EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 Практика >>переглянути<<

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт <<переглянути>>

Навчальні посібники, методичні рекомендації та вказівки

 1. Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р., Сливка Н.Б., Турчин І.М. Технологія молочних продуктів з вторинної сировини: Навчальний посібник з грифом МАПП. – Львів, Ліга-Прес, 2014. – 350 с.
 2. Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р., Турчин І.М. Словник-довідник термінів молочної галузі. – Львів, 2014. – 257 с.
 3. Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р., Сливка Н.Б., Турчин І.М. Сироробство: словник-довідник. – Львів, 2014. − 224 с.
 4. Гачак Ю.Р., Цісарик О.Й., Сливка Н.Б. Наговська В.О., Варивода Ю.Ю. Молочні продукти лікувально-профілактичного призначення. Видання 2-ге, доповнене. – Львів, 2015. – 160 с
 5. Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Турчин І.М., Сливка Н.Б. Технологія молока і молочних продуктів: Лабораторний практикум. – Львів, 2016. – 130 с. Гриф МАПП, рекомендовано Вченою радою ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького.
 6. Кравців Р.Й., Наговська в.О., Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б. Виробництво масла і спредів. Навч. посібник для внз (гриф МААП України). – Вид. Львів, 2010. – 184 с.
 7. Козак М.в., Наговська в.О., Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б., Бондарчук О.В. Виробництво масла і спредів. Навч. посібник для внз (гриф МААП України). – Вид. 2-е, доповнене.– Львів, 2015. – 200 с.
 8. Козак М.в., Гачак Ю.Р., Остап’юк Ю.І. Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль молока та молочних продуктів. Посібник (Гриф МОН України). – видання 2-е, доповнене. – Львів, 2015. – 360 с.
 9. Козак М.в., Наговська в.О., Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б., Бондарчук О.В. Виробництво молочних консервів. Навч. посібник для внз (гриф МААП України). – Вид. 2-е.– Львів, 2015. – 200 с.
 10. Наговська В.О., Гачак Ю.Р. Виробництво сирів на молочних заводах невеликої потужності Навчальний посібник. – Львів, 2016 – 156 с.
 11. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технолого-біохімічні особливості полісахаридів. Розділ «Камеді»: Навчальний посібник. – Львів, 2016. – 76 с.
 12. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технолого-біохімічні особливості полісахаридів. Розділ «Хітин. Похідні хітину»: Навчальний посібник. – Львів, 2016. – 52 с.
 13. Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Турчин І.М., Сливка Н.Б. Технологія молока і молочних продуктів: Лабораторний практикум. – Львів, 2016. – 130 с. Гриф МАПП, рекомендовано вченою радою ЛНУВМ імені С.З Гжицького .
 14. Бомба М.Л., Білонога Ю.Л., Івашків Л.Я., Джурик Н.Р., Кректун Б.В., Сливка Н.Б., Турчин І.М. Наукові та прикладні аспекти створення продуктів харчування на екологічно безпечній основі. – Львів, 2011. – 213 с.
 15. Бомба М.Л., Білонога Ю.Л., Сливка Н.Б., Івашків Л.Я., Джурик Н.Р. , Кректун Б.В. та ін. Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та якості продуктів. – Львів, 2013. – 264 с.
 16. Наговська В.О., Сливка Н.Б. Обладнання для теплової обробки молока і молочних продуктів. – Львів, 2016. – 145 с.
 17. Наговська В.О., Сливка Н.Б. Інноваційний інжиніринг молочних підприємств. – Львів, 2016. – 62 с.
 18. Наговська В.О., Сливка Н.Б. Обладнання для фасування і упакування молока та молочних продуктів. – Львів, 2011.
 19. Гачак Ю.Р., Наговська В.О., Козак М.В., Сливка Н.Б. Виробництво масла і спредів. – Львів, 2011. – 256 с.
 20. Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р., Сливка Н.Б. , Турчин І.М. Технологія молочних продуктів з вторинної сировини: Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 350 с
 21. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технології полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості: Навчальний посібник для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». – Львів. – 2018. – 274 с.
 22. Наговська В.О., Цісарик О.Й., Турчин І.М. Навчальний посібник з теоретичних основ технологій харчових виробництв для студентів напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». – Львів. – 2017. – 176 с.
 23. Цісарик О.Й.,Михайлицька О.Р., Мусій Л.Я. Лабораторний практикум з технології перероблення вторинних молочних ресурсів для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 181 «Харчові технології»: Навчальний посібник. – Львів, 2017. –87 с.
 24. Наговська В.О., Білик О.Я. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Проектування підприємств галузі». – Львів, 2016. – 150 с.
 25. Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р., Турчин І.М. Словник-довідник термінів молочної галузі. – Львів, 2014. – 257 с.
 26. Гачак Ю.Р. «Молочні продукти з козячого молока: особливості технологій та кулінарні рецепти». Посібник – Львів, 2014. –- 84 с.
 27. Гачак Ю.Р., Цісарик О.Й., Білик О.Я. «Методичні вказівки по самоконтролю занять та самостійної роботи з дисципліни «Технологія галузі» для студентів ФХТЕ». – Львів, 2014. – 55 с.
 28. Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б. «Опорний конспект лекцій» з дисципліни «Технологія галузі» (цикл «Технологія продуктів дитячого харчування» ) для студентів ФХТЕ», (очної і заочної форми навчання). – Львів, 2014. – 108 с.
 29. Гачак Ю.Р., Козак М. М. «Переробка молока та виробництво молочних продуктів у фермерських господарствах і в домашніх умовах». Посібник. – Львів, 2014. – 436 с.
 30. Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Наговська В.О., Сливка Н.Б., Турчин І.М., Михайлицька О.Р. Наскрізна програма практики для студентів денної форми навчання для ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальності 7.05170108, 8.05170108 “Технології зберігання, консервування та переробки молока”. − Львів, 2014. – 44 с.
 31. Михайлицька О.Р., Сливка Н.Б., Наговська В.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з предмету “Основи проектування та будівництва у біотехнологічній галузі” для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія”. – Львів, 2014. − 73 с.
 32. Навчальний посібник з предмету «Харчові технології». Розділ «Технологія молока та молочних продуктів» для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» / Укладачі І.М.Турчин, О.Й.Цісарик. – Львів, 2014. –100 с.
 33. Турчин І.М., Цісарик О.Й. Навчальний посібник з предмету «Харчові добавки» для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». – Львів, 2014. – 88с.
 34. Турчин І.М.., Цісарик О.Й. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з предмету «Харчові добавки» для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». – Львів, 2014. – 33 с.
 35. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з предмету «Харчові технології» (Розділ: «технологія консервування плодів та овочів») для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». – Львів, 2014. –35 с.
 36. Турчин І.М., Цісарик О.Й. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з предмету «Харчові технології» (Розділ: «технологія молока і молочних продуктів») для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». – Львів, 2014. – 47 с.
 37. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з предмету «Харчові технології» (Розділ: «технологія цукрового виробництва») для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». – Львів, 2014. – 45 с.
 38. Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Турчин І.М., Михайлицька О.Р., Наговська В.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційні технології галузі». – Львів, 2014. – 42с.
 39. Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Турчин І.М. Навчально-методичні посібник з Інноваційних технологій галузі. –Львів, 2014. – 95с.
 40. Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Турчин І.М.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів з предмету «Інноваційні технології галузі». – Львів, 2014. – 56 с.
 41. Цісарик О.Й., Наговська В.О., Турчин І.М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з предмету «Теоретичні основи технологій харчових виробництв». – Львів, 2014. – 27 с.
 42. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Навчальний посібник з предмету «Харчові технології» (Розділи: «технологія консервування плодів та овочів»). – Львів, 2014. – 82 с.
 43. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з предмету «Харчові технології» (Розділ «Технологія консервування плодів та овочів» для студентів очної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». − Львів, 2014. – 36 с.
 44. Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Науково-дослідна робота: Навчально-методичний посібник для студентів за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» / Укладачі. – Львів, 2014. – 80с.
 45. Михайлицька О.Р., Цісарик О.Й., Турчин І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Харчові технології» (розділ «Технологія бродильних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». − Львів, 2014. – 108 с.
 46. Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Мікробіологія галузі” для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання. − Львів, 2014. – 67 с.
 47. Михайлицька О.Р., Цісарик О.Й., Мусій Л.Я. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія перероблення вторинних молочних ресурсів» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». – Львів, 2014. − 49 с.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru