EN   UA

Проєкт: ERASMUS-EDU-2022-CBHE

Тематика: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Номер проєкту: 101083023

«Стале тваринництво та добробут тварин» (Sustainable Livestock Production and Animal Welfare)

Акронім: SuLAWe

Вид діяльності:  Одноразові ґранти Еразмус (ERASMUS Lump Sum Grants)

Дата початку проекту: 01.01.2023

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 31.12.2025 

Мета проєкту:  розвиток цифрових навичок з точки зору підвищення медіаграмотності педагогічного персоналу шляхом спільної розробки мультимедійних навчальних матеріалів та впровадження віртуальної та змішаної мобільності.

Розвиток цифрових навичок підтримуватиметься не лише через модернізовані навчальні програми, а й завдяки створенню інноваційних центрів передового досвіду. Сучасне обладнання для свинарства, великої рогатої худоби, виробництво молока та птиці буде доступним у таких центрах та дозволить учасникам курсу набути навичок ефективного використання цього обладнання. У свою чергу, це сприятиме поширенню сучасного екологічного підходу в галузі тваринництва в Україні.

Завдання проекту:

- спільна розробка та впровадження інноваційного змісту щодо добробуту тварин та сталого розвитку виробництво продукції тваринництва;

− підвищення кваліфікації викладацького складу та впровадження інноваційних дидактичних методів та наукових досліджень;

− інтеграція елементів практичної освіти шляхом постійного обміну та співпраці з діловими партнерами, їх залучення до навчального процесу та практичних стажувань;

− розробка навчальних блоків іноземною мовою (англійською) для кваліфікації випускників магістерських програм про інноваційні методи та підходи до сталого розведення худоби та добробуту тварин;

 - посилення співпраці між українськими аграрними ВНЗ та сектором аграрного бізнесу через співпрацю з розробки та впровадження інноваційних магістерських програм, практичне навчання студентів, надання освіти, орієнтованої на ринок праці, відповідно до міжнародних стандартів та покращення працевлаштування випускників;

- створення інноваційних центрів передового досвіду з таких напрямків: розведення великої рогатої худоби, виробництва молока, стале птахівництво, стале свинарство та стійке тваринницьке виробництво та добробут тварин;

- акцент на цифрові навички та дистанційне навчання;

- сприяння національному та міжнародному академічному обміну шляхом запровадження фізичної та віртуальної мобільності для студентів серед закладів- учасників.

Цілі проекту:

- моніторинг та оцінка прогресу проєкту та досягнення результатів;

- визначення та застосування стандартів якості для розроблених нових навчальних програм, навчальних матеріалів, удосконалення центрів для навчання студентів і персоналу.

Консорціум проекту:

 • Нюртінген-Гайслінген (Німеччина),
 •  Шведський університет сільськогосподарських наук (Швеція),
 • Люблянський університет (Словенія),
 •  Національний університет біоресурсів і природокористування України,
 •  Полтавський державний аграрний університет,
 •  Східноукраїнський університет Володимира Даля,
 • Асоціація свинарів України,
 • Асоціація виробників молока України,
 • Українська корпорація з виробництва м’яса на промисловій основі «Тваринпром»,
 • Науково-методичний центр вищої та довищої освіти,
 • Європейська комісія з питань освіти і культури (EACEA) та

Національний офіс в Україні Erasmus +.

1

Проект Європейського Союзу Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» 

586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP

Акронім (коротка назва проекту): Ag-Lab

Дата початку проекту: 15.10.2017

Тривалість проекту: 36 місяців

Дата закінчення проекту: 14.10.2020  (продовжено до травня 2022р.)

Детальніше

Мета проекту: Покращення якості продукції агро-продовольчого комплексу у країнах, що стали асоційованими членами Європейського Союзу шляхом покращення навчання спеціалістів. 

Завдання проекту:

- Створення спеціалізованих магістерських програм з лабораторної практики для cпеціалістів агро-продовольчого сектору;

- Створення спеціалізованих курсів для післядипломного навчання працівників лабораторій;

- Оновлення навчання, що проводиться лабораторіями;

- Розробка нових практик співробітнитцва між лабораторіями та університетами на основі взаємної вигоди. 

Цілі проекту:

- Розробити стандарти спеціалізації «лабораторна практика» для магістрів спеціальностей: ветеринарна медицина, агрономія, виробнитцво та переробка продукції тваринництва, харчові технології,  розроблені  у співпраці між університетами та лабораторіями на основі взаємної вигоди;

- Розробити навчальні програми і навчальні плани: існуючі програми доповнені новими предметами, визначеними відповідно до рекомендацій; 

- Підготувати групи тренерів з викладачів університетів і фахівців лабораторії;

- Розробити курси для післядипломного навчання працівників лабораторій агро-продовольчого сектору;

- Залучати інструменти сталої співпраці між університетами і діючими лабораторіями: включення фахівців лабораторій до навчального процесу, організація практичних курсів лабораторіями з відвідуванням їхніх підрозділів і підприємств, створення міжнародної платформи для постійного обміну інформацією між фахівцями лабораторій і викладачами вузів.

Консорціум проекту:

 • Національний університет м. Любляна (Словенія) - координатор
 • Ліонська ветеринарна школа (Франція)
 • Університет природничих наук м. Вроцлав (Польща)
 • Університет м. Терамо (Італія)
 • ISLE  (Міжнародна асоціація з інновацій, навчання та популяризації сталого розвитку в Європі та світі)

Україна:

 • Науково-методичний центр «Агроосвіта»;
 • Державний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
 • Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції;
 • Сумський національний аграрний університет
 • Білоцерківський національний аграрний університет
 • Одеська національна академія харчових технологій
 • НУБіП України
 • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького 

Грузія: 

 • Грузинська національна сільськогосподарська лабораторія
 • Тбіліський державний університет
 • Кавказький міжнародний університет

Молдова:

 • Національний діагностичний центр
 • Комратський державний університет
 • Державний аграрний Університет Молдови (Кишинів)