EN   UK

BTF thumb

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

 
Декан, кандидат сільськогосподарських наук, доцент    Бойко Андрій Олександрович

Заступники декана:

доцент, кандидат ветеринарних наук Крушельницька Олена Всеволодівна
доцент,  сільськогосподарських наук   Барило Богдан Степанович

 

 

 

 

У червні місяці стартувала літня сесія очно – дистанційної школи МАН. Її мета – розвиток здібностей та поглиблення профорієнтаційної роботи з обдарованими учнями загальноосвітніх навчальних закладів області.
Учасники літньої профільної природничої школи «Ойкумена» відвідали з навчальним візитом факультет харчових технологій та біотехнології, а також біолого – технологічний факультет Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
Учні мали змогу ознайомитись з особливостями навчального процесу факультету харчових технологій та біотехнологій, провели досліди із визначення вмісту солі у м’ясних виробах та з’ясували специфіку виготовлення майонезу у домашніх умовах.
Слухачі МАН  - учні 5 - 8 класів середніх шкіл Львівської області зустрілись з завідувачем кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно жирових виробів доцентом Драчук У.Р.  З великою увагою прослухали  її розповідь про напрямки роботи кафери, специфіку виготовлення м’ясних виробів , а також майонезів.

Детальніше: Зустріч учнів МАН з викладачами факультетів ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького

13.09.2019 куратором групи першокурсників БТФ Кравець Соломією Ігорівною була проведена пара з Національного виховання. Під час пари студентам було проведено екскурсію територією університету, на якій вони ознайомилися з пам’ятками архітектури, розташованими на території ЗВО, дізналися про видатних вчених, які працювали на благо університету, дізналися про їх основні досягнення.
Детальніше: Пара з Національного виховання

18-19 травня в Києві відбувався третій хакатон (30- годинний марафон), який організував Агроіндустріальний холдинг “Миронівський хлібопродукт” . Захід був спрямований на задіяння технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва, які отримали завдання з реального виробництва, яке в подальшому могло перетворитись в стартап.
Детальніше: Хакатон

Біолого-технологічний факультет Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 18-19 квітня 2019 року організовує проведення cтудентської наукової конференції.

         Для підготовки програми конференції та тез доповідей, до 02 квітня 2019 року необхідно подати:

 1. Назву доповіді, відомості про студентів-виконавців (прізвище та ініціали, курс, факультет – в одному рядку) та наукового керівника (прізвище та ініціали, вчене звання - у наступному рядку).
 2. Тези повинні відповідати таким вимогам:
 • тези подаються у двох примірниках, обсягом до 2 стор., підписуються авторами та завідувачем кафедри;
 • у лівому верхньому куті першої сторінки подається УДК;

-      заголовок, прізвища і ініціали авторів, назву навчального закладу чи установи, місто;

 • під час конференції будуть працювати такі секції: технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, годівлі тварин і водних біоресурсів та аквакультури, фізичного виховання та охорони праці;
 • текст тез друкується у текстовому редакторі ”Місrosoft Word” на одній стороні стандартного листа А4 (297 х 210) шрифтом Times New Roman, 16 pt, через 1 інтервали, абзац 1см, без ущільнення тексту та переносів слів. Поля: верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, ліве – 20 мм;

         - прізвище та ініціали авторів, заголовок тез – виділяються жирним шрифтом;

- матеріали повинні бути уважно вичитаними та повністю відредагованими авторами;

         - автори несуть повну відповідальність за науковий зміст статей, достовірність представлених даних;

         - вартість публікації статті, збірник тез конференції та організаційний внесок становить 150 грн.

         Зауваження: альбомні сторінки, таблиці та малюнки не подавати. В разі подачі останніх вони будуть вилучатися.

         Додати: поштову адресу керівника, телефон/факс; е-маіl

         Статті, які не відповідають вищевказаним вимогам прийматися до друку не будуть!!!

Матеріали просимо надсилати за адресою: м. Львів, вул. Пекарська 50, біолого-технологічний факультет, або на електрону пошту bodnarlviv28@gmail.com

Зразок оформлення тез публікації

         УДК

НАЗВА СТАТТІ

         Прізвище І.Б, студентів, курс, факультет

         Науковий керівник: Прізвище І.Б, науковий ступінь, вчене звання

         Назва установи, місто, країна

         Основний зміст публікації

 • ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

  Львів

  вул. Пекарська, 50

 • Приймальня ректора

  (032) 260-28-89

 • Приймальна комісія
  (032) 239-26-13