EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

З 1784 року ветеринарна наука у Львові виходить на академічний рівень. Гідним продовжувачем традицій львівських лікарів ветеринарної медицини є сьогодні Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Цей статус вимагає величезної відповідальності та накладає зобов’язання на всю академічну спільноту нашого вишу. З колись вузькопрофільного вищого навчального закладу ми переросли у потужний університет, де органічно поєднались ветеринарна медицина, біологічні та харчові технології, економіка та гуманітарна сфера.

Сучасні суспільно-політичні процеси в Україні, глобалізація ризиків, що не визнають кордонів та усталених норм і правил, створюють перед професорсько-викладацьким складом, аспірантами, студентами, допоміжним персоналом нашого навчального закладу нові та складні організаційно-управлінські завдання. Щоб успішно йти в ногу з цими вимогами та конкурувати на міжнародному рівні з престижними навчальними закладами інших країн ми повинні ставати кращими, успішнішими, мобільнішими.

Сьогодні на ринку освітніх послуг визначальною є конкурентоспроможність  та змагальність, залучення усього нового й прогресивного, інноваційного в усіх напрямах. Готовність до цих змін та здатність колективу до їх реалізації дає шанс підняти на якісно новий рівень діяльність нашого університету, покращити життя та добробут наших співробітників.

Саме тому, основними завданням, є побудова університету справді європейського рівня через забезпечення якісної освіти, інновації, конкуренції. Реалізація цієї мети передбачає створення європейського рівня академічної спільноти викладачів та студентів ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, яка функціонує на засадах діалогу, взаємоповаги, взаємовиручки, відкритості, законності, поваги до традицій та історії рідної Аlma mater; інтеграція у європейський та світовий навчально-науковий простір.

 Отже, розширення міжнародної діяльності є одним із способів вирішенням цих завдань. Міжнародне співробітництво було та залишається одним із пріоритетів розвитку Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, є невід'ємною складовою життя Університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

Завантажити презентацію

Мета, завдання та напрями стратегії міжнародної діяльності.

Університет зосереджує свою діяльність на поглибленні існуючого ключового освітнього та дослідницького партнерства, забезпечуючи його взаємовигідність, паритет та комунікацію, а також на розвитку нових інституційних партнерств з університетами, корпоративними організаціями, неакадемічними та некомерційними органами, лише там, де вони відповідають стратегічним та/або академічним пріоритетам.

Завданнями стратегії міжнародної діяльності є:

- координація діяльності деканатів, кафедр та структурних підрозділів університету пов'язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві;

- розширення діяльності університету у впливових міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;

- розширення міжнародного співробітництва у регіонах світу;

- розширення співдружності з Європейськими країнами, країнами Сходу;

- створення в університеті сприятливих умов для розбудови міжнародної діяльності.

Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:

-  Міжнародна академічна мобільність студентів, аспірантів, працівників, викладачів та науковців;

- Розширення можливостей для проходження стажувань за кордоном педагогічних і наукових працівників Університету;

-Запровадження спільних програм подвійного диплому з партнерами;

- Сприяння розробці та реалізації короткострокових міжнародних програм (літніх шкіл, науково-освітніх візитів тощо) для іноземних та українських студентів;

-  Запровадження освітніх програм з можливістю отримання сертифікатів міжнародного визнання;

- Напрацювання спільних міжнародних освітніх проєктів з можливістю отримання фінансової підтримки від провідних міжнародних фондів;

- Сприяння проходженню студентської практики в іноземних компаніях та міжнародних організаціях в рамках двосторонніх угод;

- Залучення іноземних викладачів та лекторів до навчального процесу та читання публічних лекцій в Університеті;

- Збільшення кількості курсів та освітніх програм іноземними мовами;

- Підтримка зв'язку з іноземними випускниками та громадянами України, які працюють за кордоном;

- Обмін досвідом між викладачами ЗВО та науковцями, які реалізують міжнародні проєкти (освітні, наукові); тренінги щодо участі в міжнародних ґрантових проєктах;

- Забезпечення підтримки та регулярного наповнення веб-сайту Університету;

- Публікування спільно з іноземними партнерами наукових монографій та наукових статей у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз, таких як Web of Science, Scopus;

- Сприяння активізації публікацій науковців університету у міжнародно визнаних виданнях.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru