EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

ГУНЧАК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ – завідувач кафедри фармакології та токсикології, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент  НААН України, академік АН вищої освіти України, заслужений працівник освіти України.

Освіта:  вища, у 1981 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Всмоктування нітратів і нітритів у тонкому кишечнику молодняка великої рогатої худоби» (0300.13 – фізіологія людини і тварин). У 2005 році захищено дисертацію на присвоєння наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. З 1996 року – доцент, а з 2006 року – професор кафедри фармакології та токсикології.

Кар’єра: У період з 1987 по 1990рр. виконував обов’язки декана факультету громадських професій; 1991-1998 – учений секретар вченої ради академії (інституту). У період з 1998 по 2009 рр. – проректор з навчальної роботи, перший проректор. У 2009 році на конкурсній основі був обраний ректором Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. На цій  посаді пропрацював до травня 2013 року. З червня 2010 року і по д.ч. завідувач кафедрою фармакології та токсикології вищеназваного навчального закладу.

Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, ветеринарна фармація, розробка і впровадження у практику нових безпечних засобів для профілактики і лікування захворювань тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 400 наукових праць, серед яких – наукові публікації включені до міжнародних наукометричних баз – 40, до переліку фахових видань  МОН України – 100. Автор і співавтор 12 довідників, навчальних посібників, практикумів. Є укладачем і розробником більше 50 навчально-методичних і науково-практичних рекомендацій.

Підвищення кваліфікації:  Вроцлавський природничий університет (Польща). Сертифікат  від 4 лютого 2019 року MDDD0000.0722.22.2018. Тема: «Удосконалення практичних навиків та освоєння сучасних методів дослідження впливу ліків на організм тварин.»

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна фармакологія

Ветеринарна токсикологія

Ветеринарна фармація

Клінічна фармакологія

Наукометрія:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204548338

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38693132

Publons: https://publons.com/researcher/2103367/vasyl-hunchak/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CH6QG18AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3760-5790

Додаткові відомості:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


4

ВАСІВ РОСТИСЛАВ ОРЕСТОВИЧ - заступний завідувача кафедри фармакології та токсикології, кандидат ветеринарних наук, доцент.

Освіта: вища, у 1998 році закінчив Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина».  У вступив до аспірантури на кафедрі фармакології та токсикології. По закінченню якою захистив дисертаційну роботу за темою: «Нітратно-нітритний токсикоз молодняку великої рогатої худоби і вплив піридоксину гідрохлориду та аскорбінової кислоти на його розвиток» за спеціальність 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. На основі всеприлюдненого захисту рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 12.11.2003 видано диплом кандидат ветеринарних наук ДК № 020802.

Кар’єра: З 1993 р. по 1998 р. студент факультету ветеринарної медицини Львівської державної академії ветеринарної медицини. Після закінчення працював на посаді ветеринарного лікаря по січень 1999 ЗАТ «Цунів». с. Заверечиця, Городоцького району, Львівської області. Вступив в аспірантуру при кафедри фармакології та токсикології після закінчення якої працював на посаді асистенту кафедри. З 2002 по 2006 рік асистент кафедри фармакології та токсикології. З липня 2006 - 2008 року – старший викладач цієї ж кафедри. З 2009 року Рішенням Атестаційної колегії  Міністерство освіти і науки України від 19.02.2009 присвоєно вчене звання доцент кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 12 ДЦ № 022226.

Коло наукових інтересі: розробка та впровадження нових лікарських засобів, технологія виготовлення лікарських форм, особливості ветеринарної фармації.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 100 наукових праць, серед яких – наукові публікації включені до міжнародних наукометричних баз, до переліку фахових видань МОН України. Автор і співавтор довідників, навчальних посібників, практикумів. Є укладачем і розробником навчально-методичних і науково-практичних рекомендацій.

Підвищення кваліфікації:  Вроцлавський природничий університет з 4 лютого  по 4 березня 2019 року. «Дидактика та наукові підходи у вирішенні проблем ветеринарного забезпечення галузі» MDDD0000/0721/1/2019, Вроцлав 01.03.2019, 6,0 ECTS. (180 год.). Республіка Польща.

Люблінський природничий університет з 1 березня по 1 квітня 2021 року. «Удосконалення практичних навиків та освоєння сучасних методів дослідження впливу ліків на організм тварин на основі хроматографії та аналітично-екстракційного методу» WZF/35/2021 Люблін 15.04.2021, 6,0 ECTS (180 год.). Республіка Польща.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна фармакологія

Ветеринарна фармакологія та фармацевтичні технології

Ветеринарна фармацевтична справа

Клінічна фармакологія

Наукометрія

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=d9nqKgYAAAAJ

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/38693057

Orcid https://orcid.org/0009-0005-6636-3431


5

СЛОБОДЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – доцент кафедри фармакології та токсикології, кандидат ветеринарних наук, доктор філософії.

Освіта: вища, у  1999 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. По закінченню навчання працювала у Львівському обласному управлінні «Львівзооветпромпостач» на посаді ветеринарного спеціаліста ІІ категорії товарного складу. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі «Офлодерм» при гнійно-некротичних ураженнях шкіри» за спеціальність 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Кар'єра: З 1999-2002 роки – аспірант кафедри фармакології та патологічної фізіології університету, з 2003- 2006– асистент кафедри фармакології та токсикології. З липня 2006 - 2008 року – старший викладач кафедри фармакології та токсикології університету. З 2008 року і по сьогодні - доцент кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересі: ветеринарна токсикологія, лікарські та отруйні рослини, ветеринарна фармакологія; розробка та апробація лікарських засобів рослинного та синтетичного походжень, вивчення їх фармакологічних та токсичних параметрів.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 60 наукових статей, з яких: наукові публікації включені у науково метричні бази – 7; наукові публікації, які включені до переліку фахових видань МОН України – 33; інші наукові публікації (тези, студентські) – 19; технічні умови – 2; інформаційний листок – 1; патенти на винаходи – 4; патенти на корисну модель – 7; довідник – 2; практикум – 3; навчальний посібник- 15, 1 з них – Гриф МОН України; навчально-методичний посібник – 11; методичні рекомендації – 11; довідник – 2.

Підвищення кваліфікації: З 28.04.2014 по 28.05.2014 рр. - місячне стажування в м. Оструда (Республіка Польща) на базі ветеринарної лабораторії SLW BIOLAB. З 24 квітня 2017 року по 05 травня 2017 року на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького -  підвищення кваліфікаціїї щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Свідоцтво СС 00493706/002988-17. З 2 березня 2020 року по 13 березня 2020 року -  Національний університет біоресурсів і природовикористання України за такою програмою: вивчення сучасних підходів в контексті ведення лекцій із дисциплін «Ветеринарна фармакологія» та «Ветеринарна токсикологія» на факультеті ветеринарної медицини; вивчення методів активізації та інтенсифікації проведення лабораторних занять з дисциплін «Ветеринарна фармакологія» та «Ветеринарна токсикологія»; освоєння сучасних методів проведення контролю знань та практичних навиків студентів, а також самостійної роботи та індивідуальних завдань з дисциплін «Ветеринарна фармакологія» та «Ветеринарна токсикологія»; вивчення питань організації навчального процесу в розрізі магістерської програми «Ветеринарна фармація».  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС  00493706/011789-20. У 2020 році (в системі онлайн) - підвищення кваліфікації СП №05408289/2285-20 у Сумському державному університеті (назва програми): «Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти» за такою програмою: організація спільної роботи з документами Microsoft; застосування засобів Microsoft для організації та контролю знань студентів; використання інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища; використання універсального цифрового блокноту Microsoft One Note для створення та впорядкування навчального контенту. 3 1 травня – 7 червня 2021 року  (в системі онлайн) -  підвищення кваліфікації на тему: «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle. (Люблін, Польща), ЕS №6259/2021.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна токсикологія.

Лікарські та отруйні рослини.

Наукометрія:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=JCWZhfcAAAAJ

Додаткові відомості:E-mail: slobodjuknm@gmail.com


9 Винярська Алла - доцент кафедри фармакології та токсикології .

Освіта:
- Львівська академія ветеринарної медицини (1995р)
- аспірантура Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького (Кандидат ветеринарних наук, 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія «Застосування тетравіту та метіфену тільним коровам для попередження негативної дії нітратів на організм новонароджених телят», Від ДК №039380, від 15.02.2007 р., Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького Міністерства аграрної політики України, Рішеннім Вищої атестаційної комісії України від 15 лютого 2007 р.(протокол № 14-09/2)
- підготовка до захисту наукової роботи на ступінь: доктор ветеринарних наук.
Кар’єра:
З 2003р до сьогодні доцент кафедри фармакології та токсикології (Доцент кафедри фармакології та токсикології, 12ДП №035343, Рішенням Атестаційної комісії від 31 травня 2013 р. протокол № 5/02-Д Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). Досвід роботи відповідний до пропонованої посади.
Голова ГО «Комітет Захисту Університету».
Координатор Палати лікарів ветеринарної медицини Польщі в Україні (з березня 2022р.).
Коло наукових інтересів:
Організатор:
- міжнародного семінар «Діагностика у дерматології» 10 травня 2014р
- міжнародної науково-практична конференції «Сучасні підходи до профілактики та лікування захворювань сільськогосподарських тварин. Перспективи створення приватної ветеринарної служби» 13 червня 2014р.
Участь у конференціях, тренінгах, круглих столах та розробках програм:

- «Hucul horse in the culture of Carpathians» Cross – border CooperationProgramme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013. 12-18.05.2014
- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи допрофілактики та лікування захворювань сільськогосподарських тварин. Перспективи створення приватної ветеринарної служби» 13 червня 2014р.
- Training «Origins, types, trends of selection and use of the hucul breed horses»
Cross – border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013. 28-30.10.2014р
- «Metody prygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekscie polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej» Cross – border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013. 10-16.11.2014р.
- Участь у засіданнях робочої комісії Міської ради щодо безпритульних тварин, 2014р.
- Конференція присвячена 135-річчю заснування кафедри хірургії зі школою підковування коней та клінікою-стаціонаром для тварин при Цісарсько- королівській школі у Львові, червень 2019р
Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):
● Вармінсько-Мазурський Університет, Республіка Польща, 2016р, 2018р
● Головна школа сільського господарства в Варшаві, Республіка Польща,
2019р.
Участь у міжнародних наукових та освітніх проектах:
1. Програма Еразмус+ 2017-1-PL-КА103-035617. Еразмус код: UA Lviv 79010, код ISCED 0841. Польща, Вармінсько-Мазурський Університет, тема: Особливості фармакокінетичних процесів хімічних сполук у коней різних порід.
2. «Innovative Approach to Historical Heritage: Scientific Heritage of Veterinary Medicine of the Ukrainian-Polish Borderlands (Iноваційний підхід до історичної спадщини: наукова спадщина ветеринарної медицини українсько-польського пограниччя)» в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Номер проекту: PBU3/1055. Керівник проекту.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Ветеринарна фармакологія
Лікарські та отруйні рослини.

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53882046200

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/HOH-3200-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wiaiRdcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0788-6962


8

ХАРІВ ІВАН ІВАНОВИЧ – доцент кафедри фармакології та токсикології, кандидат біологічних наук.

Освіта:  вища, у 1983 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження біохімічного складу сурфактанту легень у ВРХ» за спеціальністю: 06.00.25 – біохімія (Львів). Диплом – КН №000997, від 23 квітня 1992р.. м Атестат доцента отримав 19 червня 2003р. протокол №3/35 Д (ДЦ №008046).

Кар’єра: З 1977р. по 1983р. студент факультету ветеринарної медицини Львівського зооветеринарного інституту. З 1983р. по 1984р. працював головним лікарем в спецгоспі імені «Дзержинського», с. Подорожнє, Стрийського району. З 1984р. по 1985р. служив в лавах Радянської армії. З 1985р. по 1987р. продовжував працювати в спецгоспі імені «Дзержинського». З 1987р. по 1889р. працював старшим лаборантом в науково дослідній контрольній лабораторії ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів. З 1989р. по 1991р. аспірант кафедри фармакології та патофізіології Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. З 1992р. – асистент кафедри фармакології та токсикології. На посаду старшого викладача рекомендований Вченою радою факультету ветеринарної медицини за результатами відкритого голосування (протокол № 7 від 15 червня 2000 р.). З 2002 року переведений доцентом кафедри фармакології та патологічної фізіології.

Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, ветеринарна фармація, ветеринарна токсикологія, екобезпека ветеринарних препаратів, розробка і впровадження у практику нових безпечних засобів для профілактики і лікування захворювань тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 380 наукових праць, серед яких – наукові публікації включені до міжнародних наукометричних баз – 35, до переліку фахових видань  МОН України – 150. Автор і співавтор 10 довідників, навчальних посібників, практикумів. Є укладачем і розробником більше 45 навчально-методичних і науково-практичних рекомендацій.

Підвищення кваліфікації:  Люблінський природничий університет (Польща). Сертифікат  від 15 квітня 2021 року WZF/36/2021. Тема: «Освоєння сучасних методів дослідження впливу ліків на організм тварин»; Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (Львів). Сертифікат від 15 червня 2023 року ДСТУ TN ISO/IES 17025:2019 та ДСТУ TN ISO/IES 17043:2017.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна фармакологія

Ветеринарна токсикологія

Ветеринарна фармацевтична справа

Екологічна токсикологія

Водна токсикологія

Токсикологія харчових продуктів

Фармакологія та санаторно-курортне лікування

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202382631

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/1633647

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rFIdhXoAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3763-3955


1667387340632 1

ЛЕСЬКІВ ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА – доцент кафедри фармакології та токсикології, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 2009 році – закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Ветеринарна медицина” та здобула кваліфікацію спеціаліста ветеринарної медицини. У 2009-2012 роках – навчалася в аспірантурі на кафедрі фармакології та токсикології        Львівського національного університету ветеринарної медицини та          біотехнологій імені С. З. Ґжицького (спеціальність 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія). Дисертацію захистила 2013 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Дисертаційна робота на тему: «Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної системи інтактних свиней і при хронічному нітратно-нітритному токсикозі» подана на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Кар’єра:  З 2013 року – асистент кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2019 року до сьогодні – доцент кафедри фармакології та токсикології     Львівського національного університету ветеринарної медицини та      біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF.
Коло наукових інтересів: ветеринарна фармакологія, токсикологія.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 30 наукових статей, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази-7; наукові публікацї включені до переліку фахових видань МОН України-13; інші наукові праці-10;  навчальні посібники-5.
Підвищення кваліфікації: Вроцлавський природничий університет (м. Вроцлав, Польща). Тема: "Визначення вмісту важких металів у компонентах навколишнього середовища" 14. 12. 2018. р.  Сумський державний університет. Тема: "Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти".  Університет економіки та права "Крок". "Поліактивність професійного розвитку викладачів в умовах реальності" 30.11.2021 р.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
ветеринарна фармакологія;
ветеринарна токсикологія.

E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58804510600

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HOH-3303-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P9r2DQkAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3763-3955


6

СОЛТИС МАРІЯ ПЕТРІВНА – асистент кафедри фармакології та токсикології.

Освіта: вища, у 2015 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2021 році захистила дисертацію на тему: «Фармако-токсикологічна та антибактеріальна дія препарату на основі гіпохлориту натрію», за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

Кар'єра: з 2016р. працюю старшим лаборантом кафедри фармакології та токсикології.  З 2022 р. – асистент кафедри фармакології та токсикології.

Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, розробка і впровадження нових безпечних засобів для профілактики і лікування захворювань тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано 7 статтей, з них  5 - у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у наукових фахових виданнях України, включених до переліку ДАК України, 1 стаття у періодичних наукових виданнях держав Європейського Союзу, технічні умови на препарат, патент України на корисну модель.

Додаткові відомості:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AKKJWFfkdT4qZ2PIM9TTZrwRDC_EKVS4c-kgJvtSpd_3xMIL7_Sa8vpeglvg2sVr87nbOs3-uLIudoRK2py6vckZBGaEAnflFCbVFx9XDMpMb1T_3u_neQ&user=Ts_lIO8AAAAJ

ORCID: https/orsid.org/ 0009-0001-7144-1810

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


7Назарук Надія Ярославівна - старший лаборант кафедри фармакології та токсикологіїї 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru