobodyuk N. M. Educational manual “ Medicinal and poisonous plants ” of laboratory and practical lessons for applicants the second level of education (master) specialty 211 "Veterinary medicine." in the discipline " Medicinal and poisonous plants " in Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies in Lviv. Навчальний посібник. Lviv. – 2022. 121 р.
13. Слободюк Н.М., Винярська А.В., Гунчак В.М., Васів Р.О., Харів І.І., Леськів Х.Я., Солтис М.П. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (для дисципліни «Ветеринарна фармакологія»). Львів, 2023. 18с.
14. Н.М., Леськів Х.Я. Навчальний посібник “Курс лекції з дисципліни “Ветеринарна токсикологія ” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 119с. Видання перше.
15. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Навчальний посібник "Самостійна робота з дисципліни "Ветеринарна токсикологія" для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 "Ветеринарна медицина" з дисципліни "Ветеринарна токсикологія" Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 97 с. Видання перше.
16. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Навчальний посібник "Контрольні питання з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 78 с. Видання перше.
17. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Ввідний інструктаж щодо техніки безпеки та особистої гігієни студента на робочому місці. Техніка безпеки при роботі в хімічній лабораторії. Техніка безпеки лікаря при постановці діагнозу” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 24 с. Видання перше.
18. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Комплексна діагностика отруєнь. Відбирання проб кормів та біологічного матеріалу для дослідження” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 20 с. Видання перше.
19. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Супровідна документація. Хіміко-токсикологічний відділ обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Експертний висновок лабораторії” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 16 с. Видання перше.
20. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Засоби антидотної терапії: рецептура та рецепт, механізми дії лікарських препаратів” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. с. Видання перше.
21. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Токсичність неорганічних сполук: кухонна сіль, нітрит-нітрати, сечовина” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 44 с. Видання перше.
22. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Токсичність металічних сполук: ртуть, свинець, цинк. Експрес методи виявлення металічних отрут. рецептура та рецепт за комплексного лікування тварин. супровідний лист та експертний висновок”. для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 28 с. Видання перше.
23. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Лабораторна діагностика та комплексна терапія за отруєння тварин хлорорганічними сполуками. Супровідний лист та експертний висновок” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 16 с. Видання перше.
24. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Методи прижиттєвої діагностики отруєння тварин, птиці та риби фосфорорганічними сполуками. Якісне виявлення ФОС: реакція Файгля. Біологічна проба на мухах. Супровідний лист та експертний висновок” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 20 с. Видання перше.
25. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Колорометричний метод визначення карбаматів. Виявлення карбаматних пестицидів у кормах й молоці. Комплексне лікування” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 20 с. Видання перше.
26. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Методи визначення похідних хлорфеноксиоцтової кислоти. Методи газорідинної та тонкошарової хроматографії. Комплексне лікування” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 20 с. Видання перше.
27. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Експрес методи ізоляції алкалоїдів та їх ідентифікація за допомогою осаджувальних реактивів, кольоровими та мікрокристалічними реакціями. Супровідний лист та комплексне лікування” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 28с. Видання перше.
28. Слободюк Н.М., Леськів Х.Я. Методична розробка “Мікотоксикологічне дослідження кормів: відбір проб, проведення органолептичного аналізу та метод ізоляції мікотоксинів із зерна. Лікування та профілактика” для здобувачів другого рівня освіти (магістерського) за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” з дисципліни “Ветеринарна токсикологія” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 20 с. Видання перше.
29. Слободюк Н.М., Солтис М.П. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів І курсу факультету ветеринарної медицини спеціальності 211 «Ветеринарна медицина. Ветеринарна фармацевтична справа» (для дисципліни «Лікарські та отруйні рослини») Львівького національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 43с. Видання перше.
30. Слободюк Н.М., Винярська А.В., Гунчак В.М., Васів Р.О., Харів І.І., Леськів Х.Я., Солтис М.П. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів ІІІ курсу факультету ветеринарної медицини спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (для дисципліни «Ветеринарна фармакологія») Львівького національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2024. 42с. Видання друге.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru