EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Високий науковий рівень викладачів кафедри щорічно представляється на конференціях. Зокрема прийнято участь в наступних конференціях та семінарах:

1. Цісарик О.Й., Сливка І.М., Мусій Л.Я. Розроблення технології м’якого сирного продукту з нутовим борошном. Тези доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості. Тернопіль, 2023 р. С. 26-28.
2. Мусій Л.Я., Цісарик О.Й., Сливка І.М. Використання насіння соняшника у технології йогурту. Програма та тези матеріалів ХII Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції». Київ, 2023. С. 251-253.
3. Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Ваврисевич Я. С., Дудко В.Р., Щур М.І. Нові види солодких кисломолочних напоїв з використанням сиропів лікувально-профілактичного призначення. Теорія модернізації в контексті сучасної світової науки: матеріали I Міжнародної наукової конференції, Полтава, 23 червня 2023. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 152–157.
4. Демчук О., Дубинська А., Михайлицька О. Проект цехів виготовлення м’яких сирів. Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького: Тези доповідей конференції. Львів, 4–5 травня 2023. Львів, 2023. С. 92–95.
5. Наговська В., Михайлицька О., Сливка Н., Білик О. Розроблення технології кисломолочного напою зі спельтою. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті. Львів, 18‒20 травня 2023. Львів : Простір-М, 2023. С. 236–241.
6. Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Варивода Ю. Ю., Воськало В. А. Застосування нових біодобавок як смакових складників у молочних продуктах лікувально-профілактичного спрямування. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. Тернопіль, 7 липня 2023. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2023. С. 121–123.
7. Цісарик О.Й., Скульська І.В., Гуменецький М.М. Розроблення технології м’якого сиру з мигдалем. Стан і перспективи харчової науки та промисловості: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної конференції. (Тернопіль 28–29 вересня 2023 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя, 2023. 126 с.
8. Цісарик О.Й., Скульська І.В., Гуменецький М.М. Виготовлення мʼякого сиру Petit-suisse з мигдалем. Збірник тез «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості» (Миколаїв 09-10 листопада 2023 року) / М-во освіти і науки України, Миколаївський національний аграрний університет.
9. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я., Сливка І.М. Розроблення технології сиркових виробів з використанням рослинної сировини. Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості. Тернопіль, 2022 р. С. 22-23.
10. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я., Коваль Г.М., Сливка І.М. Розроблення технології йогурту з геродієтичними властивостями. Програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції». Київ, 2022. С. 238-240.
11. Gachak Yu.R., Binkevich V.Ya., Mykhailytska O.R. Veterinary and sanitary inspection of oil and milk fruit with phytosyrup "nut" and its technological examination. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. April 13–15, 2022. Pp. 66–72.
12. Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Маланчук Н.І. Нові види кріопорошків як біодобавки у молочних продуктах лікувально-профілактичного призначення. Modern research in world science. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. Lviv, Ukraine. October 2-4, 2022. Pp. 231–234.
13. Браткiвська П., Михайлицька О. Сучасний стан харчової промисловості України. Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (до 30-річчя від створення факультету харчових технологій та біотехнології): Тези доповідей конференції. Львів, 10–11 листопада 2022. 2022. С. 58–61.
14. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я., Сливка І.М. Використання вівсяних висівок у технології йогурту геродієтичного призначення. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Хімія, Біо- і Нанотехнології, Екологія та Економіка в Харчовій та Косметичній Промисловості», 2021 р. С. 26-28.
15. Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Пухнатий В.В., Романів Р.В. Застосування нових фітосиропів як смакових добавок у молочних продуктах лікувально-профілактичного спрямування. Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua” (Kyiv, Ukraine, February 20-22, 2021). Pp. 198–200.
16. Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Сливка І.М., Чикачова І.І., Козловець М.О. Застосування фітодобавок при виробництві сиркових мас. Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 листопада 2021 р., Харків, 2021. С. 19–20.

Участь у наукових заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах) та виставках.

1. Конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості», Миколаїв 09-10 листопада 2023 року.
2. ХII Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції». Київ, 7 листопада 2023 р.
VII Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і перспективи харчової науки та промисловості». Тернопіль, 28–29 вересня 2023 р.
3. I Міжнародна наукова конференція «Теорія модернізації в контексті сучасної світової науки», Полтава, 23 червня 2023.
4. Конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького», Львів, 4–5 травня 2023.
5. Міжнародна науково-практична конференція «Географічна освіта і наука: виклики і поступ», присвячена 140-річчю географії у Львівському університеті, Львів, 18‒20 травня 2023.
6. V Міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень», Тернопіль, 7 липня 2023.
7. Конференція у Миколаївському національному аграрному університеті «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості», Миколаїв, 09-10 листопада 2023 року).
8. Студентська конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького», до 30-річчя від створення факультету харчових технологій та біотехнології. Львів, 10-11 листопада 2022 р.
9. ХI Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції». Київ, 8 листопада 2022 р.
10. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Стан і перспективи харчової науки та промисловості». Тернопіль, 22–23 вересня 2022 р.
11. Вебінар «Web of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності». 5 травня 2022 р.
12. Вебінар «Профіль установи: створення, корегування, використання». 10 травня 2022 р.
13. The 10th International scientific and practical conference «International scientific innovations in human life». Manchester, United Kingdom, April13-15, 2022;
14. The 7th International scientific and practical conference «Modern research in world science». SPC «Sci-conf.com.ua», Lviv, Ukraine, October 2-4, 2022.
15. Студентська конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького», присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», 13 травня 2021 р.
16. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Хімія, Біо- і Нанотехнології, Екологія та Економіка в Харчовій та Косметичній Промисловості», 18-19 листопада 2021 р.
17. IX Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування», 19-22 вересня 2021 р.
18. 6th International scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development», Kyiv, Ukraine, 20-22 February, 2021;
19. Вебінар «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» від науково-навчального центру компанії «Наукові публікації – Publ.Science», 18-21 травня 2021 р.
20. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості» (18-19 листопада 2021 р., Харків).
21. The 5 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development”. BoScience Publisher, Chicago, USA, October 28-30, 2021.
22. Proceedings of III International Scientific and Practical Conference INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE. Vancouver. Canada, 4-6 November 2021.
23. XVI міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології»: матеріали студентів та аспірантів. м. Львів, 27-29 квітня 2020 р.
24. The 5th International scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science», Vancouver, Canada, January 22-24, 2020.
25. The 5th International scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects», Kharkiv, Ukraine, April 12-14, 2020.
26. Міжнародна наукова конференція «Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії» 22 травня 2020, м. Суми.
27. Міжнародна науково-практична конференція «Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва», присвячена 100-річчю створення кафедри хімії Білоцерківського НАУ та 90-річчя від дня народження академіка Кононського О.І. (14-15 травня 2020 р.).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru