EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється компетентним органом - вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання власника Документа. 

Визнання здійснюється за заявою особи, поданою до компетентного органу. Заявником може бути власник Документа або інша особа, яка представляє його інтереси з питань процедури визнання; для неповнолітніх осіб заявником можуть бути їх законні представники.

Заявник подає до компетентного органу такі документи:

  • засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою Документа (за необхідності - пред’явлення оригіналу);
  • засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою додатка до Документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності - пред’явлення оригіналів).
  • копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої освіти (за необхідності);
  • копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником (за необхідності - з перекладами українською мовою);
  • заяву;
  • заяву (згоду) власника Документа на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
  • інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію власника, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (за необхідності - з перекладами українською мовою).

Зазначені документи можуть подаватися в електронному вигляді у форматі цифрових зображень. 

Результатом процедури визнання може бути: 

Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.

Якщо для визнання кваліфікації власника документів про освіту визначено додаткові умови (додаткове навчання, тестування на компетентність або інші дії, невиконання яких унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні), заявнику направляється відповідне повідомлення.

У такому випадку власник документів про освіту має скласти екзамени за вказаними експертами навчальнимим дисциплінами. Він самостійно обирає заклад вищої освіти для проходження тестування, після чого співробітники Центру допоможуть організувати екзаменування в обраному закладі освіти. Терміни процедури визнання документів у такому разі подовжуються до отримання Центром позитивних результатів тестування.

У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих закладом освіти іншої держави, на продовження освіти або на працевлаштування за фахом в Україні.

Відмова у визнанні поданого документа про освіту, про що заявнику направляється відповідне повідомлення зі зазначенням підстав прийняття такого рішення.

Більш детальну інформацію про процедуру визнання, вартість та терміни можна отримати на сайті ДП «Інформаційно-іміджевий центр». ІІЦ виконує функції національного інформаційного центру академічної мобільності (Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 924). Зокрема, до повноважень Центру входить перевірка автентичності документів про освіту, виданих закладами освіти іноземних держав, а також організація експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, виданими навчальними закладами іноземних держав.

Підсумковим результатом перевірки автентичності документів та встановлення еквівалентності кваліфікації є рішення Міністерства освіти і науки України про визнання в Україні іноземного документа про освіту.

Компетентні органи та сфера дії їх рішень про визнання

  1. МОН – з метою зарахування Власника на навчання в закладах освіти України та/або здійснення професійної діяльності в України. Рішенням МОН про визнання підтверджується право Власника на навчання / здобуття освіти та/або здійснення професійної діяльності в Україні, про що видається Свідоцтво;
  2. Заклади вищої освіти – з метою зарахування власника документа на навчання для здобуття освіти у цьому закладі вищої освіти. Рішенням закладу вищої освіти про визнання підтверджується право Власника на здобуття освіти у цьому закладі вищої освіти, про що видається Свідоцтво;

Для здійснення процедури визнання заклад вищої освіти утворює комісію з визнання (далі – Комісія ЗВО), яка діє на підставі положення про неї.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru