EN   UA

Logo01213 КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук Жила Микола Іванович

Контакти:
e-mail: pathology@lvet.edu.ua

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

- науковий напрям
«Патоморфологічна діагностика заразних і незаразних хвороб тварин і птиці та оцінка якості продуктів тваринного походження»
- результати впровадження
Патент на винахід: Спосіб лікування мікотоксикозів птиці розчином високочистого гіпохлориту натрію.
Патент на корисну модель: Спосіб лікування фузаріотоксикозів свиней розчином високочистого гіпохлориту натрію.
Патент на винахід: Мікроструктурний спосіб контролю якості м’ясної сировини у фаршах для пельменів.

Kojumbas G.I., Lemishevskyi V.M. The effect of probiotic feed additives on the digestive system of pigs / G. I. Kojumbas, V. M. Lemishevskyi // Industrial feed, № 4/2013 XXII – P. 36-42.

Lemishevskyi V. M. Pathomorphological characteristics and features of trichoepitelium in dogs / V. M. Lemishevskyi // Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S.Z Gzhytsky. Lviv. – 2016. T. 18, №1(65), Part 2. – P. 91-96.

Лемішевський В. М. Патоморфологічна характеристика і особливості трихоепітеліом у собак / В. М. Лемішевський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2016. Т. 18, №1 (65), Частина 2. – С. 91-96.

Лемішевський В. М. Патоморфологічна характеристика зрілої тератоми яєчника собаки – опис випадку / В. М. Лемішевський // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2017. Т. 3, №1(60) – С. 273-277 (ISSN 2518-7279).

Коцюмбас Г.І., Костинюк А.К., Лемішевський В.М. Морфологічні особливості та морфометричні показники слизової оболонки різних відділів кишечнику курей-бройлерів за згодовування кормів з пробіотичною добавкою / Г.І. Коцюмбас, А.К. Костинюк, В.М. Лемішевський. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2018. Т. 20, №87. – С. 98-107.

Kotsyumbas G.I, Lemishevskyi V.M, Kostynjuk A.K., The influence of probiotic fodder additives on the morphofunctional state of duodenum pigs / G.I Kotsyumbas, V.M Lemishevskyi, A.K Kostynjuk. / Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – 2018. Т. 20, №87. – С. 27-32.

Коцюмбас Г.І., Костинюк А.К., Лемішевський В.М. Морфологічні особливості та морфометричні показники слизової оболонки різних відділів кишечнику курей-бройлерів за згодовування кормів з пробіотичною добавкою / Г.І. Коцюмбас, А.К. Костинюк, В.М. Лемішевський. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – 2018. Т. 20, №87. – С. 98-107.

Kotsyumbas G.I, Lemishevskyi V.M, Kostynjuk A.K., The influence of probiotic fodder additives on the morphofunctional state of duodenum pigs / G.I Kotsyumbas, V.M Lemishevskyi, A.K Kostynjuk. / Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytsky. – 2018. Т. 20, №87. – С. 27-32.

Шкіль М.І. Морфофункціональна характеристика яєчників телиць при дії біологічно активних речовин./М.І.Шкіль.// Фізіологічний журнал . Т.61.-№3. - Київ. 2015. – С. 141( обл. –вид.арк.0,06).
Жила М.І. Шкіль М.І. Пономаренко С.П. Морфологічна характеристика внутрішніх огранів індиків призастосуванні препарату «Біотон».//Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. –2016. – Т.18, №2 (66), . – С.74–79(0,61 обліково-видавничих аркушів).
Коцюмбас Г.І Відтворювальна здатність і структурно-функціональний стан матки щурів, які споживали корм з 20% вмістом ГМ-сої / Г. І. Коцюмбас,І.М. Самсонюк, М.І Шкіль // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2017. .– Т.19, № 73. – С.126–130. . ISSN 2518–7554 print, ISSN 2518–1327 online. Обліково-видавничий аркуш 0,35.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru