В зв'язку з технічною необхідністю сайт
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
перейшов на оновлену версію.
Відвідати попередню версію сайту