EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна

м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-97 
е-mail: meatoil@lvet.edu.ua

 

 

1

Технологічна практика здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Харчові технології» першого бакалаврського рівня з галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології» і відбувається відповідно до навчального плану та укладених договорів про співпрацю з провідними підприємствами галузі. Метою технологічної практики є одержання первинних професійних знань за фахом у процесі ознайомлення з підприємствами харчової промисловості.

Детальніше: Технологічна практика для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 181...