EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Анкетування для ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
2. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії
3. Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні
4. Визначення  ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки
5. Визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів
6. 
Моніторинг застосування технологій дистанційного навчання в освітній діяльності університету

Звіти про результати анкетування здобувачів вищої освіти

Моніторинг застосування технологій дистанційного навчання в освітній діяльності Університету

Аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

Визначення рівня об’єктивності оцінювання контрольних заходів

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності

Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Моніторинг застосування технологій дистанційного навчання в освітній діяльності Університету

Визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності

Визначення ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

Звіт "Визначення рівня об'єктивності оцінювання контрольних заходів"

Результати визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Результати моніторингу застосування технологій дистанційного навчання в освітній діяльності Університету

Результати рівня обізнаності щодо академічної доброчесності

Результати визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні


Анкетування для АСПІРАНТІВ
1.Визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності
2. Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії
3. Анкета аспіранта щодо якості освітньо-наукового процесу

Звіти про результати анкетування аспірантів 


Анкетування для НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Визначення рівня реагування на прояви академічної недоброчесності та нульової толерантності до академічної недоброчесності
2. Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи

Звіти про результати анкетування науково-педагогічних працівників


Анкетування РОБОТОДАВЦІВ І ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Опитування для роботодавців
Опитування для випускників університету

Звіти про результати анкетування роботодавців

Результати опритування 

Результати опитування роботодавців 2021р. >>переглянути<<

Результати опитування роботодавців 2022р. >>переглянути<<

Результати опитування роботодавців 2023р. >>переглянути<<

Результати опитування випускників 2023р. >>переглянути<<


 Анкетування роботодавців та випускників аспірантури щодо освітньо-наукових програм 

Опитування випускників аспірантури
Опитування роботодавців (випускників аспірантури)

Звіти про результати анкетування роботодавців та випускників аспірантури


 Без імені

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru