EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Підручники, навчальні посібники

2017

 1. Буцяк А.А., Градович Н.І., Сухорська О.П. Основи загальної екології : навчальний посібник для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». 2017. 136 с. Кількість обліково-видавничих аркушів – 8,0.
 2. Сухорська О.П., Мацуська О.В., Градович Н.І. Урбоекологія : навчально-методичний посібник для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Львів. 2017. 120 с. Кількість обліково-видавничих аркушів – 7,5. 
 3. Янович Д.О., Параняк Р.П., Віщур В.Я. Основи біобезпеки і біоетики : навчальний посібник. Львів : ЛНВМБ імені С.З. Гжицького, 2017. 72 с. Кількість обліково-видавничих аркушів – 4,23.
 4. Параняк Р.П., Янович Д.О., Ковальчук Н.А. Основи біобезпеки і екологічної біоетики : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузь знань 10 «Природничі науки», освітній ступінь – магістр. Львів : ЛНВМБ імені С.З. Гжицького, 2017. 85 с.
 5. Параняк Р.П., Сухорська О.П., Янович Д.О., Градович Н.І. Екологія у ветеринарній медицині: навчальний посібник для студентів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». 2017. 98 с. Кількість обліково-видавничих аркушів – 5,76. 
 6. Калин Б.М., Кропивка С.Й. Екологічний туризм і рекреація : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2017. 90 с. Кількість обліково-видавничих аркушів – 5,29. 

2018

 1. Калин Б.М., Віщур В.Я. Геологія з основами геоморфології : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2018. 90 с.
 2. Калин Б.М., Градович Н.І. Моніторинг навколишнього середовища : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2018. 120 с.
 3. Сухорська О.П. Основи загальної екології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр» Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2018. 86 с.
 4. Сухорська О.П., Параняк Р.П., Градович Н.І. Основи наукової діяльності : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС «Бакалавр». Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2018. 92 с.
 5. Мацуська О.В., Кропивка С.Й. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС «Бакалавр». Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2018. 80 с.

2019

 1. Буцяк А.А., Градович Н.І. Екологія біологічних систем: практикум. Навчальний посібник. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. 125 с.
 2. Градович Н.І., Кропивка С.Й. Генетична екологія : навчальний посібник. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. 108 с.
 3. Калин Б.М., Віщур В.Я. Геологія з основами геоморфології: практикум. Навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. 110 с.
 4. Параняк Р.П., Колішицький З.В., Литвин Н.А. Навчальний посібник з екології людини : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. 92 с.
 5. Параняк Р.П., Сухорська О.П. , Градович Н.І. Основи загальної екології : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. 104 с.
 6. Параняк Р.П., Кропивка С.Й. Основи біобезпеки і екологічної біоетики : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2019. 103 с.

2020

 1. Литвин Н.А., Калин Б.М., Максішко Л.М., Руденко О.П. Метеорологія і кліматологія : навчальний посібник. Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2020. 168 с.
 2. Сухорська О.П., Градович Н.І. Загальна екологія : навчальний посібник для виконання лабораторно-практичних завдань для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2020. 134 с.
 3. Сухорська О. П., Параняк Р.П. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2020. 96 с.
 4. Мацуська О.В. : навчальний посібник для виконання лабораторних занять з дисципліни «Утилізація та рекуперація відходів» для студентів спеціальності 101 «Екологія». Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2020. 72 с.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru