EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

IMG 7ffe89e45de147b5fa5ab8260b3bb247 V

30 листопада 2023 року на факультеті економіки та менеджменту ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького відбулася дискусія, яку організували кафедра менеджменту і зокрема завідувач кафедри, доцент Богдан Батюк.

“Чи є в української освіти майбутнє?”

“Що є майбутнім для освіти?”

“Ким буде випускник майбутнього?”

Детальніше: Гостьова лекція-дискусія “Освіта майбутнього”

1

Проблема інклюзії у вищій освіті актуалізується в силу зростання кількості осіб з інвалідністю внаслідок воєнних дій в Україні, тому заклади вищої освіти повинні бути готовими до впровадження інклюзивних підходів, на жаль, ще раніше, ніж до навчання іноземців та/чи впровадження іномовних освітніх програм.

Детальніше: Інклюзія у вищій освіті: обговорення ОПП серед внутрішніх стейкхолдерів

Не «кругла» дата, не вперше в історії української педагогіки, не милуючись минулим, не забігаючи наперед, не масштабно, але й не мілко – все це й зродило ідею провести наукову зустріч-візію з амбітною назвою «(Не)перший Український Педагогічний Конгрес». Безперечно надихнули події 88-річної давності, коли у Львові зібралися ті українці, які, попри «почетвертованість» тогочасної України, намагалися сформувати цілісне бачення перспектив національної освітньої політики на чималий відтинок часу. Однак історія ще та жартівниця, тому ідеї та мотивація організаторів і учасників Того, Першого, Конгресу, залишилися близькими Нашому, (Не)першому.

MyCollages 19

Детальніше: Наукова зустріч «(Не)перший Український Педагогічний Конгрес». ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2...

У середу, 04 жовтня 2023 р. з 16 год до 17 год у режимі відеоконференції відбудеться відкрита зустріч експертної групи з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» з усіма охочими.
Мета зустрічі – обговорення удосконалення освітньої програми з усіма зацікавленими учасниками освітнього процесу.
Запрошуємо на зустріч з експертною групою.

Відкрита зустріч з експертами:
ID 21152 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, ОП "Освітні, педагогічні науки"
Час: 04 жовтня 2023 16:00
Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/74137997810?pwd=PsGvbcyCexDuwwO4Pl7cq2Ky9Oyav8.1
Ідентифікатор конференції: 741 3799 7810
Пароль: 2023

Детальніше: ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДКРИТУ ЗУСТРІЧ

З 04 по 06 жовтня 2023 року дистанційно здійснюватиметься акредитаційна експертиза освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Детальніше: АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

1
25 вересня 2023 року, згідно із прийнятим регламентом взаємодії, відбулася чергова зустріч учасників відкритого постійнодіючого науково-методичного семінару «Ініціатива якості освітніх програм». Потреба в обговоренні назрілих питань підвищення якості реалізації освітніх програм як у контексті тривалих воєнних подій, так і щодо нових викликів, – все це стало предметом уваги представниць академічної спільноти з різних куточків України (СумДУ, ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, УДУ імені Михайла Драгоманова, НУ «Одеська політехніка», ТНПУ імені Володимира Гнатюка).

Детальніше: Відкритий постійнодіючий науково-методичний семінар «Ініціатива якості освітніх програм»:...

24 08 2023
Система підвищення кваліфікації, що давно існує у сфері освіти, у 2019 році зазнала суттєвих змін, оскільки саме тоді постановою Кабінету Міністрів України від 21серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» був затверджений «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», згідно з яким визначено нову тривалість (6 кредитів, 180 годин), вимоги, урізноматінено форми підвищення кваліфікації викладачів, зокрема визначено інституційну (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальну, на робочому місці, на виробництві тощо та можливість їх поєднання.

Детальніше: СЕРПНЕВІ ПІДСУМКИ

11
Коли плине ріка життя, ніхто особливо не замислюється про ті краплі, які її наповнюють, однак деколи стається так, що окремі миттєвості зблискують якимись особливими барвами.
Такий метафоричний вступ навіяний непересічною подією, що відбулася нині, 8 червня 2023 року в нашому університеті. Народження нової книги, як і людини, дає неймовірне відчуття початку, коли і тривожно, і радісно водночас. Тривожно, бо хочеться, що те нове розвивалося і йшло між люди легко; а радісно, бо розумієш, що появилися нові надії, ґрунтовані на вагомій платформі самовідданої праці. Доктор філософських наук Світлана Олександрівна Черепанова подарувала нашому університету, як і іншим університетам України самобутню навчальну книгу «Філософія освіти. Лекції. Практикум».

Детальніше: Миті, з яких складається життя

Хмельн сертифікат 1

Здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти є певним рубежем, на радянському аналогу якого формальна освіта найчастіше завершувалася, тоді навіть існувало поняття «незакінчена вища освіта», з якою ще не так давно плутали бакалаврат. З огляду на це навчання в магістратурі від початку впровадження ступеневої освіти було самозрозумілим етапом т.зв. «закінчення» вищої освіти. Однак, із плином часу, магістерський ступінь поступово «відклеювався» від бакалаврського, чому немало сприяло, на мою думку, запровадження перехресного вступу, а, згодом, започаткування ЄВІ, ЄФВВ. Тепер є розуміння того, що магістратура – інший етап здобуття освіти, що, по-перше, не повинен слідувати за бакалаврським; по-друге, що навчання за магістерським рівнем дає змогу розширити професійні можливості; по-третє, що це – одна із форм перекваліфікації. Аналіз складу здобувачів магістерської програми «Освітні, педагогічні науки», що навчаються і за денною, і за заочною формами, свідчить про те, що рішення про навчання ухвалювали дорослі, свідомо активуючи відповідні мотиви й інтереси.

Детальніше: До питання переосмислення ролі магістратури

1
30 травня 2023 р. відбулося чергове засідання відкритого постійнодіючого науково-методичного семінару «Ініціатива якості освітніх програм».

Детальніше: Ініціатива якості освітніх програм

1

Повноцінний розвиток університетської освіти складно уявити поза межами інтелектуалізації потенціалу викладання. Показна самозрозумілість того, що науковий ступінь з будь-якої галузі знань тепер розпочинається словосполученням «доктор філософії», а викладач будь-якого фаху стає педагогом за фактом діяльності в закладі освіти, радше є окозамилюванням без реального наповнення університетського простору науковими надбаннями філософії та педагогіки. Через це кафедра філософії та педагогіки, орієнтуючись на своє прагнення «здійснювати просвіту», провела відкритий науковий семінар, куди запросили провідних науковців нашого університету.

Детальніше: Філософія та педагогіка як любов та мистецтво: відкритий науковий семінар кафедри філософії та...