EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

1 8

21 листопада 2023 року в межах співпраці між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та Інститутом біології тварин НААН, а також відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” з дисциплін “Контроль якості та безпека продукції” й “Управління якістю та безпечністю харчових продуктів” відбулося виїзне лабораторне заняття в умовах Інституту біології тварин НААН. Його провели старший викладач кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат сільськогосподарських наук Іван Лучка та асистент кафедри Надія Чайка.

Детальніше: Лабораторне заняття для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 “Харчові технології” в умовах...

1
14 листопада 2023 року відбувся захист дисертації Ірини Ігорівни Кушнір на тему “Розроблення заквашувального препарату з використанням мікроорганізмів роду Enterococcus, виділених із традиційної карпатської бринзи” на здобуття ступеня доктора філософії зі сільськогосподарських наук. Науковий керівник – Орися Йосипівна Цісарик, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Опоненти: доктор біологічних наук, професор Олег Степанович Покотило та кандидат хімічних наук, доцент Ольга Василівна Швед. Рецензенти: кандидат біологічних наук Наталія Миколаївна Федак та кандидат біологічних наук Сергій Петрович Чумаченко. Голова Ради – доктор біологічних наук, професор Стах Осипович Вовк.

Детальніше: Захист дисертації