EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2022

Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Scopus

1. Kunytska-Iliash М., Mulska О., Vasyltsiv Т., Levytska О, Osinska О., Assessment of environment of an area’s social vulnerability: ecological aspect. Agricultural and Resource Economics: Interna<onal ScienhGps://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.06
2. M Kunytska-Iliash, O Hrymak, M Dubyna, Y Berezivskyi, A Zbarska Інноваційно-технологічний розвиток економіки: стратегічні імперативи реалізації потенціалу регіонального розвитку. Science and Innovation18 (4),С. 41-54. 2022. https://doi.org/10.15407/scine18.04.041
3. R.Lupak, B.Mizyuk, V.Zaychenko,M. Kunytska-Iliash, T, Vasyltsiv Migration processes and socio-economic development: interactions and regulatory policy. Resource Economics: International Scientific E-Journal С.70-88 Т 8 (1868-2022-397) 2022 8(1868-2022-397), 70-88 https://doi.org/10.22004/ag.econ.320039
4. Скороход І., Шпак Г., Чемерис В., Якубів Р.Оцінка ефективності розвитку органічного виробництва в регіонах Західного Полісся Agricultural and Resource Economics. Vol.8. No.4. С.134–150 2022. hGps://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.06
5. Максим В.,Чемерис В.,Душка В.,Дадак О.,Мартинюк У.Моделювання економічної ефективності вирощування свиней у сільськогосподарських підприємствах InternationalAgricultural and Resource Economics Scientific E- Journal, 8(3) 8(3), 2022, С. 178-199. 8(3), 2022, С. 178-199. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.03.09

Статті у фахових виданнях України категорії Б

T Vasyltsiv, R Lupak, V Boiko, M Kunytska-Iliash (2022) Technological Competitiveness Formation Policy, Economic Security, and Growth in the Context of Ukraine . Distributed Sensing and Intelligent Systems,Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_27
1. MV Kunytska-Iliash, YV Kravchyk (2022) Logical-Structural Model of Analysis of Financial Security of Priority Branches of National Economy . Statistics of Ukraine 97 (2), 22-30. Doi: 10.31767/su.2(97)2022.02.03.
2. М Куницька-Іляш (2022) Критичний аналіз державної політики забезпечення розвитку та фінансової безпеки пріоритетних галузей національної економіки України. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, Т2, 40-45. https:// doi.org/10.31891/mdes/2022-4-5
3. М Куницька-Іляш (2022) Фінансова безпека стратегічних галузей національної економіки: змістова декомпозиція та витоки методології аналізування Вісник Хмельницького національного університету, No 1, 1195 DOI: 10.31891/2307-5740-2022-302-1-33
4. Куницька-Іляш М. В. (2022) Державна політика забезпечення розвитку та безпеки пріоритетних галузей національної економіки України: аналіз стратегій і програм. Innovation and Sustainability. No 3. С. 72-78. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.3.72.78
5. Куницька-Іляш М. В. (2022) Сучасні засади формування фінансово-економічної безпеки пріоритетно-забезпечуючих галузей національного господарства України MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS. No3. 25- 21https:// doi.org/10.31891/mdes/2022-5-3
6. Борщевський В., Чемерис В., Хомюк Н., Люблін В. Фінансово-інвестиційний потенціал розвитку регіонів України та перспективи його нарощування в умовах сучасних викликів глобалізації Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики том 4 (45), 2022 С. 212-222 DOI: https://doi.org/10.55643/ fcaptp.4.45.2022.3812
7. Борщевський В., Чемерис В., Кулій В. Сільськогосподарська кооперація як феномен ринкової економіки: проблеми становлення та розвитку в умовах сучасної України . Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2022. т. 24. № 99. С. 20-24. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9904
8. Чемерис В., Максим В., Душка В., Кривішин А. Перспективи розвитку вівчарства та козівництва в Карпатському економічному районі України. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2022. т. 24. № 99. С. 31–37. https://doi.org/10.32718/
nvlvet-e9906
9. Максим В., Чемерис В., Душка В., Небоженко К. Основні тенденції розвитку птахівництва яєчного напряму в Україні. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія: Економічні науки. 2022. т. 24. № 99. С. 38–44. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9907
10. Поперечний С. І. Саламін О. С. Актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку молока. Економіка та суспільство. 2022. № 37. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:// economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1209/1164.
11. Грабовський Р.С., Дадак О.О. Конкурентоспроможність сільського господарства України на зовнішніх ринках та шляхи її підвищення Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. 2022. (подано до друку)
12. Соломонко Д.О. Практичні аспекти оцінки впливу груп лобізму на пріоритети стратегування розвитку сільських територій та сільськогосподарських підприємств / П.М. Музика, Д.О.Соломонко, І.М. Вуйцик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – 2022. – Том. 24, № 99. (подано до друку)
Статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку T Vasyltsiv, R Lupak, V Boiko, M Kunytska-Iliash (2022) Technological Competitiveness Formation Policy, Economic Security, and Growth in the Context of Ukraine . Distributed Sensing and Intelligent Systems,Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_27
Наукові праці у яких вказана приналежність до іншої установи або кафедри нашого університету і які враховуються для розрахунку атестаційної оцінки лише викладача та не зараховуються для кафедри.
1. Соломонко Д.О. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств на регіональному рівні / Д.О.Соломонко, Р.І. Литвин // Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю заснування університету та 70-річчю створення економічного факультету / за заг. ред. Ю. Губені, О. Лисюк, Б. Шувара, В. Крупи, Н. Маркович, Г. Батюк, – Львів: Львівський національний університет природокористування, 2022. – С 282-284.
2. Соломонко Д.О. Механізми публічного управління в політиці розвитку агропродовольчого підкомплексу регіону / П.М. Музика, Д.О. Соломонко // “Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності”: Матеріали V Всеукраїнської науко-вопрактичної інтернет-конференції – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.57-59.
3. Соломонко Д.О. Пріоритетні напрями політики інноваційного розвитку сільських територій на регіональному рівні / Музика П.М., Соломонко Д.О., Литвин Р.І. // Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (31 травня 2022 р., м. Херсон, м. Кропивницький) / за ред. Н.В. Кириченко, Г. В. Жосан та ін. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – С.86-88.
4. Соломонко Д.О. Регіональні пріоритети інвестиційного стратегування в агропродовольчому підкомплексі / П.М. Музика., Д.О.Соломонко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення» з нагоди 85-ї річниці від дня народження доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НААН Підлісецького Гліба Макаровича (1937-2013), 8 вересня 2022
р., м. Київ / Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ, 2022. – С.81-84.

Дні студентської науки

2021

Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Scopus
1. Berezivskyi, V Zbarsky, A Zbarska Integral evaluation as the basis of analytical support for managing the competitiveness of sociallyoriented retailers Accounting 7 (4), 825-836http://m.growingscience.com/beta/ac/4616-integral-evaluation-as-the-basis-ofanalytical-support-for-managing-the-competitiveness-of-socially-oriented-retailers.html
2. R Lupak, M Kunytska-Iliash, Y Berezivskyi, N Nakonechna, L Ivanova, T Vasyltsiv- Information and analytical support system of enterprise competitiveness management Accounting 7 (7) 1785-1798http://m.growingscience.com/ac/Vol7/ac_2021_102.pdf
3. Y Berezivskiy, S Semiv,I Baranyak, O Mulska U IvaniukPriorities and tools of regulation of external migration in the Carpathian region of Ukraine and Resource Economics:
International Scientific E-Journal 7 (1868-2021-1381), 160-181, 2021 https://https://arejournal. com/are/article/view/433
4. Kunytska-IliashM.V.,LupakR. L., Vasyltsiv T., BoikoR State Management of Import Dependency and State!s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing AccountingVol. 4(7). P.855-864 http://m.growingscience.com/ac/Vol7/ac_2021_23.pdf

Опубліковані в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science
1. Chemerys V.,I. Kulish, H. Kaplenko, U. Martyniu, I. Semchuk,I. Kravtsiv, M. DoroshHarnessing the resource potential of wetlands: the environmental contextUkrainianUkrainian Journal of Ecology2021, 11(3), 117-123, doi: 10.15421/2021_151
2. Samborska-MuzychkoY.,Parasii-Verhunenko I.,PashchenkoO., Budniak L., Salamin O.Public Sector in the Transformation Economy of Ukraine: Macroeconomic AnalysisIndependentJournal of Management & Productionv. 12, n. 3, Special Edition ISE, P. 296-317. 2021
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1541/1987
3. Kunytska-IliashM.V., Vasyltsiv T., Levytska O., Lupak R., Gudzovata O., Mulska O., Zaychenko V.Understanding creative, information and knowledge determinants of the economic growth of the EU regions within smart development strategiesManagement Science
Letters.2021. Vol. 4. No. 1.P. 1295-1308doi: 10.5267/http://m.growingscience.com/msl/Vol11/
msl_2020_393.pdf
4. Chemerys V., Kaplenko, H.; Kulish, I; Maksym, V; Dadak, O.; Kushnir, L.; Hrymak, O.Theoretical aspects of the concept of "quality of life" in the context of environmental safety- Ukrainian Ukrainian Journal of Ecology2021, 11(1), 196-201, doi: 10.15421/2020_31https://
www.ujecology.com/articles/theoretical-aspects-of-the-concept-of-quality-of-life-in-the-contextof-
environmental-safety.pdf
5. Chemerys V.,I. Kulish, H. Kaplenko, U. Martyniu, I. Semchuk,I. Kravtsiv, M. Dorosh Harnessing the resource potential of wetlands: the environmental contextUkrainianUkrainian Journal of Ecology2021, 11(3), 117-123, doi: 10.15421/2021_151Harnessing the resource potential of wetlands: the
environmental contextUkrainianUkrainian Journal of Ecology2021, 11(3), 117-123, doi: 10.15421/2021_151
2
Монографії в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку
1. Zaychenko V., Kunytska- Iliash M., Berezivskyi YProblematic aspects and strategic guidelines for strengthening the technological competitiveness of Ukraine’s economy in the markets of the European Union Actual problems of modern science. Monograph: edited by
Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. – 2021. – 758 р. Copyright by Bydgoszcz University of Science and Technology,Bydgoszcz, Poland, https://pbs.edu.pl/pl/
2. Dorosh-Kizym M., Chemerys V., Dushka V., Maksym V., Dorosh M. Main trends of digital transformation of ukraine's economy in the context of global multicanal digitalization.Social and economic aspects of internet services market development.
Monograph. Praha: OKTAN PRINT, 2021. 287 p. Fixed personal contribution of the authors – P. 166-188. (eBook ISBN 978-80-908066-9-6; Print ISBN 978-80-908066-8-9; https://doi.org/10.46489/saeaois-04);
3. Dadak O.,Dorosh-Kizym M., Babych L.,Dorosh M. Current aspects of internet insurance in ukraine development and operation. Social and economic aspects of internet services market development. Monograph. Praha: OKTAN PRINT, 2021. 287 p. Fixed personal contribution of the authors – P. 274-287. (eBook ISBN 978-80-908066-9-6; Print ISBN 978-80-908066-8-9; https://doi.org/10.46489/saeaois-04).
Статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку
1. Dorosh-Kizym M., Dorosh M., Dadak O. Innovative methods of doing business in the tourism industry: realities and prospects // The world science of modernity. Problems and prospects of development. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference.
Paris, France 2021. Pp. 242-248.URL: https://isg-konf.com. Available at : DOI: 10.46299/
ISG.2021.I.XV
Статті у фахових виданняхУкраїни категорії Б
1. Чемерис в., Максим В., Душка В., Березівський Я.Основні тенденції та перспективи розвитку виробництва свинини у світі НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки", 2021, 22(96), 21-27.
2.  Максим В. Л., Соломонко Д. О., Литвин Р., Степанюк О. Економічна ефективність переробки органічних відходів тваринництва на біогумус. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2021. 23 (98). Подано до друку.
3.  Максим В., Чемерис В., Душка В. Стан та перспективи підвищення рівня забезпеченості основними видами продукції тваринництва в Україні. Науковий вісник
ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2021. 23 (97). Подано до друку.
4. Соломонко Д.О. Економічна ефективність переробки органічних відходів тваринництва на біогумус / В.Л. Максим, Д.О.Соломонко, Р.І. Литвин // Науковий вісник
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – 2021. – Том. 23, № 98. (подано до друку).
5. Do r o s h -Ki z ym M. , Do r o s h M. , Gr a b o v s k i y R . D i g i t a l t r e n d s : challengesandprospectsforbusiness Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Випуск 30/2021, С.45-55
6. Грабовський Р.С., Дорош-Кізим М.М., Дорош М.М., Дудяк Р.П. Проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи його покращення для сільських територій у Львівській області Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького.- Львів, 2021.- Т. 23.- №98.-С.120-130 3
7. Васильчак С.В. , Галаченко О.О, Дубина М.В. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток бізнесу: аспекти менеджменту. Формування ринкових відносин в Україні. 2021, 9(244). 52-61.
8. Березівський Я.П. Ідентифікація умов та чинників формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 63 C.31-35http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnykeconom/
article/view/966
9. Березівський Я.П. Економічні теорії конкуренції, які визначають умови та чинники формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки» 2021. № 4. С.
100-104.https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-296-4-16
10.БерезівськийЯ.П. Теоретично-методичніположенняінституційногозабезпечення технологічноїконкурентоспроможностіекономіки: сутність, функції, завданняProblems of Economy . 2021, Vol. 48 Issue 3, p35-41. 7p.
11.Березівський Я.П. Проблемні аспекти, пріоритети та засоби зміцнення фінансовоекономічної безпеки субєктів малого підприємництва в Україні Березівський Я П.,Р Л Лупак, ТГ Васильців, ОВ РудковськийПідприємництво і торгівля, 2021 С. 49-55http://
www.journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/784
12.Березівський Я. П. Системно-динамічні характеристики формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки. Бізнес Інформ. 2021. №7. C. 15–
21.https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-15-21
13.Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Васильців Т. Г., Березівський Я. П. Інституційно-інноваційні чинники технологічного розвитку національної економіки України в умовах глобальної інформатизації. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 103–112. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-1-103-112
14.TG Vasyltsiv, YM Antonyuk, YP Berezivskyi Directions of the state policy for intensification of bank lending development in the context of overcoming financial
imbalances and ensuring structural reforms in Ukraine!s economy- Economies' Horizons, 2020С.4-12http://eh.udpu.edu.ua/article/view/224548
15.Куницька-ІляшМ. В., БерезівськийЯ. П. Концептуально-методичніпідходидоіден-тифікаціїтипологічнихілогічно-структурних характеристик пріоритетних галузейнаціо-нальноїекономіки. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 17–23.https://doi.org/10.32983/2222-4459-
2021-4-17-23
16.Саламін О. С. Державне регулювання сільського господарства України. Економічний простір. 2021. Вип. 168. С. 44-48. https://doi.org/10.32782/2224-6282/168-7
17.Поперечний С. І., Саламін О. С. Актуальні проблеми становлення та розвитку аграрного ринку. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 52. С. 48 – 53. DOI: https://doi.org/ 10.32843/infrastruct52-8
18.Поперечний С. І., Саламін О. С. Ринкова адаптація сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». 2021.Т. 23. № 97. С. 36 – 40.
19.Чемерис, В., Душка, В., Максим, В., Янінович Й. Економічна та інвестиційна ефективність вирощування ставкової продукції аквакультури у сімейних фермерських господарствах України НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки & quot;, 2021, 22(95), 42-47. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9607
4
20.Куницька-Іляш М.В.,Наконечна Н. В., Лупак Р. Л .Пріоритети державної політики деофшоризації податківВісник Хмельницького національного університету, 2021. С. 252-254.DOI: 10.31891/2307-5740-2021-290-1-43
21.Куницька-ІляшМ.В., НаконечнаН. В., Лупак Р. Л .Політика протидії відмиванню коштів із використанням офшорних юрисдикцій як чинник зміцнення фінансової політики державиУкраїнськии журнал прикладної економіки.2021.Т.6. С.185 – 190
22.Куницька-Іляш М.В., Наукові погляди стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки Проблеми економіки. 2021. № 3. C.147-152DOI:10.32983/2222-0712-2021-3-147-152 https://www.proquest.com/openview/5cc1423892a68b14b208a8366c41878a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2048964
23.Куницька-Іляш М.В. Структурно-системні положення управління фінансовою безпекою галузей національної економіки Науково-виробничий журнал Держава та регіони Серія: Державне управління, 2021 р., No 1 (71) https://doi.org/ 10.32840/1813-3401.2021.1.8 http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2021/10.pdf
24.Соломонко Д.О. Музика П.М., Пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні в умовах європейської інтеграції // Музика П.М., Соломонко Д.О., Доманський А.Я. // Вісник Агрофорум. – 2021. – №12. – С.7-9

Дні студентської науки

2020

1.Чемерис, В., Душка, В., Дорош, М., і Максим, В. (2020).Експортний потенціал тваринницької галузі України.Економіка сільського госпо-дарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний жур-нал,6(3), 5-28.https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.01
2.Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T.,Lupak R., Shtec T.Trends of State Pol-icy to Improve Structural Characteristics of the Digital Economy Sector The WSB University in Poznan Research Journal. 2020. Vol. 89. P.41-54
3.Чемерис, В., Душка, В., Максим, В., Янінович Й. (2020). Економічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з вирощування продукції ставкової аквакультури в Україні. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки", 22(96), 42-47. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9607
4. Поперечний С. І., Саламін О. С. Актуальні проблеми державного регулювання сільського господарства України. Підприємництво та інновації. 2020. № 11-1. С. 107-113. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.16.
5.Саламін О.С. Тенденції розвитку сільського господарства та його державне регулювання. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія "Економічні науки". Львів. 2018. Т. 20. № 91. С. 14-18.
6.ЧемерисВ.А., ДушкаВ.І., МаксимВ.Л., ДорошМ.М. Export potential of the livestock breeding industry of Ukraine // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 6(3), 2020, Р. 5-28. 4. - DOI: 10.22004/AG.ECON.305562
7.Chemerys, V., Dushka, V., Maksym, V., & Dorosh-Kizym, M. (2020). Економічні передумови зростання виробництва молока в Україні. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні на-уки № 22(95), С. 15-21. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9503
8.Maksym, V., Chemerys, V., Dushka, V., & Berezivskyi, Y. (2020). Ос-новні тенденції та перспективи розвитку виробництва свинини у сві-ті. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Еконо-мічні науки", 22(96), 21-27. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9604
9.Chemerys, V., Dushka, V., Maksym, V., &Yaninovych, J. (2020). Еко-номічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з ви-рощування продукції ставкової аквакультури в Україні. НВ ЛНУ ве-теринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки", 22(96), 42-47. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9607

2019

1. Музика П.М. Аналіз стану та ефективності використання земе-льних ресурсів в УкраїніВчені записки Таврійського національ-ного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління30 (69),№ 4 (2) с. 45-54
2. ЮМ Музичка, ПМ Музика, ОО ДадакСтан та тенденції розвитку ринку аграрного страхування УкраїниНауковий вісник Львівсь-кого національного університету ветеринарної медицини та біо-технологій імені СЗ Ґжицького Т21 № 92 (1) С.125-128
3. Куницька-Іляш М. Лупак Р. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури як чинник відновлення економічного потенціалу розвитку сільських територій в УкраїніНауковий вісник Львів-ського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія економічні науки. 2019. Том 21. № 92. С. 96-100.
4. Дубина М.П., Васильчак С.В., Гринів Ю.О., Голаченко О.О. Державне регулювання інституційного середовища ділової ак-тивності в контексті інноваційного розвитку малого підприєм-ництва // Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні». Київ, 2019. №10 (221). С.184-188.

2018

1.Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. G., Lupak R. L.Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprisesScientific Bulletin of Polissia. 2018. № 2 (14), P. 2. P. 8-15.
2.Саламін О.С. Актуальні проблеми формування пріоритетних на-прямів державного регулювання сільського господарства. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжи-цького. Серія "Економічні науки". Львів. 2018. Т. 20. № 86. С. 62 - 68.
3.Саламін О.С. Тенденції розвитку сільського господарства та його державне регулювання. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія "Економічні нау-ки". Львів. 2018. Т. 20. № 91. С. 14-18.
4.Dubyna M., Vasylchak S., Solovii S., Vivcharuk O. Influence of the Direct Foreign Investment on the Sustainable Development of Regional Economy. MULTILANGUAGE SCIENCE JOURNAL Eurasian Academic Research Journal. Yerevan, 2018.11 (29). P. 6-13
5.Музика П.М.Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації УкраїниПМ Музика, ІЯ Коцюмбас, ГД Гарвас - Економіка АПК, 2018 №10 с. 64-71

2017

1.Куницька-Іляш М.В., Васильчак С.В., Дубина М.П. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2017. Т. 19, №76. С.19-25. (Серія «Економічні науки»).
2. Kunytska-Iliash M., Lupak R. Substantiation of the directions of structural reforms in the economy of Ukraine in the context of reali-zation of the state region and branch policy of import substitutionІнноваційна економіка. 2017.№ 7-8 (70). С. 39-45.
3.Дубина М.П. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Роль капітальних інве-стицій у розвитку економіки Львівської області// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2017. Т.2, №1 (49). С. 116-121. (Серія «Економіка»).
4.Саламін О. С. Державне регулювання сільського господарства в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної меди-цини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Економічні нау-ки". Львів, 2017. Т. 19. № 81. С. 64-69. URL: http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet81.
5.Саламін О. С. Актуальні проблеми становлення фермерських гос-подарств. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Економічні науки". Львів. 2017. Т. 19. № 76. С.91-95. URL: http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet7618.
6.Музика П. Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки. ПМ Музика, РМ Минів, КМ Гір-няк - Економіка АПК. Львів 2017 №7 с.15-23

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru