EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

Навчальна практика із «Сучасних технологій викладання» у магістрантів «Освітніх, педагогічних наук» відбувалася в умовах дистанційного навчання. Для проведення підсумкової конференції було обрано нетрадиційну форму – фінальний етап втілення проєкту «Сучасна педагогіка: персоналії».

Детальніше: Презентація книги Григорія Васяновича «Інклюзія персоналістична» (захист навчальної практики...

8 червня 2022 року на факультеті громадського розвитку та здоров’я відбулася гостьова лекція «Науковий стиль. Типологія помилок у науковому тексті», яку провела Кутова Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». На занятті, що мало практично зорієнтований характер, також були присутні магістранти інших спеціальностей, викладачі.

Детальніше: Сприяння підвищенню якості наукової підготовки магістрантів

У Міжнародний день захисту дітей, 1 червня 2022 року, відбулася відкрита гостьова лекція «Критичне мислення викладача» авторства завідувача кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління, доктора педагогічних наук, професора АНТОНОВОЇ Олени Євгеніївни. Головним адресатом лекції були магістранти ОПП «Освітні, педагогічні науки», та не тільки. Тема критичного мислення, що поєднує водночас і медійний, і власне педагогічний, і філософський аспекти, – надзвичайно актуальна зокрема і з огляду на сучасну ситуацію невпинних інформаційних атак. Через це запропонована нашою гостею тема зацікавила і викладачів факультету громадського розвитку та здоров’я.
Детальніше: Критичне мислення, або «Cogito ergo sum» («Я мислю, отже, я існую»)

25 травня 2022 року відбулася гостьова лекція доктора психологічних наук, доцента, керівника секції психології кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету Ганни УЛУНОВОЇ здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» і викладачам факультету громадського розвитку та здоров’я.
Тема «Профілактика та корекція професійного вигорання у викладачів», підкріплена в сучасних українських реаліях тривалим інтенсивним стресом, для учасників заняття стала потужним інструментом психологічної підтримки.

Детальніше: Aliis inserviendo ipse consumor, або як викладачеві не «згоріти»

У роботі секції 7 «Вища освіта в полікультурному просторі» взяли участь здобувачі вищої освіти різних рівнів та спеціальностей, курсів.
Всі виголошені доповіді містили виклад актуальних проблем соціально-гуманітарних наук. Учасники конференції, які здобувають освіту за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»: Наталія Придворова, Олег Васьків, Олена Заяць, Оксана Зайцева, Тарас Пундяк, Зоряна Байовська – зробили акцент на професійно-педагогічній проблематиці, зокрема ціннісних гранях педагогічної риторики; навчально-виховних функціях сторітелінгу; актуальних аспектах полікультурної освіти; інтернеті як освітній інновації та використанні його засобів у навчанні; концепції майбутнього розвитку університету.

Детальніше: Дні студентської науки – 2022. Вища освіта в полікультурному просторі

Насправді викладач – це найбільш успішний студент. Цю нехитру істину успішно осягнули магістранти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» разом зі своєю професоркою Олесею Смолінською. Вони, в рамках вивчення освітнього компонента «Сучасні технології викладання» та відповідної навчальної практики, взяли участь у вебінарі «Освітня інфографіка», зорганізованому ТОВ «Академія цифрового розвитку».

Детальніше: Вчити і вчитися (імплементація результатів неформальної освіти в освітній процес)

1Сьогодні, 13.05.2022 року, на запрошення члена експертної ради стейкхолдерів нашої спеціальності п. Михайла Яворського, виконавчого директора Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців, магістранти ОП «Освітні, педагогічні науки» разом з гарантом, проф. Олесею Смолінською взяли участь у вебінарі Федерації роботодавців України «Методика розроблення професійних стандартів. Частина І. Аналіз професійної діяльності». Для викладачів володіння знаннями про розроблення стандартів важливе для підвищення усвідомленості кінцевих критеріїв ефективності вищої освіти, її результатів.
У ході вебінару, на основі оперативного тестування учасників, було уточнено суть професійного стандарту, відомості щодо процесу й учасників його розроблення. Особлива увага була звернена на процес експертизи і затвердження профстандартів.

  Детальніше: Співпрацюємо зі стейкхолдерами, роботодавцями

І ось знову відбувся випуск наших магістрів-педагогів. Їхнє навчання було дуже особливим, адже, вступивши в 2020, вже в пандемічний рік, завершують свій освітній цикл і далі в умовах карантинних обмежень.
Чимало було докладено і здобувачами, і нашими викладачами, щоби налагодити повноцінні комунікації (не відкрию таємниці, що довелося освоювати передавання емоцій з допомогою різноманітних емоджі, далеко не завжди в простір летів доречний смайлик, потім доводилося пояснювати).

Детальніше: Випуск – 2021 («Освітні, педагогічні науки»)

9 листопада 2021 року, в День української писемності та мови, викладачі кафедри філософії та педагогіки Смолінська О.Є., Черепанова С.О., Огірко О.В., Бартусяк П.М., Матієшин І.В., Семенів Б.С., Мачинська Н.І., Корнят В.С. разом із магістрантами ОПП «Освітні, педагогічні науки» Н. Придворовою, О. Васьківим, О. Зайцевою, З. Байовською, О. Заяць, Т. Пундяком, написавши Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, насолодившись стилістичними прийомами письменництва Юрія Андруховича, зібралися на круглий стіл.

Детальніше: Круглий стіл «Вища освіта України очима майбутніх викладачів»

Сьогодні, 29 жовтня 2021 року, відбулося перше, установче, засідання експертної ради стейкхолдерів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» у складі: Герцюк Дмитро Дмитрович – декан факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, голова ради; Середяк Лариса Володимирівна – голова Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, заступник голови ради; Сімонова Ірина Іллівна – доцент кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів, секретар ради, випускниця спеціальності; Яворський Михайло Степанович – виконавчий директор Львівського обласного об'єднання організацій роботодавців; Калин Мар’ян Миронович – заступник голови Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, випускник спеціальності.

Детальніше: «…треба миром, громадою обух сталить»

На кафедрі філософії та педагогіки з 11 жовтня до 19 листопада відбувається дистанційне стажування викладача ВСП Львівського фахового коледжу технологій та бізнесу НУХТ Ярошовича Володимира Івановича. Тема стажування - «Педагогічні технології та компетентність викладача закладу вищої освіти». Керівником стажування призначено проф. Олесю Смолінську.

>>Переглянути програму стажування<<

Детальніше: Стажування Ярошовича Володимира Івановича