EN   UK

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1. Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019)

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 "харчові технології" галузі знань 18 "виробництво та технології" Кваліфікація: бакалавр з харчових технологій.pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" Кваліфікація: бакалавр з екології .pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі  знань 16 «Хімічна та біоінженерія» Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії.pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціально 073 "Менеджмент" галузі знань 07 «Управління та адміністрування».pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціально 242 "Туризм" галузі знань 24 «Сфера обслуговування».pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціально 075 "Маркетинг" галузі знань 07 «Управління та адміністрування».pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціалньістю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" галузі знань 22 "Охорона здоров'я"  Кваліфікація: бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії.pdf

Освітньо-професійна програмапідготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціально 081 «Право»  галузі знань 08 «Право» Кваліфікація: бакалавр з права .pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресур та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури.pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кваліфікація: бакалавр з технології виробництва та переробки продукції тваринництва .pdf

2. Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019)

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина» Кваліфікація: магістр з ветеринарної медицини .pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації "Технології зберігання, консервування і переробки молока" за спеціальністю 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Харчові технології" Кваліфікація: магістр з харчових технологій.pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації "Технології зберігання, консервування і переробки м'яса" за спеціальністю 181 "Харчові технології" галузі знань 18 "Виробництво та технології" Кваліфікація: магістр з харчових технологій.pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації «Технології жирів і жирозамінників» за спеціальністю 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації «Екобіотехнологія та біоенергетика» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі  знань 16 «Хімічна та біоінженерія».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 – «Природничі науки».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації 226 «Фармація,  промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації 011 – «Освітні, педагогічні науки» галузі знань 01 – «Освіта / Педагогіка».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації 207  «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та авакультури».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  за спеціальністю 073 -  «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації «Менеджмент організацій та адміністрування»  за спеціальністю 073 -  «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування».pdf

Освітньо-професійна програма здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціалізації «Туристичний та рекреаційний бізнес» за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 – «Сфера обслуговування».pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» Кваліфікація: магістр з права .pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: магістр з економіки .pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування .pdf

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: магістр з маркетингу .pdf

 3. Освітньо-професійні програми для початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти (2019)

Освітньо-професійна професійна програма здобувачів початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент " галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація: молодший баралавр з менеджменту.pdf


 

1. Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017-2018) 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 207 – «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 20 – «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  242 – «ТУРИЗМ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 – «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА (скорочена програма навчання)  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  242 – «ТУРИЗМ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 – «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 204– «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ  20 – «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081  –  «ПРАВО» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 – «ПРАВО»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 – «ЕКОЛОГІЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 – «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 

 ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 162 – «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – «ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

2. Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017-2018)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 – «МАРКЕТИНГ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ  ОРГАНІЗАЦІЙ  І  АДМІНІСТРУВАННЯ»)  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ») ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 – «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ  – «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 – «ЕКОНОМІКА»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 – «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 18 «ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 21 «ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ І ЕКСПЕРТИЗА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 21 – «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 – «ЕКОЛОГІЯ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 – «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  011 – «ОСВІТНІ / ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 – «ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  242 – «ТУРИЗМ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 – «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 204– «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ  20 – «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081  –  «ПРАВО» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 – «ПРАВО»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 207 – «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 20 – «АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО»

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 162 – «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»  ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – «ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru