EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Ковальський Юрій Володимирович

 1. Ковальський Ю.В. Особливості розведення карпатських бджіл / Ю.В. Ковальський, Л.М. Ковальска // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2016. — Т. 18. – Ч. 3. – №1 (65). – С. 58-62. ISSN 2518-1327.
 2. Ковальський Ю.В. Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл / // Ю.В. Ковальський, Гуцол А.П., Ковальська Л.М. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — (60). — Ч. 2. — С. 235−238. ISSN 2519-2698. (кількість обліково-видавничих аркушів – 0,22)
 3. Керек С.С. Характеристика екстер’єрних ознак карпатських бджіл різного походження / С.С. Керек, Ю.В. Ковальський // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — (60). — Ч. 2. — С. 239−242.
 4. Ковальський Ю.В. Вплив температурного режиму зимівлі та сили бджолиних сімей на інтенсивність метаболічних процесів робочих особин / Ю.В. Ковальський, В.В. Федорович, А.Й. Дружбяк // Наук. вісник ВНАУ. — Вінниця, 2017. — В.96 ‒ (1).— С. 94−102.
 5. Ковальський Ю.В. Особливості обміну ліпідів в організмі медоносних бджіл (Apis mellifera l.) за впливу гіпотермічного стресу / Ю.В. Ковальський, Л.М. Ковальська, А.М. Миронович // Бджільництво України. Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 129-139.
 6. Yu. Kovalskyi Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period / Yu. Kovalskyi, A. Gucol, B. Gutyj, O. Sobolev, L. Kovalska, A. Mironovych // Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(2), 301-307.
 7. Ковальський Ю.В. Особливості вирощування медоносних бджіл (Apis mellifera L.) / Ю.В. Ковальський, А.Й. Дружбяк, А.М. Миронович // Збірник праць інституту біології тврин УААН. ‒ С. 18-22.
 8. Стояновьский В.Г. Вплив вітамінів групи В на систему антиоксидантного захисту молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі./ В.Г. Стояновьский, П.І. Головач, М.М. Змія, О.І. Камрацька, Ю.В. Ковальський // Фізіологічний журнал – 2019 – Т.65. – №65. – С. 200-201.
 9. Ковальський Ю.В. Метаболізм Мангану в організмі медоносної бджоли (Apis Mellifera L.) на різних періодах онтогенезу/ Ю.В. Ковальський, Л.М. Ковальська, П.І. Головач, В.В. Федак, А.Й Дружбяк // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. — 2020. –– Т.22, № 93. –– С. 74-78.
 10. Ковальський Ю. В. Профілактика порушень травлення у медоносних бджіл. / Ковальський Ю. В., Федак В., Ковальська Л. М. Дружбяк А.Й., Вовкун Я. // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2021. — Т.23, № 94. –– С. 61-64.
 11. Ковальський Ю. В. Показники безпечності якісного меду./ Ковальський Ю. В., Ковальська Л. М., Федак В. // Priority directions of science and technology development. - Kyiv,. 2021. 24-29 p.
 12. Ковальський Ю. В. Вплив якості корму на розвиток і продуктивність бджолиних маток. / Ковальський Ю. В. Гутий Б.В.,Федак В., Ковальська Л.М, Дружбяк А.Й. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. — Львів, 2021. — Т.23, № 95. –– С. 71-75.
 13. Ковальський Ю. В., Керек С.С., Ковальська Л. М. Дружбяк А.Й., Клим О.М., Федак В., Вовкун Я.І. Вплив гетерозису на медову продуктивність карпатських бджіл. / Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2022. — Т.24, № 96. –– С. 148-152..
 14. Ковальський Ю. В., Керек С.С., Ковальська Л. М. Дружбяк А.Й., Клим О.М., Федак В.В. Вплив гетерозису на воскову продуктивність карпатських бджіл. / Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2022. — Т.24, № 97. –– С. 39-43.
 15. Ковальський Ю. В., Ковальська Л. М. Дружбяк А.Й., Жмур В.В., Гавдан Р.В., Клим О.Я. Оздоровлення медоносних бджіл за інтенсифікації виробництва воску. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2023. Т.25, № 98. С. 83-86.
 16. Ковальський Ю.В., Періг М.Д. Вплив способу консервації бджолиного обніжжя на розвиток глоткової залози у медоносних бджіл Apis mellifera L. Наук. вісник Білоцерківського НАУ. 2023, № 1. С. 88-96.

Результати впровадження:

 1. Деклараційний патент України на корисну модель №65429 Композиція інгредієнтів для виготовлення питного меду / Ковальський Ю. В., Кирилів Я. І.; Бюл. №14. — 2011. — 8 c.
 2. Деклараційний патент України на корисну модель № 57529. Спосіб виробництва питного меду // Ковальський Ю.В., Кирилів Я.І. Бюл. №14. - 2011. – 7с.
 3. Деклараційний патент України на корисну модель №51529 Спосіб запобігання захворюванню медоносних бджіл нозематозом / Ковальський Ю. В., Кирилів Я.І., Керек С. В.; Бюл. №14. — 2012. — 8 c.
 4. Сімонова І.І., Пешук Л.В., Галух Б.І., Басараб І.М., Ромашко І.С., Коваль Г.М., Ковальський Ю.В., Пронюк В.М., Дружич Ю.В. Спосіб виготовлення маринаду для м’яса свині, кролика та птиці на основі калини. Деклар. пат. № 154305 Україна. Опубл. оф бюл Укрпатенту “Промисл власніст”. № 44. – 2023. – 6 с.

Періг Дмитро Петрович

 

 1. Періг Д.П. Сезонні зміни активності каталази та вмісту загального глютатіону в крові вівцематок різної кровності // Д.П. Періг/ Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. -Т. 18, № 1 (65), Ч.3. -Львів, 2016. - С. 95-100.
 2. Періг Д.П. Вовнова продуктивність та якість вовни ярок різних генотипів. // ПерігД.П. / Мат. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф., присв. 95-річчю з дня народження професора В.Т.Шуваєва “Теорія і практика розвитку вівчарства та козівництва України в умовах євроінтеграції”. –Дніпро, 2017. -С. 38-43.
 3. Періг М.Д. Cтан і перспективи розвитку вівчарства в західному регіоні України. // М.Д..Періг, Д.П.Періг, Ю. В. Ковальський / Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Т. 23. № 94. 2021. С. 65-72.
 4. Бойко О.В. Ефективність використання промислового схрещування для підвищення мясної продуктивності кролів // О.В.Бойко, Д.П.Періг, О.Ф.Гончар, І.С.Лучин / Зб. Наук. вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З.Гжицького. – Т. 23. № 94. 2021. С. 65-72.
 5. . I. S. Luchyn, D. P. Perih, Yu.M Lunyk. Biological features of the formation of meat productivity of rabbits of chinchilla breed depending on crossing with meat breedsю. Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2023, vol.25, no 98f. 70-76.

 

Результати впровадження:

 1. Деклараційний патент України на корисну модель № 62728 Періг Д.П., Кирилів Я.І. Спосіб підвищення продуктивності м’ясо-вовнового вівчарства в умовах Західного регіону України. Бюл. №17. - 2011. – 12 с.

Барило Богдан Степанович

 1. Прудиус Т.Я. Ефективність використання екстрактів ефірних олій ("Активіо") у раціоні для гусей / Т.Я. Прудиус, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило // Сучасне птахівництво, Київ, 2016. №.11-12. – С. 12-16.
 2. 11. Лобойко Ю.В. Визначення активності амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами / Ю.В. Лобойко, Б.С. Барило, О.В. Крушельницька // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — С. 17−21.
 3. 12. Лещишин І. С. Продуктивність каченят пекінської породи та кросу черрі-веллі при згодовуванні БАД “Активіо” / І. С. Лещишин, Я. І. Кирилів, Б. С. Барило // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2018. — Т.20, №84. — С. 235−238
 4. Барило Є.О. Рибницько-екстер’єрна характеристика плідників струмкової форелі, райдужної форелі та американської палії / Є.О. Барило, Ю.В. Лобойко, Б.С. Барило // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – 2019. 21(90), С. 88—92.
 5. Loboiko Yurii The natural forage base of ponds and its influence on the development of ectoparasitic invasions in the fish farms of the Lviv region, Ukraine / Loboiko Yurii; Barylo Yevheniia; Barylo Bohdan; Dumych Oksana; Mohamed Keznine; Hassan Benaissa // Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries Egypt. Vol. 24(7): 485 – 499 (2020).
 6. 15. Барило Є.О., Лобойко Ю.В., Барило Б.С.. Особливості вирощування молоді струмкової форелі (Salmo trutta m. fario L.) в умовах гірського господарства. Водні біоресурси та аквакультура. 2020, № 2. С. 111-117
 7. Лобойко Ю.В, Барило Є.О., Барило Б.С. Оцінка препаратів групи макроциклічних лактонів за ектопаразитозів коропа. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 20200 Серія: Ветеринарні науки,22(98), 16-21.
 8. 17. Barylo Y. Condition factor and identification of amino acid composition of three trout species in the western region of Ukraine / Yevheniia Barylo, Yurii Loboiko, Bohdan Barylo, Mohamed Keznine, Hassan Benaissa // Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. Vol. 25(4): 539 – 548.
 9. Loboiko Yu.V. Technologies of carp growing and their features. / Loboiko Yu.V., Barylo Ye. O., Vachko Yu. R., Barylo B. S., Rachkivska I.R. // Lviv. 2021. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. T. 23, № 95. 54-59.
 10. Лобойко Ю.В. Технологічні параметри вирощування американської палії (Salvelinus fontinalis M.) за різних температурних режимів / Ю.В. Лобойко, Є.О. Барило, Б.С. Барило // НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій, 2022 – Серія: Сільськогосподарські науки, 24(96), 89-93.
 11. Фіялович Л. М. Особливості утримання фазанів/ Л.М. Фіялович, О. Й. Петришак, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило, Г.А. Паскевич, Ю. М. Луник, Є. О. Глодик // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 125–131.

Результати впровадження:

 1. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Бондаренко В.В., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-018:2014 Добавка білково-вітамінно мінеральна «Мінактивіт». – Львів, 2014. – 23 с.
 2. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Фабіянська О.Л., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-017:2014 Добавка біологічно-активна «Ензмвіт». – Львів, 2014. – 21 с.
 3. Гуцол А.В., Кирилів Б.Я., Бондаренко В.В., Кирилів Я.І., Барило Б.С. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00497236-019:2014 Добавка білково-вітамінно мінеральна «Проактимін». Львів, 2014. – 22 с.
 4. Деклараційний патент України на корисну модель № 72013 Спосіб підвищення якості біологічно-активних кормових добавок для птиці / Кирилів Я.І. Барило Б.С., Паскевич Г.А. Миронович Г.М.; Бюл. №15. 2012 – 6с.
 5. Пат. на корисну модель № 36691, Україна, МПК 2006 А23К 1/16, А01К67/00. Спосіб підвищення продуктивності і якості продукції курчат – бройлерів / Я.І. Кирилів, Б.С. Барило; заявлено 06.03.2008; опубліковано 10.11.2008, Бюл. № 21.
 6. Пат. на корисну модель № 38656, Україна, МПК 2006 А23К1/175. Застосування фільтроперліту, використаного при виробництві рослинної олії як біологічно-активної жирової кормової добавки для курчат – бройлерів / Б.С. Барило, Б.Я., Кирилів, Я.І. Кирилів; заявлено 01.07.2008; опубліковано 12.01.2009.

Луник Юрій Михайлович

 

 1. 1. Халак В.І. Використання коефіцієнту інтенсивності спаду росту при оцінці свиноматок за рівнем адаптації та ознаками відтворювальної здатності / В.І. Халак, Ю.М. Луник // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 17, № 1 (61) Ч. 3, Львів 2015 – С. 232-238.
 2. 2. Халак В.І. Племінна цінність (BLUP) свиноматок універсального напрямку продуктивності та їх оцінка за ознаками відтворювальної здатності / В.І. Халак, Ю.М. Луник, В.І. Приймич // Біологія тварин. – Львів, 2015. – Т. 17. - № 3. – 215 с.
 3. Халак В.І. Продуктивність свиней різної племінної цінності / В.І. Халак, Ю.М. Луник // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького Т. 17, № 3 (63), Львів 2015 – С. 330-337.
 4. Халак В.І. Показники якісного складу найдовшого м’яза спини молодняку свиней різних вагових кондицій та їх кореляційні зв’язки / В.І. Халак, Ю.М. Луник //Науково-технічний бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – Львів, 2015. Випуск.- 16, №2 С. 388-393
 5. 5. Халак В. І. Вміст загального білка та його зв’язок з фізико-хімічним складом м’язової тканини молодняку свиней / В. І. Халак, Т. С. Коваленко, Ю.М.Луник, О. М. Бордун // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в україні присвячена 80-річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора Свєженцова Анатолія Івановича», Дніпропетровськ 2016.-С.111-114.
 6. Фіялович Л. М. Особливості утримання фазанів/ Л.М. Фіялович, О. Й. Петришак, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило, Г.А. Паскевич, Ю. М. Луник, Є. О. Глодик // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 125–131.

Паскевич Галина Адамівна

 

 1. Паскевич Г.А. Генетична структура кросів яєчних курей та їх господарсько-корисні ознаки / Г.А. Паскевич, Ю.В. Ковальський, М.І. Сахацький // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. – Львів, 2016. — Т. 18. – Ч. 3. – №1 (65). – С. 58-62.
 2. 2. Гунчак А.В. Метаболічна дія йоду в організмі птиці за його нестачі або надлишку в раціоні // Гунчак А.В.,Ратич І.Б., Гутий Б.В., Паскевич Г.А.// Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького — Львів. — Т.18 — № 2 (67). — 2016 — С. 287–291.
 3. Паскевич Г.А. Порівняльна імуногенетична характеристика вітчизняних і зарубіжних кросів яєчних курей // Паскевич Г.А., Козенко О.В. / Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18 – № 1 (65). – Ч. 3. – С. 89-95.
 4. 4. Ратич І. Перспективи розвитку птахівництва в зоні Полісся і Західного регіону України // І. Ратич , А. Гунчак, Г. Паскевич / Вісник АгроФорум № 2 (6).- 2017.- С. 6-8.
 5. Паскевич Г.А. Адаптаційна здатність птиці та її значення в селекції тварин // Паскевич Г.А., ГунчакА А.В., Фіялович Л.В./ Наук. вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018, – Т. 20 – № 84. – С. 175-179.
 6. 6. Darmohray L.M. Trace elements transformation in young rabbit muscles / L.M. Darmohray, I.S.Luchyn2, B.V.Gutyj1, P.I. Golovach1, M.M. Zhelavskyi, A. Paskevych, V.Y. Vishchur / Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(4). P. 204 – 210.
 7. Паскевич Г. А. Параметри росту та жива маса гусей різних генотипів / Г. А. Паскевич, В. П. Хвостик, Л. М. Фіялович// Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – 2021. – Т. 23, № 94.– С. 42–45.
 8. 8. Хвостик В. П. Використання математичних моделей для опису несучості гусей / В.П. Хвостик, Г.А. Паскевич, Л.М. Фіялович// Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2022. – Т. 24, № 96.– С. 3–8.
 9. 9. Осадча Ю.В. Вплив умов утримання на продуктивність курей та ефективність виробництва харчових яєць/ Ю.В. Осадча, С.М. Базиволяк, Г.А. Паскевич // Сучасне птахівництво. –№ 5-6 (234-235).– С. 8–13.
 10. 10. Фіялович Л. М. Особливості утримання фазанів/ Л.М. Фіялович, О. Й. Петришак, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило, Г.А. Паскевич, Ю. М. Луник, Є. О. Глодик // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 125–131.
 11. 11. Хвостик В. П. Прогнозування несучості курей різного генетичного походження/ В.П. Хвостик, Ю.В. Бондаренко, Г.А. Паскевич // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 60–65.
 12. Осадча Ю.В., Кулібаба Р.О., Паскевич Г.А. Продуктивність курей яєчного кросу залежно від їх чисельності в клітках 12-ярусних батарей. Сучасне птахівництво. 2023. –№ 7-8 (248-249).– С. 8–13.

Петришак Ольга Йосипівна

 

 1. Sobolev A.I. Influence of selenium supplementation in fodder on the develop-ment of the digestive system in geese that are grown for meat. / A.I.Sobolev, R.A.Petrishak, O.S.Naumyuk, I.P.Golodjuk, O.I. Petryszak // Zbiуr artykułуw nauko-wych. Konf. Miedzynar. Nauk.-Prakt. «Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (30.05.2016 - 31.05.2016). – Warszawa: Wydawca, 2016. – S.36-40.
 2. Смолинець І.Б. Фармацевтичний маркетинг: цілі та види. / І.Б. Смолинець, О.Й. Петришак // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2016. – Т.18, №2 (69). – С. 151-154.
 3. 3. Соболєв О.І. Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормі / О.І. Соболєв, Б.В. Гутий, О.Й. Петришак, І.П. Голодюк, Р.А. Петришак, О.С. Наумюк // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — С. 57−62.
 4. Sobolev O. Biological role of selenium in the organism of animals and humans / O. Sobolev, B. Gutyj, R. Petryshak, J. Pivtorak, Y. Kovalskyi, A. Naumyuk, O. Petryshak, I. Semchuk, V. Mateusz, A. Shcherbatyy, B. Semeniv. Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 654-665
 5. 5. B. Gutyi,A. Ostapiuk, N. Kachmar, O. Stadnytska, O. Sobolev, V. Binkevych, R. Petryshak, Petryshak, O. Kulyaba, A. Naumyuk, V. Nedashkivsky, N. Nedashkivska, N. Magrelo, I. Golodyuk, N. Nazaruk, O. Binkevych. The effect of cadmium loading on protein synthesis function and functional state of laying hens’ liver // Ukrainian Journal of Ecology. 2019, 9(3), 221-226.
 6. 6. Sobolev O.I. Review of germanium environmental distribution, migration and accumulation / O.I. Sobolev, B.V. Gutyj, S.V. Sobolieva, O.O. Borshch, I. M. Kushnir, R.A. Petryshak, O.S. Naumyuk, V.I. Kushnir, Y. Petryshak, M.M. Zhelavskyi, V.B. Todoriuk, H.V. Sus, N.D. Levkivska, A.O. Vysotskij, N.V. Magrelo // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 200-208.
 7. Sobolev O. Modeling the effect of different dose of selenium additives in compound feed on the efficiency of broiler chicken growth. / O. Sobolev, D. Lisohurska, P. Pyvovar, P. Topolnytskyi,B. Gutyj,S. Sobolievа, О. Borshch, V. Liskovich, M. Verkholiuk, O. Petryszak, O. Kuliaba, I. Golodiuk, O. Naumjuk, R. Petryszak, H. Dutka // Ukrainian Journal of Ecology, Україна, 2021, 11 (2). Р.292-299.
 8. Sobolev O.I. The influence of selenium additives in compound feed on the chemical composition, energy and biological value of ducklings meat / O.I.Sobolev, S.V. Sliusarenko, А.О. Sliusarenko, R.А. Petryshak, I.P Golodiuk, О.S. Naumyuk, O.І. Petryshak, O.V. Kuliaba // Наук. вісник ЛНУВБ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2021. Т.23. №94. С. 3-8.
 9. 9. Соболєв О. І. Накопичення літію в тканинах і органах гусенят залежно від його рівня в комбікормі / О. Й. Петришак, Б. В. Гутий, С. В. Соболєва, Р. А. Петришак, О. С. Наумюк, Ю. О. Мельниченко, З. А. Гута, Т. В. Мартишук// Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 99–106.
 10. Фіялович Л. М. Особливості утримання фазанів/ Л.М. Фіялович, О. Й. Петришак, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило, Г.А. Паскевич, Ю. М. Луник, Є. О. Глодик // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 125–131.

 

 

Дружбяк Андрій Йосипович

 

 1. Дружбяк А.Й. Комбінований метод утримання бджолиних сімей / А.Й.Дружбяк // Бджоляр. 2016. − №2 − с.2-9.
 2. А.Й., Інтенсифікація використання ранніх медозборів / А.Й.Дружбяк // Бджоляр. 2016. − №4 − с.19-23.
 3. Дружбяк А.Й. Утримання бджіл у багатокорпусних вуликах / А.Й.Дружбяк // Бджоляр. 2016. − №7 − с.21-23.
 4. Дружбяк А.Й. Комплексне використання сімей-виховательок / А.Й.Дружбяк // Бджоляр. 2016. − №8 − с.19-22.
 5. Дружбяк А.Й Пилковий аналіз вмістимого ректуму медоносних бджіл / А.Й. Дружбяк, Ю.В. Ковальський, А.М. Миронович, Л.М. Ковальська // Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. — Львів, 2017. — Т.19, №74. — (60). — Ч. 2. — С. 235−238 .
 6. Дружбяк А.Й. Обмеження червління маток під час головного медозбору / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №2 − с.21-25.
 7. Дружбяк А.Й. Нарощування сили сімей до ранніх медозборів / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №3 − с.9-14.
 8. Дружбяк А.Й. Обережно з антибіотиками і полісульфамідом / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №5 − с.13-18.
 9. Дружбяк А.Й. Спосіб виправлення сімей-трутівок / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №7 − с.7-10.
 10. Дружбяк А.Й. Тихі крадіжки / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №7 − с.18-20.
 11. Дружбяк А.Й. Комплексна оцінка якості бджолосімей / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №9 − с.9-13.
 12. Дружбяк А.Й. Нарощування сили сімей до ранніх медозборів / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №10 − с.17-20.
 13. Дружбяк А.Й. Отруєння бджіл біпіном / А.Й. Дружбяк // Бджоляр. 2017. − №11 − с.7-10.
 14. Дружбяк А.Й. Термогенез бджолиних сімей і фактори які на нього впливають / А.Й. Дружбяк, Ю.В. Ковальський // Бджоляр. 2018. − №12 − с.21-25.
 15. Дружбяк А.Й. Складові успішної зимівлі бджіл. «Бджоляр» – 2019, №1, С. 2-8.
 16. Дружбяк А.Й. Утримання бджіл у вуликах з нижньою вентиляцією. «Бджоляр» – 2019, №4, С. 2-9
 17. Дружбяк А.Й. Утримання бджолосімей у закритих мобільних модулях. «Бджоляр» – 2019, №9, С. 12-18

Фіялович Леся Миколаївна

 1. Фіялович Л. М. Несучість і якість інкубаційних яєць гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Сучасне птахівництво. – 2016. – № 3 (160). – С. 12 – 16.
 2. Фіялович Л. М. Ефективність використання збагачених відходів переробки яблук у раціоні племінних гусей/ / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 1(65). – Ч. 3. – С. 149 – 155.
 3. Фіялович Л. М., Кирилів Я. І. Ефективність використання у годівлі племінних гусей нетрадиційних добавок / / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 2(67). – С. 261 – 264.
 4. Фіялович Л. М. Вплив нетрадиційних кормових добавок на якість гусячих яєць / Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» (12-13 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ) / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, інститут біотехнології та здоров'я тварин біотехнологічний факультет. – С. 102 – 103.
 5. Фіялович Л.М. Продуктивність гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі // Фіялович Л.М., Кирилів Я.І., Паскевич Г.А. / Наук. вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2018. – Т. 20 – № 84. – С. 127-131.
 6. Фіялович Л. М. Особливості забезпечення курчат-бройлерів обмінною енергією та протеїном як важливі показники продуктивності та якості отриманої продукції /Л. М. Фіялович, Я. І. Кирилів, Г. А. Паскевич// Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – 2019. – Т. 21, № 91.– С. 60–64.
 7. Фіялович Л. М. Особливості забезпечення курчат-бройлерів обмінною енергією та протеїном як важливі показники продуктивності та якості отриманої продукції /Л. М. Фіялович, Я. І. Кирилів, Г. А. Паскевич// Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – 2019. – Т. 21, № 91.– С. 60–64.
 8. 8. Kofonov, K. Changes in the biochemical status of common carp juveniles (Cyprinus carpio L.) exposed to ammonium chloride and potassium phosphate. / Kofonov K., Potrokhov О., Hrynevych N., Zinkovskyi O., Khomiak O., Dunaievska O., Rud O., Kutsocon L., Chemerys V., Gutyj B., Fijalovych L., Vavrysevych J., Todoriuk V., Leskiv K., Husar P., Khumynets P. // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), 137-147.
 9. 9. Brezvyn, O.M. The influence of HamekoTox on the morphological and biochemical indices of the blood of laying hens in spontaneous fumonisin toxicosis / Brezvyn, O.M., Guta, Z.A., Gutyj, B.V., Fijalovych, L.M., Karpovskyi, V.I., Shnaider, V.L., Farionik, T.V., Dankovych, R.S., Lisovska, T.O., Bushuieva, I.V., Parchenko, V.V., Magrelo, N.V., Slobodjuk, N.M., Demus, N.V., Leskiv, Kh.Ya.// Ukrainian Journal of Ecology, Україна 2021,11 (2), 249-252.
 10. 10. Фіялович Л. М. Ефективність використання різних джерел протеїну та рівнів лізину у раціонах для курчат-бройлерів/ Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило, Г.А. Паскевич, О.Й. Петришак, У.В. Денега// Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2022. – Т. 24, № 97.– С. 99–105.
 11. 11. Фіялович Л. М. Особливості утримання фазанів/ Л.М. Фіялович, О. Й. Петришак, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило, Г.А. Паскевич, Ю. М. Луник, Є. О. Глодик // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 98.– С. 125–131.

Результати впровадження:

 1. Кирилів Я.І., Фіялович Л.М. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00492990-007:2015. Вичавки яблучні збагачені біологічно активними речовинами Львів, 2015. – 20 c.
 2. Кирилів Я.І., Фіялович Л.М. Технічні умови України: ТУ У 10.9-00492990-007:2015. Вичавки яблучні збагачені біологічно активними речовинами Львів, 2015. – 20 c.
 3. Деклараційний патент України на корисну модель № 98834 Спосіб підвищення продуктивності та якості інкубаційних яєць гусей / Кирилів Я.І., Фіялович Л. М. Бюл. № 9 – 5с.
 4. Деклараційний патент України на корисну модель № 104571: Фіялович Л.М., Кирилів Я.І. Спосіб підвищення генетичного потенціалу продуктивності племінних гусей.

Лещишин Ірина Степанівна

 

 1. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural SciencesVolume 4 Number 3 2021 Amino acid composition of duck muscle tissue on using dietary supplements Activio. Ya. I. Kyryliv, I. S. Leshchyshyn; С.27-30.
 2. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021.Вип.69 (2).Забійні якості молодняку качок пекінської породи та кросу Черрі-Веллі при вирощуванні з використанням БАД Активіо. І.С. Лещишин, Я.І. Кирилів.С.165-179.
 3. «Colloquium-Journal»31(118), 2021 / Agricultural Sciences. Лещишин І. С., Особливості впливу біологічно активної добавки Активіо на живу масу, морфологічний стан тонкого кишечника та печінки качок. С. 35-38.
 4. Лещишин І. С., Кирилів Я. І., Барило Б. С., Порівняльна характеристика якості інкубаційних яєць і продуктивності пекінських качок та черрі-веллі. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 18 № 1 (65) Частина 3 2016. С. 185.
 5. 5. Продуктивність каченят пекінської породи та кросу черрі-веллі при згодовуванні БАД «Активіо» І.С. Лещишин, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Scientific Messenger LNUVMB, 2018, vol. 20, no 84.
 6. Лещишин І.С., Кирилів Я.І. Ефективність застосування біологічної активної добавки «Активіо» при годівлі молодняку качок. Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 2023. № 2. С. 31–39.

 

Результати впровадження:

 1. Технічні умови на біологічно активну кормову добавку Активіо

( ТУ10.9-005492990-014-2016).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru